Article_top

В сърцето на Тракийската равнина един енергиен комплекс се е превърнал в основа на благополучието на хората от няколко региона. В комплекса „Марица-изток“ на държавните „Мини Марица-изток“ и въглищните централи работят около 15 000 души.

Заедно с непряко заетите служители работните места набъбват до около 70 000 души. Тяхното бъдеще днес обаче крие много неизвестни. Причина за това е несигурносттта на комплекса, произтичаща от все още неясната позиция на България по отношение на новите по-строги екологични изисквания на Брюксел.

Все още България не е дала ясен отговор на въпроса дали въглищните ни централи ще получат дерогация, тоест дали ще има отлагане на закриването и на всички тези около 15 000 пряко ангажирани работни места.   

От решението за дерогацията съвсем не зависи само трудовата заетост, а и въпросите с енергийната сигурност на страната, управлението на енергийната система и опазването на климата.

Според  европейската организация на системните оператори в страните от Европейския съюз (ENTSO-E) към 2020 г. „риск от недостиг на ресурси може да се появи само в няколко страни, включително България и някои острови като Кипър, Малта, Корсика и Крит“. Конкретно за България в прогнозата е посочено кратко, но ясно, че има основание за тревога.

Заключението на ENTSO-E е, че само след две години има риск България да се окаже в ситуация, в която за период от четири часа тя няма как да покрие търсенето на електроенергия нито с местно производство, нито с внос. Казано по друг начин, има риск от режим на тока, макар и за кратко. Без ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3“ (България) ще има дефицит на електроенергия, равен на сегашното производство на двете централи.

Но дори да бъдат включени на пълна мощност останалите централи, без т. нар. американски централи страната ни ще има проблем с подвърховия режим, категорични са експертите. Благодарение на 690-мегаватовата ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово“, която е най-високотехнологичната въглищна централа в страната, България покрива изискванията за участие в определения ENTSO-E резерв за първично регулиране.

Нейните технически параметри ѝ позволяват да бъде една от най-ефективните за целите на балансиране на мрежата от страна на Енергийния системен оператор. Основните предимства, които предлага, са бърза балансираща услуга ±6 MW/минута стъпка на промяна на натоварването на блок, по-голям диапазон на вторично регулиране на честота на електроенергийната система - 180 ÷343 MW и ±15 MW резерв за първично регулиране на честотата, който може да бъде отдаден в рамките на 30 секунди и да поддържа постигнатото натоварване в продължение на 30 минути.

Само за сравнение - останалите централи, участващи в първично регулиране на честотата в системата, могат да поддържат диапазон от ±10 MW. Централата е от стратегическо значение за България за поддържане нивата на напреженията и баланса на реактивните мощности в електропреносната мрежа. Благодарение на гъвкавостта си ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е изключително важна за управлението на енергийната система на страната. 

През 2018 г. с работата си ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е осигурила близо 10% от  електроенергията, потребена на българския пазар. Произведеното брутно количество електроенергия е 3,5 млн. MWh. В същото време най-високотехнологичната въглищна централа в страната е осигурила и пълния спектър от услуги за балансиране и управление в реално време на статичната и динамичната устойчивост на електроенергийната система на България.

Благодарение на технологичната си гъвкавост ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” е използвана 8200 часа в режим за първично регулиране, а средногодишната продължителност на работа във вторично регулиране е 13 700 часа. Това за пореден път показва ключовото значение, което ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” има за енергийната система на страната.

Нещо повече - само преди 2 години, през зимата на 2017 г., се видя, че енергийната система на страната не би могла да се справи, ако не са именно централите в Маришкия комплекс. През мразовитото време ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ произведе близо 466 000 МВтч електроенергия, което бе 10-11% от електроенергията в България. 

Тогава се оказа, че ако не бяха т. нар. американски централи, България трябваше да внася и балансираща енергия, не само базова. А цената на тази енергия може да струва скъпо на системата, коментират експертите.

В ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ са вложени повече от 2,6 млрд. лева, което я прави най-голямата инвестиция в България от 1989 г. до наши дни. Нещо повече - с използването на ноу-хау на световния технологичен лидер AES изградената в България ТЕЦ е най-високотехнологичната и най-модерната въглищна централа от своя клас не само в страната, но и в Югоизточна Европа.

Важно е да се отбележи и екологичността на централите в Маришкия басейн. В ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ например са изградени различни системи и съоръжения, осигуряващи затворен оборотен цикъл на водите. Отпадъчните води се пречистват и използват отново, което спестява употребата на значителен воден ресурс за производствени нужди.

Централата работи с нулево заустване на отпадъчни води и има модерна технология за пречистване, която позволява ефективна и надеждна работа с минимално използване на химикали. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“  е проектирана и работи в съответствие с емисионните норми за прах, азотни оксиди и серен диоксид и има степен на сероочистване над 97%.

Димните газове се изпускат в атмосферата само след като са преминали през сероочистващата инсталация и централата не може да работи, ако спре сероочистката, което гарантира опазване на въздуха от замърсяване със серен диоксид.

Така съвкупността от ключовата за енергийната система роля, отговорното отношение към опазването на околната среда, важното значение за местните и национална икономика и високотехнологичният принос за развитието на България превръщат ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ в стратегически обект, от които държавата не може да се лиши с лека ръка. 

 

В сърцето на Тракийската равнина един енергиен комплекс се е превърнал в основа на благополучието на хората от няколко региона. В комплекса „Марица-изток“ на държавните „Мини Марица-изток“ и въглищните централи работят около 15 000 души.

Заедно с непряко заетите служители работните места набъбват до около 70 000 души. Тяхното бъдеще днес обаче крие много неизвестни. Причина за това е несигурносттта на комплекса, произтичаща от все още неясната позиция на България по отношение на новите по-строги екологични изисквания на Брюксел.

Все още България не е дала ясен отговор на въпроса дали въглищните ни централи ще получат дерогация, тоест дали ще има отлагане на закриването и на всички тези около 15 000 пряко ангажирани работни места.   

От решението за дерогацията съвсем не зависи само трудовата заетост, а и въпросите с енергийната сигурност на страната, управлението на енергийната система и опазването на климата.

Според  европейската организация на системните оператори в страните от Европейския съюз (ENTSO-E) към 2020 г. „риск от недостиг на ресурси може да се появи само в няколко страни, включително България и някои острови като Кипър, Малта, Корсика и Крит“. Конкретно за България в прогнозата е посочено кратко, но ясно, че има основание за тревога.

Заключението на ENTSO-E е, че само след две години има риск България да се окаже в ситуация, в която за период от четири часа тя няма как да покрие търсенето на електроенергия нито с местно производство, нито с внос. Казано по друг начин, има риск от режим на тока, макар и за кратко. Без ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3“ (България) ще има дефицит на електроенергия, равен на сегашното производство на двете централи.

Но дори да бъдат включени на пълна мощност останалите централи, без т. нар. американски централи страната ни ще има проблем с подвърховия режим, категорични са експертите. Благодарение на 690-мегаватовата ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово“, която е най-високотехнологичната въглищна централа в страната, България покрива изискванията за участие в определения ENTSO-E резерв за първично регулиране.

Нейните технически параметри ѝ позволяват да бъде една от най-ефективните за целите на балансиране на мрежата от страна на Енергийния системен оператор. Основните предимства, които предлага, са бърза балансираща услуга ±6 MW/минута стъпка на промяна на натоварването на блок, по-голям диапазон на вторично регулиране на честота на електроенергийната система - 180 ÷343 MW и ±15 MW резерв за първично регулиране на честотата, който може да бъде отдаден в рамките на 30 секунди и да поддържа постигнатото натоварване в продължение на 30 минути.

Само за сравнение - останалите централи, участващи в първично регулиране на честотата в системата, могат да поддържат диапазон от ±10 MW. Централата е от стратегическо значение за България за поддържане нивата на напреженията и баланса на реактивните мощности в електропреносната мрежа. Благодарение на гъвкавостта си ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е изключително важна за управлението на енергийната система на страната. 

През 2018 г. с работата си ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е осигурила близо 10% от  електроенергията, потребена на българския пазар. Произведеното брутно количество електроенергия е 3,5 млн. MWh. В същото време най-високотехнологичната въглищна централа в страната е осигурила и пълния спектър от услуги за балансиране и управление в реално време на статичната и динамичната устойчивост на електроенергийната система на България.

Благодарение на технологичната си гъвкавост ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” е използвана 8200 часа в режим за първично регулиране, а средногодишната продължителност на работа във вторично регулиране е 13 700 часа. Това за пореден път показва ключовото значение, което ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” има за енергийната система на страната.

Нещо повече - само преди 2 години, през зимата на 2017 г., се видя, че енергийната система на страната не би могла да се справи, ако не са именно централите в Маришкия комплекс. През мразовитото време ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ произведе близо 466 000 МВтч електроенергия, което бе 10-11% от електроенергията в България. 

Тогава се оказа, че ако не бяха т. нар. американски централи, България трябваше да внася и балансираща енергия, не само базова. А цената на тази енергия може да струва скъпо на системата, коментират експертите.

В ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ са вложени повече от 2,6 млрд. лева, което я прави най-голямата инвестиция в България от 1989 г. до наши дни. Нещо повече - с използването на ноу-хау на световния технологичен лидер AES изградената в България ТЕЦ е най-високотехнологичната и най-модерната въглищна централа от своя клас не само в страната, но и в Югоизточна Европа.

Важно е да се отбележи и екологичността на централите в Маришкия басейн. В ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ например са изградени различни системи и съоръжения, осигуряващи затворен оборотен цикъл на водите. Отпадъчните води се пречистват и използват отново, което спестява употребата на значителен воден ресурс за производствени нужди.

Централата работи с нулево заустване на отпадъчни води и има модерна технология за пречистване, която позволява ефективна и надеждна работа с минимално използване на химикали. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“  е проектирана и работи в съответствие с емисионните норми за прах, азотни оксиди и серен диоксид и има степен на сероочистване над 97%.

Димните газове се изпускат в атмосферата само след като са преминали през сероочистващата инсталация и централата не може да работи, ако спре сероочистката, което гарантира опазване на въздуха от замърсяване със серен диоксид.

Така съвкупността от ключовата за енергийната система роля, отговорното отношение към опазването на околната среда, важното значение за местните и национална икономика и високотехнологичният принос за развитието на България превръщат ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ в стратегически обект, от които държавата не може да се лиши с лека ръка. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Каква ще бъде следващата работа на главния прокурор Иван Гешев?