Шефът на антикорупционната комисия Пламен Георгиев е ипотекирал в банка част от жилищния си имот, за която самият той отрече да е формално негова собственост. Става въпрос за терасата към тризонета на Георгиев, която хем е в нотариалния му акт, хем по закон заявява, че е обща част и следователно не се декларира. 

Това показва проверката на ипотеката, която обезпечава жилищния му кредит, с която бТВ разполага.

През април 2017 г. Георгиев придобива апартамент срещу сумата от 293 000 лева. Сделката е финансирана с банков кредит от 189 500 лева, разказва бТВ.

В нотариалния акт на антикорупционния шеф попада и вече добре известната тераса със зидана постройка, за която днес от Антикорупционния фонд съобщиха, че е със зимни градини и сауна за шест души. В имуществената си декларация обаче шефът на КПКОНПИ пропуска въпросната тераса, обявява само апартамент от 156 квадрата и тераса от 48 квадрата.

Преди дни в официална позиция антикорупционният шеф категорично отрече да е собственик на недекларираните 186 квадрата:

"Във връзка с твърденията, че сделката е сключена за цена, значително по-ниска от данъчната оценка на имота в размер на 452 785,70 лв., следва да се има предвид, че тази сума според Удостоверение за данъчна оценка изх.№ 7221014673/ 08.03.2017 г. на Столична община, ДОП, отдел ОП- Слатина, включва и оценката на "тераса на второ ниво“ на площ от 186,57 кв. на стойност 197 479,70 лв.

"Въпросната тераса обаче не е част от жилището, а представлява тераса-покрив, която е обща част на сградата по смисъла на чл. 38 от Закона за собствеността, поради което не е обект на индивидуални собственически права и не подлежи на деклариране от страна на етажните собственици. Константна е практиката на Върховния касационен съд, че покривът на сградата, вкл. и когато може да се ползва като терасата на едно от жилищата, се включва в общите части на сградата, при което наличието на достъп до него само от един от обектите не променя тази му характеристика. На това основание е очевидно, че припадащите се на терасата-покрив 197 449,70 лв. следва да бъдат приспаднати от данъчната оценка на обекта", се посочваше тогава в позицията на Георгиев.

В договора на антикорупционния шеф за жилищен кредит обаче пише друго, според документа, предоставен на бТВ. Терасата е ипотекирана като негова собственост:

"Ипотеката се вписва върху следния недвижим имот, собственост на Пламен Георгиев Димитров, застроена площ от 16 квадратни метра, състоящо се от галерия и баня-тоалетна и тераса - плосък покрив с площ от 186 квадратни метра".

Или пред банката Пламен Георгиев обявява терасата за негова собственост, а пред обществото казва обратното. Днес Георгиев е отказал коментар.

Дългогодишният адвокат по вещно право Валя Гигова обяснява пред бТВ, че ако Георгиев е смятал, че терасата е обща част, то тя не би следвало да е описана в нотариалния му акт. По думите ѝ ако терасата не е негова, това би направило ипотеката нищожна:

"Ипотека, който не принадлежи на този, който ипотекира е нищожна и тогава банката при едно принудително изпълнение, ако не се изпълняват доброволно задълженията, няма да може да се удовлетвори", заявява юристката.

Днес от АКФ съобщиха още, че през 2016 г. предишните собственици на имота са го продавали на доста по-висока цена от декларираната след сделката от Георгиев. А терасата на второ ниво не само не е за общо ползване от съкооператорите, а на нея има зимни градини и сауна за шест души, предназначени само за собственика на този апартамент.

Снимка Веселин Боришев

Привечер група граждани поиската и оставката на Пламен Георгиев от КПКОНПИ. Протестът не беше мащабен.