Article_top

През 2018 г. линията на бедност остава непроменена спрямо 2017 г., което е изненадващо, на фона на продължаващото увеличение на доходите. Предвид ръста на заплатите през 2017 г. очакванията бяха насочени към по-нататъшно покачване на линията на бедност. В същото време относителният дял на бедното население спада от 23,4% на 22%, което е най-ниското ниво от 2015 г. насам. Лек спад отбелязват и другите два индикатора за доходното неравенство – съотношението между доходите на най-богатите и най-бедните 20% от населението.

С други думи неравенствата в икономиката леко са се свили.

Най-голямо подобрение в данните се вижда в комбинирания индикатор – относителният дял на лицата, живеещи в риск от бедност и социално изключване. През 2018 г. те намаляват с 450 хиляди души и вече са 2,3 млн. (32,8% от населението).  Този индикатор включва лицата от всички домакинства, при които се е материализирал един от трите водещи риска – бедност, материални лишения и нисък интензитет на икономическата активност. Подобрението в данните през последните години е най-значително именно при материалните лишения. През 2018 г., в частност, живеещите в материални лишения намаляват от 30% на 21% - рекордно ниска стойност за страната ни, която се дължи както на общото подобрение в благосъстоянието на домакинствата, така и на промените при събирането на данните.

Рискът от бедност намалява при всички от традиционно по-силно застрашените типове домакинства, включително и в най-застрашената група - домакинствата с двама възрастни и три или повече зависими деца (спад от 65% на 51%). Подобрение се наблюдава още при едночленните домакинства (включително възрастните, при които спадът е от 55% на 49%) и домакинствата състоящи се от един родител със зависими деца (спад от 36% на 30%).

Разбивката по етнически признак показва, че българите остават най-малко застрашени от бедност (15,6% през 2018 г.), но най-голямо подобрение през 2018 г. е концентрирано при турците (спад от 37,7% на 31,6%) и ромите (спад от 77,2% на 68,3%). Тези данни, наред със спада на относителния дял на населението, живеещо в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, подсказват че експанзията на трудовия пазар най-вероятно е обхванала и част от етническите малцинства.

Равносметката за 2018 г. е смесена. При един идеален вариант намаляването на относителния дял на бедните би било съпътствано с увеличаване на медианния доход и съответно на линията на бедност. Подобна комбинация обаче може да се окаже невъзможна за икономиката ни, поне ако говорим за устойчива тенденция, тъй като нов ръст на медианния доход през 2019 г. в резултат на нарастващи трудови доходи неминуемо ще „бутне“ част от пенсионерите под линията на бедността. Демографските реалности в страната означават, че ръстът на доходите от пенсии трудно може да следва този на трудовите доходи, поради което евентуален нов ръст на относителния дял на бедните през 2019 г. не би трябвало да ни изненадва.

Институт за пазарна икономика

 

През 2018 г. линията на бедност остава непроменена спрямо 2017 г., което е изненадващо, на фона на продължаващото увеличение на доходите. Предвид ръста на заплатите през 2017 г. очакванията бяха насочени към по-нататъшно покачване на линията на бедност. В същото време относителният дял на бедното население спада от 23,4% на 22%, което е най-ниското ниво от 2015 г. насам. Лек спад отбелязват и другите два индикатора за доходното неравенство – съотношението между доходите на най-богатите и най-бедните 20% от населението.

С други думи неравенствата в икономиката леко са се свили.

Най-голямо подобрение в данните се вижда в комбинирания индикатор – относителният дял на лицата, живеещи в риск от бедност и социално изключване. През 2018 г. те намаляват с 450 хиляди души и вече са 2,3 млн. (32,8% от населението).  Този индикатор включва лицата от всички домакинства, при които се е материализирал един от трите водещи риска – бедност, материални лишения и нисък интензитет на икономическата активност. Подобрението в данните през последните години е най-значително именно при материалните лишения. През 2018 г., в частност, живеещите в материални лишения намаляват от 30% на 21% - рекордно ниска стойност за страната ни, която се дължи както на общото подобрение в благосъстоянието на домакинствата, така и на промените при събирането на данните.

Рискът от бедност намалява при всички от традиционно по-силно застрашените типове домакинства, включително и в най-застрашената група - домакинствата с двама възрастни и три или повече зависими деца (спад от 65% на 51%). Подобрение се наблюдава още при едночленните домакинства (включително възрастните, при които спадът е от 55% на 49%) и домакинствата състоящи се от един родител със зависими деца (спад от 36% на 30%).

Разбивката по етнически признак показва, че българите остават най-малко застрашени от бедност (15,6% през 2018 г.), но най-голямо подобрение през 2018 г. е концентрирано при турците (спад от 37,7% на 31,6%) и ромите (спад от 77,2% на 68,3%). Тези данни, наред със спада на относителния дял на населението, живеещо в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, подсказват че експанзията на трудовия пазар най-вероятно е обхванала и част от етническите малцинства.

Равносметката за 2018 г. е смесена. При един идеален вариант намаляването на относителния дял на бедните би било съпътствано с увеличаване на медианния доход и съответно на линията на бедност. Подобна комбинация обаче може да се окаже невъзможна за икономиката ни, поне ако говорим за устойчива тенденция, тъй като нов ръст на медианния доход през 2019 г. в резултат на нарастващи трудови доходи неминуемо ще „бутне“ част от пенсионерите под линията на бедността. Демографските реалности в страната означават, че ръстът на доходите от пенсии трудно може да следва този на трудовите доходи, поради което евентуален нов ръст на относителния дял на бедните през 2019 г. не би трябвало да ни изненадва.

Институт за пазарна икономика

Коментари

Марк Твен е казал:

има лъжи, големи лъжи и статистика.

А в България изобретихме две още по-големи лъжи: стъкмистика и стъкмистика от Герб.

Забравяте ли,че стъкмистиката

Забравяте ли,че стъкмистиката е родена за пропагандните нужди от "светлото бъдеще" ...

Некак си затова я споменавам,

агресивно тролче.

Весел ти празник.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията