Article_top

Четири са приоритетните области за работата на ЕС през следващите пет години.

Това става ясно от писмото-покана на председателя на Европейския съвет Доналд Туск до лидерите на страните членки. То е във връзка с неформалната среща на върха в румънския град Сибиу на 9 май.

Главната тема ще бъде Стратегическата програма на ЕС за периода 2019-2024 г. Туск я прилага в писмото си и предлага да бъде приета Декларация от Сибиу. Тя трябва да изпрати послание за единство и доверие в съвместните действия. След дискусиите Стратегическата програма ще бъде формулирана, за да бъде приета на редовния Европейски съвет през юни в Брюксел.

1. Защита на гражданите и свободите

Европа трябва да бъде място, където хората се чувстват свободни и в безопасност.

Гарантиране на сигурността:

• Ефективна защита на външните граници;

• Борба с тероризма и организираната престъпност;

• Справяне с хибридните заплахи и гарантирането на киберсигурността;

• Увеличаване на гъвкавостта и помощите след природни и причинени от хората бедствия

Справяне с предизвикателствата на миграцията:

• Борба с незаконната миграция (външна, гранична, вътрешна);

• Реформа на политиката на ЕС за предоставяне на убежище;

• Гарантиране на доброто функциониране на Шенгенското пространство

Защита на демокрацията:

• Утвърждаване на върховенството на закона;

• Борба срещу дезинформацията

Защита на ценностите и свободите:

• Защита на индивидуалните свободи;

• Ангажиране на гражданите, глажданското общество и социалните партньори като регионални и местни участници

2. Развитие на икономическата база - европейският модел за бъдещето

Силна икономическа база е от ключово значение за напредъка на Европа и конкурентоспособността, както и за ролята й на световната сцена. Това трябва да бъде постигнато с цялостен подход, като бъдат адресирани настоящите и възникващите глобални те и технологичните предизвикателства, както и тези пред сигурността и устойчивостта.

Мобилизиране на всички политики:

• Задълбочаване и заздравяване на единния пазар;

• Развитие на индустриална стратегия;

• Гарантиране на прозрачно и ефективно данъчно облагане;

• Задъбочаване на Икономическия и паричен съюз (ИПС)

Насърчаване на равнопоставеността:

• Гарантиране на честна конкуренция;

• Борба с нелоялните практики и заплахите за сигурността;

• Гарантиране на стратегическите вериги за доставки

Инвестиции в бъдещето:

• Инвестиции в уменията и образованието;

• Насърчаване на иновациите и изследванията;

• Насърчаване и подкрепа на публичните и частните инвестиции, включително в инфраструктурата;

• Насърчаване на устойчиво селско стопанство

Цифров преход:

• Разработване на изкуствен интелект;

• Насърчаване на достъпа, споделянето и използването на данни;

• Гарантиране на свързаността

3. По-"зелено", по-прозрачно и по-инклузивно бъдеще

Европа трябва да остане моел за включване и устойчивост, като приеме промените в резултат на прехода към "зелена" икономика, еволюцията на технологиите и глобализацията. Същевременно тя трябва да гарантира, че никой няма да бъде изхвърлен.

Гарантиране на устойчива и безопасна енергия на достъпни цени:

• Ускоряване на прехода към "зелена" енергия;

• Увеличаване на енергийната независимост;

• Възползване от икономическите възможности, предлоени от прехода към "зелена" икономика;

• Инвестиции в мобилността на бъдещето

Опазване на околната среда и климата:

• Неутралитет по отношение на климата;

• Опазване на екологичните системи, включително на океаните;

• Борба с изчезването на биологичното разнообразие

Насърчаване на инклузивността:

• Осигуряване на възможности за всички и намаляване на неравенството;

• Гарантиране на адекватна социална защита и инклузивен пазар на труда;

• Намаляване на разликите в развитието чрез кохезия

Запазване на начина на живот:

• Подкрепа на общностите чрез управление на прехода към "зелена" икономика;

• Защита на потребителите и здравето;

• Инвестиции в културата

4. Разпространение на европейските интереси и ценности по света

Само когато сме единни, можем да помогнем за оформянето на нашите непосредствени съседи и глобалната среда в изгода на европейците. В един по-несигурен свят имаме нужда да бъдем по-убедителни и по-ефективни в защитата на нашите интереси, като се придържаме към основания на правила световен многостранен ред.

Защита на интересите:

• Даване на приоритет и утвърждаване на европейските интереси в икономиката, политиката и сигурността;

• За целта трябва да се гарантира последователността и ефективността на външната политика;

• Насърчаване на мира, стабилността и напредъка в съседство и утвърждаване на европейската перспектива за другите европейски държави;

• Позициониране на Европа като световен играч в новия стратегически контекст;

• Увеличаване на инвестициите в европейската отбрана и сътрудничество (включително с НАТО)

Защита на ценностите:

• Представяне на Европа като модел за сътрудничество;

• Стремеж към световен мир и стабилност, насърчаване на демокрацията и човешките права

Насърчаване на глобални правила:

• Поддържане и развитие на основан върху правила световен многостранен ред, гарантиране на откритостта и прозрачността;

• Стремеж към стабилна, амбициозна и балансирана търговска политика, включително чрез споразумения за свободна търговия, основани върху реципрочност и взаимна изгода

Справяне с глобалните предизвикателства:

• Упражняване на световно лидерство в борбата с климатичните промени;

• Сътрудничество с партньори (страни на произход и транзит) в сферата на миграцията;

• Насърчаване на устойчиво развитие

 

Четири са приоритетните области за работата на ЕС през следващите пет години.

Това става ясно от писмото-покана на председателя на Европейския съвет Доналд Туск до лидерите на страните членки. То е във връзка с неформалната среща на върха в румънския град Сибиу на 9 май.

Главната тема ще бъде Стратегическата програма на ЕС за периода 2019-2024 г. Туск я прилага в писмото си и предлага да бъде приета Декларация от Сибиу. Тя трябва да изпрати послание за единство и доверие в съвместните действия. След дискусиите Стратегическата програма ще бъде формулирана, за да бъде приета на редовния Европейски съвет през юни в Брюксел.

1. Защита на гражданите и свободите

Европа трябва да бъде място, където хората се чувстват свободни и в безопасност.

Гарантиране на сигурността:

• Ефективна защита на външните граници;

• Борба с тероризма и организираната престъпност;

• Справяне с хибридните заплахи и гарантирането на киберсигурността;

• Увеличаване на гъвкавостта и помощите след природни и причинени от хората бедствия

Справяне с предизвикателствата на миграцията:

• Борба с незаконната миграция (външна, гранична, вътрешна);

• Реформа на политиката на ЕС за предоставяне на убежище;

• Гарантиране на доброто функциониране на Шенгенското пространство

Защита на демокрацията:

• Утвърждаване на върховенството на закона;

• Борба срещу дезинформацията

Защита на ценностите и свободите:

• Защита на индивидуалните свободи;

• Ангажиране на гражданите, глажданското общество и социалните партньори като регионални и местни участници

2. Развитие на икономическата база - европейският модел за бъдещето

Силна икономическа база е от ключово значение за напредъка на Европа и конкурентоспособността, както и за ролята й на световната сцена. Това трябва да бъде постигнато с цялостен подход, като бъдат адресирани настоящите и възникващите глобални те и технологичните предизвикателства, както и тези пред сигурността и устойчивостта.

Мобилизиране на всички политики:

• Задълбочаване и заздравяване на единния пазар;

• Развитие на индустриална стратегия;

• Гарантиране на прозрачно и ефективно данъчно облагане;

• Задъбочаване на Икономическия и паричен съюз (ИПС)

Насърчаване на равнопоставеността:

• Гарантиране на честна конкуренция;

• Борба с нелоялните практики и заплахите за сигурността;

• Гарантиране на стратегическите вериги за доставки

Инвестиции в бъдещето:

• Инвестиции в уменията и образованието;

• Насърчаване на иновациите и изследванията;

• Насърчаване и подкрепа на публичните и частните инвестиции, включително в инфраструктурата;

• Насърчаване на устойчиво селско стопанство

Цифров преход:

• Разработване на изкуствен интелект;

• Насърчаване на достъпа, споделянето и използването на данни;

• Гарантиране на свързаността

3. По-"зелено", по-прозрачно и по-инклузивно бъдеще

Европа трябва да остане моел за включване и устойчивост, като приеме промените в резултат на прехода към "зелена" икономика, еволюцията на технологиите и глобализацията. Същевременно тя трябва да гарантира, че никой няма да бъде изхвърлен.

Гарантиране на устойчива и безопасна енергия на достъпни цени:

• Ускоряване на прехода към "зелена" енергия;

• Увеличаване на енергийната независимост;

• Възползване от икономическите възможности, предлоени от прехода към "зелена" икономика;

• Инвестиции в мобилността на бъдещето

Опазване на околната среда и климата:

• Неутралитет по отношение на климата;

• Опазване на екологичните системи, включително на океаните;

• Борба с изчезването на биологичното разнообразие

Насърчаване на инклузивността:

• Осигуряване на възможности за всички и намаляване на неравенството;

• Гарантиране на адекватна социална защита и инклузивен пазар на труда;

• Намаляване на разликите в развитието чрез кохезия

Запазване на начина на живот:

• Подкрепа на общностите чрез управление на прехода към "зелена" икономика;

• Защита на потребителите и здравето;

• Инвестиции в културата

4. Разпространение на европейските интереси и ценности по света

Само когато сме единни, можем да помогнем за оформянето на нашите непосредствени съседи и глобалната среда в изгода на европейците. В един по-несигурен свят имаме нужда да бъдем по-убедителни и по-ефективни в защитата на нашите интереси, като се придържаме към основания на правила световен многостранен ред.

Защита на интересите:

• Даване на приоритет и утвърждаване на европейските интереси в икономиката, политиката и сигурността;

• За целта трябва да се гарантира последователността и ефективността на външната политика;

• Насърчаване на мира, стабилността и напредъка в съседство и утвърждаване на европейската перспектива за другите европейски държави;

• Позициониране на Европа като световен играч в новия стратегически контекст;

• Увеличаване на инвестициите в европейската отбрана и сътрудничество (включително с НАТО)

Защита на ценностите:

• Представяне на Европа като модел за сътрудничество;

• Стремеж към световен мир и стабилност, насърчаване на демокрацията и човешките права

Насърчаване на глобални правила:

• Поддържане и развитие на основан върху правила световен многостранен ред, гарантиране на откритостта и прозрачността;

• Стремеж към стабилна, амбициозна и балансирана търговска политика, включително чрез споразумения за свободна търговия, основани върху реципрочност и взаимна изгода

Справяне с глобалните предизвикателства:

• Упражняване на световно лидерство в борбата с климатичните промени;

• Сътрудничество с партньори (страни на произход и транзит) в сферата на миграцията;

• Насърчаване на устойчиво развитие

Коментари

Rhapsody of fire's picture
Rhapsody of fire
Rhapsody of fire

Стратегията е супер, но е

Стратегията е супер, но е възможна само ако не се реализира назадничавата концепция на Европа на нациите, за която "жилетките от пике" така копнеят.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво искате да ви донесе Дядо Коледа?