Article_top

Четири са приоритетните области за работата на ЕС през следващите пет години.

Това става ясно от писмото-покана на председателя на Европейския съвет Доналд Туск до лидерите на страните членки. То е във връзка с неформалната среща на върха в румънския град Сибиу на 9 май.

Главната тема ще бъде Стратегическата програма на ЕС за периода 2019-2024 г. Туск я прилага в писмото си и предлага да бъде приета Декларация от Сибиу. Тя трябва да изпрати послание за единство и доверие в съвместните действия. След дискусиите Стратегическата програма ще бъде формулирана, за да бъде приета на редовния Европейски съвет през юни в Брюксел.

1. Защита на гражданите и свободите

Европа трябва да бъде място, където хората се чувстват свободни и в безопасност.

Гарантиране на сигурността:

• Ефективна защита на външните граници;

• Борба с тероризма и организираната престъпност;

• Справяне с хибридните заплахи и гарантирането на киберсигурността;

• Увеличаване на гъвкавостта и помощите след природни и причинени от хората бедствия

Справяне с предизвикателствата на миграцията:

• Борба с незаконната миграция (външна, гранична, вътрешна);

• Реформа на политиката на ЕС за предоставяне на убежище;

• Гарантиране на доброто функциониране на Шенгенското пространство

Защита на демокрацията:

• Утвърждаване на върховенството на закона;

• Борба срещу дезинформацията

Защита на ценностите и свободите:

• Защита на индивидуалните свободи;

• Ангажиране на гражданите, глажданското общество и социалните партньори като регионални и местни участници

2. Развитие на икономическата база - европейският модел за бъдещето

Силна икономическа база е от ключово значение за напредъка на Европа и конкурентоспособността, както и за ролята й на световната сцена. Това трябва да бъде постигнато с цялостен подход, като бъдат адресирани настоящите и възникващите глобални те и технологичните предизвикателства, както и тези пред сигурността и устойчивостта.

Мобилизиране на всички политики:

• Задълбочаване и заздравяване на единния пазар;

• Развитие на индустриална стратегия;

• Гарантиране на прозрачно и ефективно данъчно облагане;

• Задъбочаване на Икономическия и паричен съюз (ИПС)

Насърчаване на равнопоставеността:

• Гарантиране на честна конкуренция;

• Борба с нелоялните практики и заплахите за сигурността;

• Гарантиране на стратегическите вериги за доставки

Инвестиции в бъдещето:

• Инвестиции в уменията и образованието;

• Насърчаване на иновациите и изследванията;

• Насърчаване и подкрепа на публичните и частните инвестиции, включително в инфраструктурата;

• Насърчаване на устойчиво селско стопанство

Цифров преход:

• Разработване на изкуствен интелект;

• Насърчаване на достъпа, споделянето и използването на данни;

• Гарантиране на свързаността

3. По-"зелено", по-прозрачно и по-инклузивно бъдеще

Европа трябва да остане моел за включване и устойчивост, като приеме промените в резултат на прехода към "зелена" икономика, еволюцията на технологиите и глобализацията. Същевременно тя трябва да гарантира, че никой няма да бъде изхвърлен.

Гарантиране на устойчива и безопасна енергия на достъпни цени:

• Ускоряване на прехода към "зелена" енергия;

• Увеличаване на енергийната независимост;

• Възползване от икономическите възможности, предлоени от прехода към "зелена" икономика;

• Инвестиции в мобилността на бъдещето

Опазване на околната среда и климата:

• Неутралитет по отношение на климата;

• Опазване на екологичните системи, включително на океаните;

• Борба с изчезването на биологичното разнообразие

Насърчаване на инклузивността:

• Осигуряване на възможности за всички и намаляване на неравенството;

• Гарантиране на адекватна социална защита и инклузивен пазар на труда;

• Намаляване на разликите в развитието чрез кохезия

Запазване на начина на живот:

• Подкрепа на общностите чрез управление на прехода към "зелена" икономика;

• Защита на потребителите и здравето;

• Инвестиции в културата

4. Разпространение на европейските интереси и ценности по света

Само когато сме единни, можем да помогнем за оформянето на нашите непосредствени съседи и глобалната среда в изгода на европейците. В един по-несигурен свят имаме нужда да бъдем по-убедителни и по-ефективни в защитата на нашите интереси, като се придържаме към основания на правила световен многостранен ред.

Защита на интересите:

• Даване на приоритет и утвърждаване на европейските интереси в икономиката, политиката и сигурността;

• За целта трябва да се гарантира последователността и ефективността на външната политика;

• Насърчаване на мира, стабилността и напредъка в съседство и утвърждаване на европейската перспектива за другите европейски държави;

• Позициониране на Европа като световен играч в новия стратегически контекст;

• Увеличаване на инвестициите в европейската отбрана и сътрудничество (включително с НАТО)

Защита на ценностите:

• Представяне на Европа като модел за сътрудничество;

• Стремеж към световен мир и стабилност, насърчаване на демокрацията и човешките права

Насърчаване на глобални правила:

• Поддържане и развитие на основан върху правила световен многостранен ред, гарантиране на откритостта и прозрачността;

• Стремеж към стабилна, амбициозна и балансирана търговска политика, включително чрез споразумения за свободна търговия, основани върху реципрочност и взаимна изгода

Справяне с глобалните предизвикателства:

• Упражняване на световно лидерство в борбата с климатичните промени;

• Сътрудничество с партньори (страни на произход и транзит) в сферата на миграцията;

• Насърчаване на устойчиво развитие

 

Четири са приоритетните области за работата на ЕС през следващите пет години.

Това става ясно от писмото-покана на председателя на Европейския съвет Доналд Туск до лидерите на страните членки. То е във връзка с неформалната среща на върха в румънския град Сибиу на 9 май.

Главната тема ще бъде Стратегическата програма на ЕС за периода 2019-2024 г. Туск я прилага в писмото си и предлага да бъде приета Декларация от Сибиу. Тя трябва да изпрати послание за единство и доверие в съвместните действия. След дискусиите Стратегическата програма ще бъде формулирана, за да бъде приета на редовния Европейски съвет през юни в Брюксел.

1. Защита на гражданите и свободите

Европа трябва да бъде място, където хората се чувстват свободни и в безопасност.

Гарантиране на сигурността:

• Ефективна защита на външните граници;

• Борба с тероризма и организираната престъпност;

• Справяне с хибридните заплахи и гарантирането на киберсигурността;

• Увеличаване на гъвкавостта и помощите след природни и причинени от хората бедствия

Справяне с предизвикателствата на миграцията:

• Борба с незаконната миграция (външна, гранична, вътрешна);

• Реформа на политиката на ЕС за предоставяне на убежище;

• Гарантиране на доброто функциониране на Шенгенското пространство

Защита на демокрацията:

• Утвърждаване на върховенството на закона;

• Борба срещу дезинформацията

Защита на ценностите и свободите:

• Защита на индивидуалните свободи;

• Ангажиране на гражданите, глажданското общество и социалните партньори като регионални и местни участници

2. Развитие на икономическата база - европейският модел за бъдещето

Силна икономическа база е от ключово значение за напредъка на Европа и конкурентоспособността, както и за ролята й на световната сцена. Това трябва да бъде постигнато с цялостен подход, като бъдат адресирани настоящите и възникващите глобални те и технологичните предизвикателства, както и тези пред сигурността и устойчивостта.

Мобилизиране на всички политики:

• Задълбочаване и заздравяване на единния пазар;

• Развитие на индустриална стратегия;

• Гарантиране на прозрачно и ефективно данъчно облагане;

• Задъбочаване на Икономическия и паричен съюз (ИПС)

Насърчаване на равнопоставеността:

• Гарантиране на честна конкуренция;

• Борба с нелоялните практики и заплахите за сигурността;

• Гарантиране на стратегическите вериги за доставки

Инвестиции в бъдещето:

• Инвестиции в уменията и образованието;

• Насърчаване на иновациите и изследванията;

• Насърчаване и подкрепа на публичните и частните инвестиции, включително в инфраструктурата;

• Насърчаване на устойчиво селско стопанство

Цифров преход:

• Разработване на изкуствен интелект;

• Насърчаване на достъпа, споделянето и използването на данни;

• Гарантиране на свързаността

3. По-"зелено", по-прозрачно и по-инклузивно бъдеще

Европа трябва да остане моел за включване и устойчивост, като приеме промените в резултат на прехода към "зелена" икономика, еволюцията на технологиите и глобализацията. Същевременно тя трябва да гарантира, че никой няма да бъде изхвърлен.

Гарантиране на устойчива и безопасна енергия на достъпни цени:

• Ускоряване на прехода към "зелена" енергия;

• Увеличаване на енергийната независимост;

• Възползване от икономическите възможности, предлоени от прехода към "зелена" икономика;

• Инвестиции в мобилността на бъдещето

Опазване на околната среда и климата:

• Неутралитет по отношение на климата;

• Опазване на екологичните системи, включително на океаните;

• Борба с изчезването на биологичното разнообразие

Насърчаване на инклузивността:

• Осигуряване на възможности за всички и намаляване на неравенството;

• Гарантиране на адекватна социална защита и инклузивен пазар на труда;

• Намаляване на разликите в развитието чрез кохезия

Запазване на начина на живот:

• Подкрепа на общностите чрез управление на прехода към "зелена" икономика;

• Защита на потребителите и здравето;

• Инвестиции в културата

4. Разпространение на европейските интереси и ценности по света

Само когато сме единни, можем да помогнем за оформянето на нашите непосредствени съседи и глобалната среда в изгода на европейците. В един по-несигурен свят имаме нужда да бъдем по-убедителни и по-ефективни в защитата на нашите интереси, като се придържаме към основания на правила световен многостранен ред.

Защита на интересите:

• Даване на приоритет и утвърждаване на европейските интереси в икономиката, политиката и сигурността;

• За целта трябва да се гарантира последователността и ефективността на външната политика;

• Насърчаване на мира, стабилността и напредъка в съседство и утвърждаване на европейската перспектива за другите европейски държави;

• Позициониране на Европа като световен играч в новия стратегически контекст;

• Увеличаване на инвестициите в европейската отбрана и сътрудничество (включително с НАТО)

Защита на ценностите:

• Представяне на Европа като модел за сътрудничество;

• Стремеж към световен мир и стабилност, насърчаване на демокрацията и човешките права

Насърчаване на глобални правила:

• Поддържане и развитие на основан върху правила световен многостранен ред, гарантиране на откритостта и прозрачността;

• Стремеж към стабилна, амбициозна и балансирана търговска политика, включително чрез споразумения за свободна търговия, основани върху реципрочност и взаимна изгода

Справяне с глобалните предизвикателства:

• Упражняване на световно лидерство в борбата с климатичните промени;

• Сътрудничество с партньори (страни на произход и транзит) в сферата на миграцията;

• Насърчаване на устойчиво развитие

Коментари

Rhapsody of fire's picture
Rhapsody of fire
Rhapsody of fire

Стратегията е супер, но е

Стратегията е супер, но е възможна само ако не се реализира назадничавата концепция на Европа на нациите, за която "жилетките от пике" така копнеят.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията