Article_top

Само една мярка за неотклонение на Вълчо (Ветко) Арабаджиев е продължила в Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) от 14 ч до 21:53 ч. А на Десислава Иванчева и Биляна Петрова - от 9:55 до 13:40 ч.

Затова пък от Апелативните спецсъдии са около два пъти по-малко натоварени от другите магистрати: свършили са по 3,54 дела при средно за страната 7,16. За разглеждане са им постъпвали по 4 при средно за страната над 8 дела месечно - и това според справка от 9 май 2019 г.

С тези и куп други аргументи днес Съдийската колегия на ВСС след сериозна препирня взе решение да поиска от Пленума разкриване на една нова щатна бройка в Апелативния спецсъд (който, освен любим на управляващата политическа класа, показателно бе "желано" пристанище за предишни членове на ВСС след края на мандата, нищо че уж е много натоварен - б.р.)

Аргументите и на двете страни бяха познатите - от бройката отчетени на книга наказателни дела, огромно число съставляват въззивните дела "частен характер", т .е. обжалвани мерки за неотклонение. Това казват опонентите на безконтролното отваряне на щатове.

Според привържениците обаче - делата там са с такава сложност, че "не са важни бройките", защото не могат да се сравняват с другите на апелативна инстанция.

Основно острие да се покрепи искането за нов щат бе Драгомир Кояджиков - който идва във ВСС именно от АСНС. (самата комисия по атестиране и конкурси е била разединена и заради гласуването 50:50 не излиза с предложение за становище "да" или "не" за новата бройка).

"Естеството на делата, тяхната продължителност изисква страшно много голям ресурс на съдии. И затова хората са направили това предложение – то е коментирано с всеки един от личния състав, доста обосновано като мотиви, и в него няма нищо емоционално, а по-скоро желание за работа в нормални условия", каза Кояджиков

От думите му се разбра - че с командированата в АСНС съдия Даниела Костова (също знаков член на бившия ВСС от монолитното мнозинство, б.р.) съдиите са 14. Затова искат още една бройка, за да могат да сформират 5-и състав.

От представителя от политическата квота (БСП) се чуха и мета-юридически аргументи, само и само да стане назначаването. Като този:

"Тая бройка не я искам за себе си."

Атанаска Дишева обърна внимание, че за спецсъдиите няма никакви критерии - кога и как се удовлетворятват исканията им за щатни разширения. Тя каза, че й е известно, че това са "изключително специфични дела на специфичен съд", но все пак се зачуди докога ще решават на парче - "след месец може да разкрием окще 1, 2 или 3 места, защото няма никакви критерии".

Тя припомни и нещо още по-забавно - че в момента има "висяшщо" искане за закриване на един щат в същия съд. То е отпреди няколко месеца до комисията по натовареност и тогава взели решение да го оставят без разглеждане, докато дойде анализът за дейността на съдилищата (именно - някои от изредените по-горе числа, б.р.). Анализът отдавна е факт, но още комисията и съответно - ВСС не са взели решение по онова предложение за закриване на място в съда, в който днес искат... откриване.

Драгомир Кояджиков на моменти го удряше на молба: 

"Ние седим тука и почваме да умуваме – дали пък те не ни лъжат, дали не преувеличават нещо. Ако е така, няма да седя пред вас и да говоря врели-некипели."

Поядоса му се и трайно мълчащият "доайен" Севдалин Мавров, който каза да не му обясняват колко сложни били едни мерки за неотклонние, защото преди тези мерки са ги гледали те - в СГС, а си имали и друга работа. Той обеща да гласува "за" увеличение, но това щяло да му е за последен път. А въпросът...

"... Колко време трае едно дело по мярка за неотклонение - извинявайте - е въпрос на организация и компетентност. Моля ви се, не изтъквайте такива неща!"

На това Кояджиков се пообиди, и започна да припомня законовите изисквания - колко стаж трябва да имат съдиите, за да са постъпили като магистрати там.

Забележителен беше Красимир Шекерджиев (ВКС, от съдебната квота, б.а.), който призова да се види статистиката за 2017 и 2018 г. - като за първата от двете години пише, че имат (постъпили) 69 дела при 14 съдии, което прави по едно дело на 2 месеца.

"Така че това не е вярно, че те са по-натоварени от който и да било друг апелативен съд, с изключение на военноапелативния. Това са свършените дела със съдебен акт по същество – решение, присъда, мотиви и т.н.. Тези хора са решили 26 дела за 2017 г.! Което прави по по-малкто от едно на 6-месечие.

След промените в закона (когато т. нар. "висока корупция" бе пратена именно на спецмагистратите, б.а.) работата безспорно се е увеличила, но делата които са се решили, са се увеличили са само с едно.

Да си кажем, че не всички дела, които разглежда АСНС, са "КТБ", и не всички мерки (за неотклонение) са на Иванчева и другата г-жа", заключи Шекерджиев.

Според него, ако при цифровите изражения на това натоварване се увеличи щатът на този съд с една бройка, трябва на другите съдилища - с повече.

Въпреки това с монолитните 7 гласа Съдийската колегия одобри назначавеавено на 15-и съдия в АСНС и прати въпроса в Пленума - който образно казано "дава парите". Против бяха Лозан Панов, Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска и Красимир Шекерджиев.

Ключови думи
 

Само една мярка за неотклонение на Вълчо (Ветко) Арабаджиев е продължила в Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) от 14 ч до 21:53 ч. А на Десислава Иванчева и Биляна Петрова - от 9:55 до 13:40 ч.

Затова пък от Апелативните спецсъдии са около два пъти по-малко натоварени от другите магистрати: свършили са по 3,54 дела при средно за страната 7,16. За разглеждане са им постъпвали по 4 при средно за страната над 8 дела месечно - и това според справка от 9 май 2019 г.

С тези и куп други аргументи днес Съдийската колегия на ВСС след сериозна препирня взе решение да поиска от Пленума разкриване на една нова щатна бройка в Апелативния спецсъд (който, освен любим на управляващата политическа класа, показателно бе "желано" пристанище за предишни членове на ВСС след края на мандата, нищо че уж е много натоварен - б.р.)

Аргументите и на двете страни бяха познатите - от бройката отчетени на книга наказателни дела, огромно число съставляват въззивните дела "частен характер", т .е. обжалвани мерки за неотклонение. Това казват опонентите на безконтролното отваряне на щатове.

Според привържениците обаче - делата там са с такава сложност, че "не са важни бройките", защото не могат да се сравняват с другите на апелативна инстанция.

Основно острие да се покрепи искането за нов щат бе Драгомир Кояджиков - който идва във ВСС именно от АСНС. (самата комисия по атестиране и конкурси е била разединена и заради гласуването 50:50 не излиза с предложение за становище "да" или "не" за новата бройка).

"Естеството на делата, тяхната продължителност изисква страшно много голям ресурс на съдии. И затова хората са направили това предложение – то е коментирано с всеки един от личния състав, доста обосновано като мотиви, и в него няма нищо емоционално, а по-скоро желание за работа в нормални условия", каза Кояджиков

От думите му се разбра - че с командированата в АСНС съдия Даниела Костова (също знаков член на бившия ВСС от монолитното мнозинство, б.р.) съдиите са 14. Затова искат още една бройка, за да могат да сформират 5-и състав.

От представителя от политическата квота (БСП) се чуха и мета-юридически аргументи, само и само да стане назначаването. Като този:

"Тая бройка не я искам за себе си."

Атанаска Дишева обърна внимание, че за спецсъдиите няма никакви критерии - кога и как се удовлетворятват исканията им за щатни разширения. Тя каза, че й е известно, че това са "изключително специфични дела на специфичен съд", но все пак се зачуди докога ще решават на парче - "след месец може да разкрием окще 1, 2 или 3 места, защото няма никакви критерии".

Тя припомни и нещо още по-забавно - че в момента има "висяшщо" искане за закриване на един щат в същия съд. То е отпреди няколко месеца до комисията по натовареност и тогава взели решение да го оставят без разглеждане, докато дойде анализът за дейността на съдилищата (именно - някои от изредените по-горе числа, б.р.). Анализът отдавна е факт, но още комисията и съответно - ВСС не са взели решение по онова предложение за закриване на място в съда, в който днес искат... откриване.

Драгомир Кояджиков на моменти го удряше на молба: 

"Ние седим тука и почваме да умуваме – дали пък те не ни лъжат, дали не преувеличават нещо. Ако е така, няма да седя пред вас и да говоря врели-некипели."

Поядоса му се и трайно мълчащият "доайен" Севдалин Мавров, който каза да не му обясняват колко сложни били едни мерки за неотклонние, защото преди тези мерки са ги гледали те - в СГС, а си имали и друга работа. Той обеща да гласува "за" увеличение, но това щяло да му е за последен път. А въпросът...

"... Колко време трае едно дело по мярка за неотклонение - извинявайте - е въпрос на организация и компетентност. Моля ви се, не изтъквайте такива неща!"

На това Кояджиков се пообиди, и започна да припомня законовите изисквания - колко стаж трябва да имат съдиите, за да са постъпили като магистрати там.

Забележителен беше Красимир Шекерджиев (ВКС, от съдебната квота, б.а.), който призова да се види статистиката за 2017 и 2018 г. - като за първата от двете години пише, че имат (постъпили) 69 дела при 14 съдии, което прави по едно дело на 2 месеца.

"Така че това не е вярно, че те са по-натоварени от който и да било друг апелативен съд, с изключение на военноапелативния. Това са свършените дела със съдебен акт по същество – решение, присъда, мотиви и т.н.. Тези хора са решили 26 дела за 2017 г.! Което прави по по-малкто от едно на 6-месечие.

След промените в закона (когато т. нар. "висока корупция" бе пратена именно на спецмагистратите, б.а.) работата безспорно се е увеличила, но делата които са се решили, са се увеличили са само с едно.

Да си кажем, че не всички дела, които разглежда АСНС, са "КТБ", и не всички мерки (за неотклонение) са на Иванчева и другата г-жа", заключи Шекерджиев.

Според него, ако при цифровите изражения на това натоварване се увеличи щатът на този съд с една бройка, трябва на другите съдилища - с повече.

Въпреки това с монолитните 7 гласа Съдийската колегия одобри назначавеавено на 15-и съдия в АСНС и прати въпроса в Пленума - който образно казано "дава парите". Против бяха Лозан Панов, Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска и Красимир Шекерджиев.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Ще продължите ли да спазвате мерките срещу COVID-19 след края на извънредното положение?