Article_top

Съветът на ЕС прие днес последните 4 досиета от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, съобщи говорителят на Еврокомисията Маргаритис Схинас.

Така ЕС приключи прегледа на своята рамка на енергийната политика. Тази рамка осигурява регулаторните предпоставки за прехода към чиста енергия и определя пътя на Съюза за изпълнението на ангажиментите му по Парижкото споразумение.

Приетите нови законодателни актове са Регламент и Директива за електроенергията, Регламент за готовността за справяне с рисковете в електроенергийния сектор и регламент, преразглеждащ ролята и функционирането на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER).

Приемането на четирите досиета е последната стъпка от законодателния процес. Те ще влязат в сила след публикуването им в Официален вестник.

Директива и Регламент за електроенергията

Новата регулаторна рамка за пазара на електроенергия в ЕС има за цел да го направи конкурентоспособен, ориентиран към потребителите и по-гъвкав. Тя дава повече права на потребителите и улеснява тяхното участие на пазара като активни клиенти. Възможността доставчиците на електроенергия да определят своите цени ще ограничи смущенията на пазара, ще създаде повече конкуренция и ще понижи цените за потребителите.

Благодарение на новите правила за отговорностите във връзка с търговията и балансирането електроенергийната система ще бъде в състояние да поеме променливото производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Новите правила включват и нова рамка за механизмите за осигуряване на капацитет, с гранична стойност на емисиите от 550 грама въглероден диоксид на киловатчас електроенергия, генерирана от изкопаеми горива.

Регламент за готовността за справяне с рискове в електроенергийния сектор

Новата рамка за предотвратяване, готовност и управление на кризи в електроснабдяването ще укрепи енергийната сигурност в ЕС. Съгласно новия регламент държавите членки ще трябва да изготвят планове за готовност за справяне с рискове въз основа на регионални и национални кризисни сценарии. В него се предвижда и по-широко сътрудничество и улесняване на взаимопомощта между държавите членки в случай на криза в електроснабдяването.

Регламент за ACER

С новия регламент ролята и функционирането на ACER се актуализират. Това включва преразглеждане на задачите и компетенциите на директора и на Съвета на регулаторите. Подпомагащата роля на ACER в регулаторния надзор на европейските субекти в областта на енергетиката също е в процес на укрепване.

 

Съветът на ЕС прие днес последните 4 досиета от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, съобщи говорителят на Еврокомисията Маргаритис Схинас.

Така ЕС приключи прегледа на своята рамка на енергийната политика. Тази рамка осигурява регулаторните предпоставки за прехода към чиста енергия и определя пътя на Съюза за изпълнението на ангажиментите му по Парижкото споразумение.

Приетите нови законодателни актове са Регламент и Директива за електроенергията, Регламент за готовността за справяне с рисковете в електроенергийния сектор и регламент, преразглеждащ ролята и функционирането на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER).

Приемането на четирите досиета е последната стъпка от законодателния процес. Те ще влязат в сила след публикуването им в Официален вестник.

Директива и Регламент за електроенергията

Новата регулаторна рамка за пазара на електроенергия в ЕС има за цел да го направи конкурентоспособен, ориентиран към потребителите и по-гъвкав. Тя дава повече права на потребителите и улеснява тяхното участие на пазара като активни клиенти. Възможността доставчиците на електроенергия да определят своите цени ще ограничи смущенията на пазара, ще създаде повече конкуренция и ще понижи цените за потребителите.

Благодарение на новите правила за отговорностите във връзка с търговията и балансирането електроенергийната система ще бъде в състояние да поеме променливото производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Новите правила включват и нова рамка за механизмите за осигуряване на капацитет, с гранична стойност на емисиите от 550 грама въглероден диоксид на киловатчас електроенергия, генерирана от изкопаеми горива.

Регламент за готовността за справяне с рискове в електроенергийния сектор

Новата рамка за предотвратяване, готовност и управление на кризи в електроснабдяването ще укрепи енергийната сигурност в ЕС. Съгласно новия регламент държавите членки ще трябва да изготвят планове за готовност за справяне с рискове въз основа на регионални и национални кризисни сценарии. В него се предвижда и по-широко сътрудничество и улесняване на взаимопомощта между държавите членки в случай на криза в електроснабдяването.

Регламент за ACER

С новия регламент ролята и функционирането на ACER се актуализират. Това включва преразглеждане на задачите и компетенциите на директора и на Съвета на регулаторите. Подпомагащата роля на ACER в регулаторния надзор на европейските субекти в областта на енергетиката също е в процес на укрепване.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Само Нено Димов ли е виновен за водната криза и боклука?