Article_top

"Търговията и производителите рядко могат да процъфтяват дълго в която и да е държава, в която няма редовно правораздаване ... "

Адам Смит, Богатството на народите

Дори и най-справедливият закон е неефективен, ако не бъде своевременно приложен. Времето за решаване на едно дело има почти толкова голямо значение за справедливостта, колкото и крайното решение на съда. И докато юристите защитават тезата за качеството на правораздаването, то икономистите добавят и времето в работата на съдебната система, като индикатор, който може да се мери и използва за оценка на ефективността в защита на правото.

Всяка година докладът за работата на Инспектората към ВСС представя обобщение и примери от дейността му по установяване на нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Важно е да се разгледат тези дела, за да се прецени доколко българската съдебна система напредва по този показател.

Докладът за 2018 г. посочва основни причини за забавяне на делата:

Недобра подготовка на делата за разглеждане в открито съдебно заседание

Недостатъчно добра организация на процесуалните действия. Нарушаване на процесуалните срокове за насрочване и разглеждане на делата. Лоша организация на доказателствената дейност

Насрочване на съдебните заседания през големи периоди от време

Неспазване на законоустановените периоди за постановяване на съдебните актове

Непознаване на материалния и процесуалния закон

Голяма продължителност на наказателното производство във фазата на досъдебното производство

Несъобразяване с практиката на Европейския съд по правата на човека по прилагането на чл.6 ЕКПЧОС в частта ѝ за приoритетно разглеждане на дела, представляващи особен интерес за страните

Прекомерна продължителност на производства, за които законът е предвидил кратки срокове за разглеждането им.

ИВСС посочва, че причините за забавяне са едни и същи през годините. Видно е, че както прокуратурата, така и съдилищата трябва да предприемат мерки, защото дела, продължаващи 25 години не служат никому.

Институт за пазарна икономика

 
Снимка БГНЕС

"Търговията и производителите рядко могат да процъфтяват дълго в която и да е държава, в която няма редовно правораздаване ... "

Адам Смит, Богатството на народите

Дори и най-справедливият закон е неефективен, ако не бъде своевременно приложен. Времето за решаване на едно дело има почти толкова голямо значение за справедливостта, колкото и крайното решение на съда. И докато юристите защитават тезата за качеството на правораздаването, то икономистите добавят и времето в работата на съдебната система, като индикатор, който може да се мери и използва за оценка на ефективността в защита на правото.

Всяка година докладът за работата на Инспектората към ВСС представя обобщение и примери от дейността му по установяване на нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Важно е да се разгледат тези дела, за да се прецени доколко българската съдебна система напредва по този показател.

Докладът за 2018 г. посочва основни причини за забавяне на делата:

Недобра подготовка на делата за разглеждане в открито съдебно заседание

Недостатъчно добра организация на процесуалните действия. Нарушаване на процесуалните срокове за насрочване и разглеждане на делата. Лоша организация на доказателствената дейност

Насрочване на съдебните заседания през големи периоди от време

Неспазване на законоустановените периоди за постановяване на съдебните актове

Непознаване на материалния и процесуалния закон

Голяма продължителност на наказателното производство във фазата на досъдебното производство

Несъобразяване с практиката на Европейския съд по правата на човека по прилагането на чл.6 ЕКПЧОС в частта ѝ за приoритетно разглеждане на дела, представляващи особен интерес за страните

Прекомерна продължителност на производства, за които законът е предвидил кратки срокове за разглеждането им.

ИВСС посочва, че причините за забавяне са едни и същи през годините. Видно е, че както прокуратурата, така и съдилищата трябва да предприемат мерки, защото дела, продължаващи 25 години не служат никому.

Институт за пазарна икономика

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията