Article_top

"Търговията и производителите рядко могат да процъфтяват дълго в която и да е държава, в която няма редовно правораздаване ... "

Адам Смит, Богатството на народите

Дори и най-справедливият закон е неефективен, ако не бъде своевременно приложен. Времето за решаване на едно дело има почти толкова голямо значение за справедливостта, колкото и крайното решение на съда. И докато юристите защитават тезата за качеството на правораздаването, то икономистите добавят и времето в работата на съдебната система, като индикатор, който може да се мери и използва за оценка на ефективността в защита на правото.

Всяка година докладът за работата на Инспектората към ВСС представя обобщение и примери от дейността му по установяване на нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Важно е да се разгледат тези дела, за да се прецени доколко българската съдебна система напредва по този показател.

Докладът за 2018 г. посочва основни причини за забавяне на делата:

Недобра подготовка на делата за разглеждане в открито съдебно заседание

Недостатъчно добра организация на процесуалните действия. Нарушаване на процесуалните срокове за насрочване и разглеждане на делата. Лоша организация на доказателствената дейност

Насрочване на съдебните заседания през големи периоди от време

Неспазване на законоустановените периоди за постановяване на съдебните актове

Непознаване на материалния и процесуалния закон

Голяма продължителност на наказателното производство във фазата на досъдебното производство

Несъобразяване с практиката на Европейския съд по правата на човека по прилагането на чл.6 ЕКПЧОС в частта ѝ за приoритетно разглеждане на дела, представляващи особен интерес за страните

Прекомерна продължителност на производства, за които законът е предвидил кратки срокове за разглеждането им.

ИВСС посочва, че причините за забавяне са едни и същи през годините. Видно е, че както прокуратурата, така и съдилищата трябва да предприемат мерки, защото дела, продължаващи 25 години не служат никому.

Институт за пазарна икономика

 
Снимка БГНЕС

"Търговията и производителите рядко могат да процъфтяват дълго в която и да е държава, в която няма редовно правораздаване ... "

Адам Смит, Богатството на народите

Дори и най-справедливият закон е неефективен, ако не бъде своевременно приложен. Времето за решаване на едно дело има почти толкова голямо значение за справедливостта, колкото и крайното решение на съда. И докато юристите защитават тезата за качеството на правораздаването, то икономистите добавят и времето в работата на съдебната система, като индикатор, който може да се мери и използва за оценка на ефективността в защита на правото.

Всяка година докладът за работата на Инспектората към ВСС представя обобщение и примери от дейността му по установяване на нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Важно е да се разгледат тези дела, за да се прецени доколко българската съдебна система напредва по този показател.

Докладът за 2018 г. посочва основни причини за забавяне на делата:

Недобра подготовка на делата за разглеждане в открито съдебно заседание

Недостатъчно добра организация на процесуалните действия. Нарушаване на процесуалните срокове за насрочване и разглеждане на делата. Лоша организация на доказателствената дейност

Насрочване на съдебните заседания през големи периоди от време

Неспазване на законоустановените периоди за постановяване на съдебните актове

Непознаване на материалния и процесуалния закон

Голяма продължителност на наказателното производство във фазата на досъдебното производство

Несъобразяване с практиката на Европейския съд по правата на човека по прилагането на чл.6 ЕКПЧОС в частта ѝ за приoритетно разглеждане на дела, представляващи особен интерес за страните

Прекомерна продължителност на производства, за които законът е предвидил кратки срокове за разглеждането им.

ИВСС посочва, че причините за забавяне са едни и същи през годините. Видно е, че както прокуратурата, така и съдилищата трябва да предприемат мерки, защото дела, продължаващи 25 години не служат никому.

Институт за пазарна икономика

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво ще товари и разтоварва новото пристанище на Ахмед Доган?