Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) да дава разрешение за започване на наказателно производство за умишлено престъпление срещу т.нар. трима големи по предложение на министъра на правосъдието или на поне трима от членовете на някоя от колегиите на ВСС. Това да може да става след сигнал на всеки средностатистически гражданин Х, без задълбочена проверка, която да уличава председателя на Върховния касационен съд (ВКС), председателя на Върховния административен съд (ВАС) или главния прокурор във въпросното умишлено престъпление. Или с други думи - и по добре скалъпен донос.

Най-общо това е идеята, която лансира днес правосъдният министър Данаил Кирилов, който часове след встъпването си в длъжност преди няколко месеца обяви като свой управленски приоритет разработването на механизъм за отстраняване на "тримата големи" в съдебната власт. Въпреки че препоръките на Европейската комисия касаят само главния прокурор, който на практика е безконтролен, а законът и сега предвижда ред за обвиняване и респективно - отстраняване на съдиите, Кирилов приши председателите на ВКС и ВАС към обвинител номер едно. И обяви създаването на работна група за целта.

Днес се проведе заседание на междуведомствената група, излъчвано на живо. То бе кръстено "дебат", но оказа се - голяма част от участниците нямаше как да дебатират по същество - не само, че предложенията не са им били предварително раздадени, но оказа се, Кирилов и екипът му са заместили част от тях със свои - та и самите автори на текстове останаха изненадани от крайния резултат.

Измененията са в Наказателно-процесуалния кодекс, с който се изменя и Законът за съдебната власт по любимия на ГЕРБ тертип - с "преходни и заключителни разпореди". Според тях министърът на правосъдието или трима членове от съдебната или от прокурорската колегии на ВСС може да предложат на пленума освобождаване на някой от "тримата големи", а пленумът да одобрява със 17 гласа "за" - или квалифицирано мнозинство.

"Предложението се придружава от подробни писмени мотиви", е написал Кирилов в проекта си.

Предлага се още органи на евентуалното досъдебно производство по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, да са прокурори от специализираната прокуратура, а по дела, подсъдни на Софийски градски съд – прокурори от Софийска градска прокуратура. "Така даваме отговор на въпроса дали ако председател на върховен съд или главеният прокурор участва в пътно-транспортно произшествие, нещата ще бъдат по този ред – не, няма да бъдат. От тук нататък умишлените деяния сме ги разделили на такива за корупция и организирана престъпност, които ще са подсъдни на специализираната прокуратура, а всички останали умишлени – на Софийската градска прокуратура."

И по "мотивацията" и по това кой ще разследва тримата големи се повдигнаха въпроси. 

"Въз основа на какви документи те ще предлагат на Пленума да вземе решение за наказателно преследване?

Как започва това разследване?

Как Пленумът решава да взима решение?

Не смятате ли, че "тримата големи" следва да се разследват на по-високо ниво от спецпрокуратура и градски съд. Все пак това са "тримата големи".

А ако няма мнозинство в Пленума, въпреки налични данни за престъпление, това означава ли, че няма да започне разследване?", попита Мария Павлова от Камарата на следователите и разкритикува министерството, че предлага текстове без мотиви и без предварително запознаване.

А от думите на Данаил Кирилов стана ясно, че това не било разследване от страна на ВСС, а "воля" за такова. И въпросната "воля" можела да бъде изразена на база "някакви данни, някаква фактология, някакви доказателства".

"Това са мои предложения. Това не означава, че вие сте длъжни да ги приемате, да ги одобрявате... Всеки може да уведомява и сигнализира ВСС с твърдения, че някой от "тримата големи" е извършил престъпления (бел. ред . - всъщност такива сигнали имаше най-вече срещу Лозан Панов от гражданите Ивайло Крачунов от "Блиц" и Илияна Беновска)

Надявам се и да бъдат представени някакви данни, някаква фактология, някакви доказателства. В тежест на предложителите е да съберат достатъчно убедителни данни за пред колегите си. Никой не говори за образуване на производство, аз говоря за воля."

- Значи гражданинът Х може да пусне сигнал до колегиите и оттам нататък какво се случва? - възропта залата.

- Успокоихте ли се? Посочвам, че това е предварително производство, чиято цел е даване на органа на воля за стартиране на наказателно производство. Тази воля може да каже: този председател на съд или главен прокурор го освобождаваме. Тази воля подлежи и на съдебен контрол. Това е производство по кадрови въпрос.

Ако аз съм член на ВСС и имам разпечатка от банкова кореспонденция за едни пари, мислите ли, че няма да ги използвам за стартиране на процедурата... - отвърна министърът.

Като основен опонент на идеите на Кирилов се заяви Атанаска Дишева от съдийската колегия на ВСС.

"Понеже разрешението на Пленума предхожда образуването на досъдебното производство, е логично да се уреди въпросът относно обжалваемостта на този акт на пленума пред съд. Това не е кадрови въпрос – затова приоритетната роля на ВСС ми се струва правно необоснована", изброи тя. 

Иван Брегов от Институт за пазарна икономика, както и други преди него попитаха: как, след като предварителните проверки ще се извършват от прокуратурата (както е по проекта) - някой прокурор ще започне проверка срещу началника си - обвинител номер едно. "Това спрямо главния прокурор няма как да проработи", обедини се залата около това мнение.

"Не сте съобразили препоръките на Венецианската и на Европейската комисия. Говори се за пълно разследване на действията на главния прокурор. Тук това го няма, защото разследването срещу главния прокурор ще се извършва от негови подчинени", заяви отдавна известното Брегов.

И получи лично отношение от Кирилов с намек за телефонни разговори на Брегов, за които министърът по неясно какви канали знае:

- Г-н Брегов, вашата теза напоително битува в един определен кръг медии. Това че вие имате фикция към главния прокурор, не освобождава гражданинът Х да има фикция към председателя на административния съд, примерно. Този дебат е в парламента. Най-малко не индивидуална телефонна комуникация на някои лица, които водят разговори на много ниско ниво от Брюксел...

- А телефонните разговори как ги следите, прощавайте – да споделите технологията - попита Брегов, но не получи отговор.

Критики за непубличност министерството отнесе и от Национален институт на правосъдието на Миглена Тачева, както и от ВКС в лицето на Галина Тонева. Само от прокуратурата - в лицето на заместничката на Сотир Цацаров - Мария Шишкова харесаха идеите на Кирилов.

"Проектът отговаря напълно на изискванията и препоръките на ЕК. Всъщност, не се променят основните принципи на наказателния процес. Гарантира абсолютно равенство между "тримата големи"", заяви тя и допълни, че вместо главният прокурор да започва проверка на останалите двама – сега това ще става чрез пленума. 

Заседанието-дебат приключи с уговорката за нова среща - след като професионалните среди се запознаят с текстовете и изготвят мотивирани становища. Ако предложенията на Кирилов минат, почти сигурно е кой ще е първият, ако не и единственият от "тримата големи", който ще се сдобие с оплакване срещу него - председателят на ВКС, който е недолюбван от властта, а напоследък и от министъра на правосъдието.