Article_top

Аптеките ще бъдат задължени по график да дават нощни дежурства. Ако отказват да го правят, ще бъдат глобявани. Заплащане за този допълнителен труд от страна на държавата не е предвиден. Въвежда се и национална аптечна карта. Само лекари със специалност да са диетолози. А хората, които причиняват катастрофи с алкохол или наркотоци в кръвта, сами да плащат за лечението си.

Това са промените, които се предвиждат в публикуван на сайта на здравното министерство проект за промени в закона за лекарствата (Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина). Законопроектът с преходните си разпоредби на практика предвижда сериозни промени в съществен брой структурни закони, които уреждат отношенията в системата на здравеопазването - за здравето, за здравното осигуряване, за кръвта, за наркотичните вещества, лечебните заведения, медицинските изделия, трансплантациите, бюджета на здравната каса, законите за съсловните организации в сектора и др., както и в законите за обществените поръчки, за храните и за приватизацията.

Аптеките, които са частни субекти, ще трябва по график да дават нощни дежурства. В противен случай ще бъдат глобявани от 1000 до 3000 лв. за първо нарушение, а при повторност - от 2000 до 6000 лв. С проекта се въвежда и национална аптечна карта. Нощните аптеки в страната са минимална бройка, струпани са в най-големите градове, като има цели области без нощна аптека. Наличието на аптеки в по-отделечени и по-малки населени места също е оскъдно.

Аптечната карта

По данни на Министерството на здравеопазването от април в страната има общо 3996 аптеки. Според здравния министър Кирил Ананиев има "остър проблем с денонощните аптеки". Те са едва 0,8% от всички подобни фармацевтични обекти. Изчисленията показват, че в България има около 32 денонощни аптеки. Във Видин, Враца, Разград, Смолян и Търговище изобщо няма денонощни аптеки. Около 50 000 души в 16 малки общини въобще няма откъде да си купят лекарства, тъй като там аптеки няма. В същото време България е сред първите страни в Европейския съюз по брой аптеки на глава от населението. У нас една аптека обслужва средно 1806 души при средно обслужвани в ЕС 4450 души в една аптека.

Аптечната карта трябва да бъде изготвена с участието на областни комисии и национална комисия, която включва министъра на здравеопазването, управителя на здравната каса, пациентски организации и други. Комисията ще дава разрешение за отварянето на нови аптеки, като критериите за това ще се определят в специална наредба на здравното министерство.

"Стремежът да се регулира броят на аптеките и да не се разрешава повече конкуренция се подклажда от съсловната организация на магистър-фармацевтите, които от години настояват само фармацевти да могат да притежават аптеки, при това - само по една аптека. В същото време около 75% от продажбите на лекарства по данни на международната анализаторска компания IQVIA минават пред вериги от две и повече аптеки", дава друг поглед към темата "Капитал".

Лекарите в болниците ще бъдат длъжни безплатно да проследяват всеки ден ефекта от новите лекарства и да докладват на Националния съвет по цените на лекарствата, а ако не го правят, здравното заведение ще бъде глобявано от 2500 до 5000 лв. за всеки отделен случай, е залегнало още в предлаганите промени.

Запушване на дупки?

В проекта е предвидена и поправка в приватизационния закон, според който болниците ще могат да използват парите от продажба на обособени части, за да си покриват дълговете и да ремонтират клиниките.  Предлага се и друга възможност за общините, а именно – държавата да субсидира значими, но задлъжнели общински поликлиники. Записано е и че болниците трябва да провеждат обществени поръчки, дори ако си купуват повече от 80% от лекарствата от своя собствена фирма - търговец на едро с лекарства. В момента в тези случаи обществена поръчка не се прави.

Още от промените

- Причинителите на катастрофи, особено употребилите алкохол и наркотици, да върнат на НЗОК парите, които касата е платила за лечението на жертвите им. Същото ще се отнася и за насилниците. Проектът задължава съдилищата да уведомяват здравната каса за текущите наказателни дела с жертви на катастрофи, за да може касата да си търси парите от извършителите. Освен това касата ще иска и информация от болниците за лекуваните неуспели самоубийци, от които също ще си търси парите.

- Кой да влиза в регистъра на психичноболните лица - това са хора, които са били на задължително болнично лечение в психиатрични болници и за които е постановено принудително лечение.

- Поправките предлагат само лекари със специалност по лечение чрез диети да могат да практикуват този метод.

- Разрешава се кръстосаното донорство. При него пациент, който е несъвместим със своите близки, може да получи орган от човек, който не му е роднина, а съответно роднина на пациента да дари свой орган на близък на донора. Кръстосаното донорство е разрешено в Турция и често български пациенти пътуват дотам с тази цел.

 

Аптеките ще бъдат задължени по график да дават нощни дежурства. Ако отказват да го правят, ще бъдат глобявани. Заплащане за този допълнителен труд от страна на държавата не е предвиден. Въвежда се и национална аптечна карта. Само лекари със специалност да са диетолози. А хората, които причиняват катастрофи с алкохол или наркотоци в кръвта, сами да плащат за лечението си.

Това са промените, които се предвиждат в публикуван на сайта на здравното министерство проект за промени в закона за лекарствата (Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина). Законопроектът с преходните си разпоредби на практика предвижда сериозни промени в съществен брой структурни закони, които уреждат отношенията в системата на здравеопазването - за здравето, за здравното осигуряване, за кръвта, за наркотичните вещества, лечебните заведения, медицинските изделия, трансплантациите, бюджета на здравната каса, законите за съсловните организации в сектора и др., както и в законите за обществените поръчки, за храните и за приватизацията.

Аптеките, които са частни субекти, ще трябва по график да дават нощни дежурства. В противен случай ще бъдат глобявани от 1000 до 3000 лв. за първо нарушение, а при повторност - от 2000 до 6000 лв. С проекта се въвежда и национална аптечна карта. Нощните аптеки в страната са минимална бройка, струпани са в най-големите градове, като има цели области без нощна аптека. Наличието на аптеки в по-отделечени и по-малки населени места също е оскъдно.

Аптечната карта

По данни на Министерството на здравеопазването от април в страната има общо 3996 аптеки. Според здравния министър Кирил Ананиев има "остър проблем с денонощните аптеки". Те са едва 0,8% от всички подобни фармацевтични обекти. Изчисленията показват, че в България има около 32 денонощни аптеки. Във Видин, Враца, Разград, Смолян и Търговище изобщо няма денонощни аптеки. Около 50 000 души в 16 малки общини въобще няма откъде да си купят лекарства, тъй като там аптеки няма. В същото време България е сред първите страни в Европейския съюз по брой аптеки на глава от населението. У нас една аптека обслужва средно 1806 души при средно обслужвани в ЕС 4450 души в една аптека.

Аптечната карта трябва да бъде изготвена с участието на областни комисии и национална комисия, която включва министъра на здравеопазването, управителя на здравната каса, пациентски организации и други. Комисията ще дава разрешение за отварянето на нови аптеки, като критериите за това ще се определят в специална наредба на здравното министерство.

"Стремежът да се регулира броят на аптеките и да не се разрешава повече конкуренция се подклажда от съсловната организация на магистър-фармацевтите, които от години настояват само фармацевти да могат да притежават аптеки, при това - само по една аптека. В същото време около 75% от продажбите на лекарства по данни на международната анализаторска компания IQVIA минават пред вериги от две и повече аптеки", дава друг поглед към темата "Капитал".

Лекарите в болниците ще бъдат длъжни безплатно да проследяват всеки ден ефекта от новите лекарства и да докладват на Националния съвет по цените на лекарствата, а ако не го правят, здравното заведение ще бъде глобявано от 2500 до 5000 лв. за всеки отделен случай, е залегнало още в предлаганите промени.

Запушване на дупки?

В проекта е предвидена и поправка в приватизационния закон, според който болниците ще могат да използват парите от продажба на обособени части, за да си покриват дълговете и да ремонтират клиниките.  Предлага се и друга възможност за общините, а именно – държавата да субсидира значими, но задлъжнели общински поликлиники. Записано е и че болниците трябва да провеждат обществени поръчки, дори ако си купуват повече от 80% от лекарствата от своя собствена фирма - търговец на едро с лекарства. В момента в тези случаи обществена поръчка не се прави.

Още от промените

- Причинителите на катастрофи, особено употребилите алкохол и наркотици, да върнат на НЗОК парите, които касата е платила за лечението на жертвите им. Същото ще се отнася и за насилниците. Проектът задължава съдилищата да уведомяват здравната каса за текущите наказателни дела с жертви на катастрофи, за да може касата да си търси парите от извършителите. Освен това касата ще иска и информация от болниците за лекуваните неуспели самоубийци, от които също ще си търси парите.

- Кой да влиза в регистъра на психичноболните лица - това са хора, които са били на задължително болнично лечение в психиатрични болници и за които е постановено принудително лечение.

- Поправките предлагат само лекари със специалност по лечение чрез диети да могат да практикуват този метод.

- Разрешава се кръстосаното донорство. При него пациент, който е несъвместим със своите близки, може да получи орган от човек, който не му е роднина, а съответно роднина на пациента да дари свой орган на близък на донора. Кръстосаното донорство е разрешено в Турция и често български пациенти пътуват дотам с тази цел.

Коментари

Лелееей

А от НЗОК ще разстрелват ли?

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките срещу COVID-19 в контекста на увеличения брой случаи и началото на новата учебна година у нас и в световен мащаб?