Три нови електронни услуги ще предостави на гражданите Държавната агенция "Електронно управление" за предстоящите местни избори на 27 октомври. 

Услугите обаче са кратковременни и ще са актуални само за този вот, поради което не са регистрирани в Административния регистър и имат само служебни номера в ДАЕУ, предупреждават от агенцията. 

Първата услуга, която ДАЕУ предоставя, е "Вписване в избирателния списък по настоящ адрес". Това означава, че когато постоянният и настоящия адрес са в различни населени места, заявлението за гласуване на настоящия адрес може да бъде подадено онлайн, а не както досега в районната администрация. 

Втората услуга на ДАЕУ е "Гласуване с подвижна избирателна кутия". Законът дава възможност на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да стигнат до урните, но искат да гласуват, да го направят чрез т.нар. "подвижни избирателни кутии". Сега заявлението за такова искане може да бъде подадено онлайн.

Третата услуга на Агенцията е "Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК". То се отнася до избирателите, които по една или друга причина са изключени от списъците за гласуване. Според закона, те имат право да поискат да се запознаят с причините за заличаването си и да поискат да бъдат премахнати от този списък. Заявлението, което вече може да бъде подавано електронно, трябва да включва доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува. 

Заявленията за трите електронни услуги се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден - тоест до 12.10.2019 г. Трябва да имате предвид, че за да заявите по електронен път услугата, трябва да имате инсталирано на компютъра си Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП), профил в системата „Електронно връчване“ и инсталиран на компютъра Adobe Reader. За услугите не се дължи такса.

Попълнената и подписана електронна форма на заявлението се изпраща чрез Системата за сигурно електронно връчване към избраната общинска администрация. Предоставянето на тези услуги може да се извършва от всички общински администрации, които са присъединени към посочената система, без да има други изисквания към тях.

"След получаването на заявлението, съответната администрация следва да извърши необходимите действия по изпълнение процедурата на избраната услуга, съгласно изискванията на Изборния кодекс", казват от Държажната агенция "Електронно управление".

Заявленията могат да се подават през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ - egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency.