Article_top

Двете основни претендентки за кметския пост в София – Йорданка Фандъкова (ГЕРБ) и Мая Манолова, да направят спокойна кампания – за това призова актьорът и дългогодишен член на БСП Стефан Данаилов. Той посочи, че харесва Фандъкова, но винаги е гласувал против нея. А според него Мая Манолова трябва да е кандидатът на БСП, но малко се страхува от нейния инициативен комитет. И я посъветва да „да не подкара по схемата ФандъковаБорисов”. 

„Двете дами, които ще се явят на състезанието за кмет на София, ще ги гледам по особен начин. Това са интересни и умни жени. Симпатизирам на Йорданка Фандъкова. Тя обаче е доста уморена, рутината също пречи. Това са недостатъци”, коментира пред бТВ Данаилов, който след операция се връща на сцената. 

Той посочи, че преди време е казал на Манолова, че не става за президент. Но сега каквото и решение да вземе БСП, той е „за“ тя да бъде кандидат за кмет на София. 

„Плаша се от екзалтираните жени. Малко се страхувам от нейния инициативен комитет. Това са едни млади хора, които са много остри и напрягащи. А тя е много склонна да приеме това и да продължи по техния начин. Така че я съветвам да укроти тона”, посочи актьорът. 

Стефан Данаилов припомни, че същият съвет е дал на Корнелия Нинова по време на кампанията за Европейския парламент, но не бил послушан. „Елена Йончева прекали с остротата“, каза той.

И посъветва да има повече женственост, мисъл и по-малко емоция в кампаниите на Фандъкова и Манолова.

 

Двете основни претендентки за кметския пост в София – Йорданка Фандъкова (ГЕРБ) и Мая Манолова, да направят спокойна кампания – за това призова актьорът и дългогодишен член на БСП Стефан Данаилов. Той посочи, че харесва Фандъкова, но винаги е гласувал против нея. А според него Мая Манолова трябва да е кандидатът на БСП, но малко се страхува от нейния инициативен комитет. И я посъветва да „да не подкара по схемата ФандъковаБорисов”. 

„Двете дами, които ще се явят на състезанието за кмет на София, ще ги гледам по особен начин. Това са интересни и умни жени. Симпатизирам на Йорданка Фандъкова. Тя обаче е доста уморена, рутината също пречи. Това са недостатъци”, коментира пред бТВ Данаилов, който след операция се връща на сцената. 

Той посочи, че преди време е казал на Манолова, че не става за президент. Но сега каквото и решение да вземе БСП, той е „за“ тя да бъде кандидат за кмет на София. 

„Плаша се от екзалтираните жени. Малко се страхувам от нейния инициативен комитет. Това са едни млади хора, които са много остри и напрягащи. А тя е много склонна да приеме това и да продължи по техния начин. Така че я съветвам да укроти тона”, посочи актьорът. 

Стефан Данаилов припомни, че същият съвет е дал на Корнелия Нинова по време на кампанията за Европейския парламент, но не бил послушан. „Елена Йончева прекали с остротата“, каза той.

И посъветва да има повече женственост, мисъл и по-малко емоция в кампаниите на Фандъкова и Манолова.

Коментари

sokrat sokraj's picture
sokrat sokraj
sokrat41

АДВОКАТ

АДВОКАТ
ЛИ Е
МАЯ МАНОЛОВА???
1.
ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА
Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ ПРАВА НА АДВОКАТ
Чл. 4. (1) Всеки дееспособен български гражданин може да стане адвокат, ако отговаря на следните условия:

1. да има завършено висше юридическо образование;

2. да има придобита юридическа правоспособност;

3. да има най-малко две години юридически стаж;

4. да е положил предвидения в този закон изпит, освен в случаите на чл. 6, ал. 3;

5. да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия.
2.
ИМА ЛИ МАЯ МАНОЛОВА ЗАВЪРШЕНО
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРАВО?
Държавен вестник, брой 9 от 27.I
НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО"

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО"

Приета с ПМС № 343 от 30.12.1994 г.
Обн. ДВ. бр.9 от 27 Януари 1995г., отм. ДВ. бр.31 от 12 Април 1996г.

Отменена с параграф единствен на заключителните разпоредби на Постановление № 75 на Министерския съвет от 5 април 1996 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" - ДВ, бр. 31 от 12 април 1996 г.

Чл. 1. (1) Висше образование по специалността "Право" се придобива в юридически факултет на българско държавно или недържавно висше училище, създадено в съответствие със Закона за висшето образование.

(2) Висши училища, които не осигуряват спазването на държавните изисквания за специалността "Право", не могат да приемат студенти и да издават дипломи в съответствие с чл. 30 от Закона за висшето образование.

Чл. 2. (1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се организират и провеждат от хабилитирани в съответната научна област преподаватели, които провеждат и семестриалните изпити.

(2) Лекционните курсове на не по-малко от половината от задължителните дисциплини, включени в учебния план, се преподават от хабилитирани лица на основен трудов договор в съответния факултет.

Чл. 3. Студенти в юридическите факултети се приемат чрез писмен конкурсен изпит.

Чл. 4. (1) Обучението по специалността "Право" продължава не по-малко от 9 семестъра.

(2) Завършилите образованието си по специалността "Право" получават диплом за висше образование и професионална квалификация "юрист", а придобиват правоспособност след стаж, организиран в съответствие със Закона за съдебната власт.
3.
МАЯ МАНОЛОВА НЯМА минимума от 9 /девет/ семестъра обучение като редовен студент по ПРАВО. Тя е учила 4 /четири/ семестъра в курс по магистратура, организиран за лица с НЯКАКВО висше образование, но НЕ и ПРАВНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ПРАВОСПОСОБЕН ЮРИСТ ЛИ Е МАЯ МАНОЛОВА?
ПО КАКЪВ НАЧИН МАЯ МАНОЛОВА СЕ Е РЕГИСТРИРАЛА КАТО АДВОКАТ в град КЮСТЕНДИЛ?
Gotse Delchev's picture
Gotse Delchev
Gotse Delchev

Стефан Данаилов! Физически красив,

талантлив актьор, генетичен българин, но руснак по самосъзнание, по престъпен начин наречае Крим свещена руска земя. Жалко, че яде български хляб, а приоритетно воюва за руските национални интереси пред българските, т. е. съзнателно харизва българското племе на руснаците!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?