Article_top

Приключи срокът, до който Висшият съдебен съвет търсеше с обществена поръчка фирма да изпълни задачата "Одит на информационната сигурност на Централизирана система за случайно разпределение на дела".

Прогнозната стойност на услугата по извършване на одита на информационната сигурност на Централизирана система за случайно разпределение на дела е в размер до 20 000 лв. без ДДС, става ясно още от сайта на ВСС.

Активизирането по темата със системата за случайно разпределение на делата, която е сравнително нова, дойде откъм правосъдния министър Данаил Кирилов.

След негови изказвания той бе поканен на 3 юли - макар и неясно в рамките на каква законова процедура, да разгледа как работи системата във Върховния касационен съд, като можеше да си избере отделение или работно място. Тогава, след като научи, че първо - сървърът е базиран във ВСС, второ - не може да се правят "експерименти" с несъществуващи номера на дела, и 3 - искаше да се угаси системата за "джуркане", Кирилов заговори, че трябва да се прати "бял хакер" на съда (той не прояви никакъв интерес към аналогичната система за разпределение на преписките в прокуратурата, б.р.).

На 29 юли Пленумът направи две неща: възложи на главния секретар на ВСС да изготви доклад съдържащ информация за въвеждането и експлоатацията на системата за случайно разпределение на делата. 

"Паралелно ще се предприемат действия за извършване на одит по отношение на надеждността на системата за случайно разпределение на делата", съобщиха от Съвета.

Дотагава вече имаше две решения в тази посока - от 18 април 2019 г. потвърждаващо друго от 6 април 2017-а: да се извърши техническа експертиза на програмния продукт, изработен от „Смарт Системс 2010“ ЕООД.

"На сайта на ВСС бе отправена покана до всички заинтересовани лица да предоставят оферти за анализ на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата, като  определената прогнозна стойност на услугата по извършване на анализа в размер до 20 000 лева без ДДС.

До изтичане на срока, в който заинтересованите лица можеха да представят оферти - 28.06.2019 г., такива не постъпиха", припомниха тогава от ВСС.

"Решенията на Пленума на ВСС са във връзка с искане от министъра на правосъдието за предоставяне на актуална информация за предприетите действия за извършване на независим външен одит на системата за случайно разпределение на делата", пишат още от ВСС.

На въпрос на Клуб Z от пресцентъра на ВСС отговориха, че този път има един кандидат за обявената поръчка.

"В рамките на посочения срок е постъпила една оферта, като разглеждането на същата тепърва предстои", отговориха ни своевременно от ВСС.

Иначе, както Клуб Z писа, след скандалите с т. нар "Гнили ябълки" - екипа на бившата шефка на СГС Владимира Янева, сегашната система е относително нова - тя работи от 1 октомври 2015 г.  След компрометираната Law Choice Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД) тръгна едновременно във всички съдилища.

 

Ключови думи
 

Приключи срокът, до който Висшият съдебен съвет търсеше с обществена поръчка фирма да изпълни задачата "Одит на информационната сигурност на Централизирана система за случайно разпределение на дела".

Прогнозната стойност на услугата по извършване на одита на информационната сигурност на Централизирана система за случайно разпределение на дела е в размер до 20 000 лв. без ДДС, става ясно още от сайта на ВСС.

Активизирането по темата със системата за случайно разпределение на делата, която е сравнително нова, дойде откъм правосъдния министър Данаил Кирилов.

След негови изказвания той бе поканен на 3 юли - макар и неясно в рамките на каква законова процедура, да разгледа как работи системата във Върховния касационен съд, като можеше да си избере отделение или работно място. Тогава, след като научи, че първо - сървърът е базиран във ВСС, второ - не може да се правят "експерименти" с несъществуващи номера на дела, и 3 - искаше да се угаси системата за "джуркане", Кирилов заговори, че трябва да се прати "бял хакер" на съда (той не прояви никакъв интерес към аналогичната система за разпределение на преписките в прокуратурата, б.р.).

На 29 юли Пленумът направи две неща: възложи на главния секретар на ВСС да изготви доклад съдържащ информация за въвеждането и експлоатацията на системата за случайно разпределение на делата. 

"Паралелно ще се предприемат действия за извършване на одит по отношение на надеждността на системата за случайно разпределение на делата", съобщиха от Съвета.

Дотагава вече имаше две решения в тази посока - от 18 април 2019 г. потвърждаващо друго от 6 април 2017-а: да се извърши техническа експертиза на програмния продукт, изработен от „Смарт Системс 2010“ ЕООД.

"На сайта на ВСС бе отправена покана до всички заинтересовани лица да предоставят оферти за анализ на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата, като  определената прогнозна стойност на услугата по извършване на анализа в размер до 20 000 лева без ДДС.

До изтичане на срока, в който заинтересованите лица можеха да представят оферти - 28.06.2019 г., такива не постъпиха", припомниха тогава от ВСС.

"Решенията на Пленума на ВСС са във връзка с искане от министъра на правосъдието за предоставяне на актуална информация за предприетите действия за извършване на независим външен одит на системата за случайно разпределение на делата", пишат още от ВСС.

На въпрос на Клуб Z от пресцентъра на ВСС отговориха, че този път има един кандидат за обявената поръчка.

"В рамките на посочения срок е постъпила една оферта, като разглеждането на същата тепърва предстои", отговориха ни своевременно от ВСС.

Иначе, както Клуб Z писа, след скандалите с т. нар "Гнили ябълки" - екипа на бившата шефка на СГС Владимира Янева, сегашната система е относително нова - тя работи от 1 октомври 2015 г.  След компрометираната Law Choice Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД) тръгна едновременно във всички съдилища.

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията