Article_top

Информационно-комуникационни технологии - това стои зад съкращението ICT, но в последните години терминът все повече се използва за бизнес услуги. И това не е случайно - навлизането на разнообразни технологични решения в работните процеси на компании от всякакъв тип става все по-ключово за успеха им.

Ако през първото десетилетие на века подобни услуги бяха ползвани най-вече от тези, които ги създават - технологичните компании - то сега те се превръщат в жизненоважен елемент от почти всеки бизнес.

Всяка компания, която работи с офис пакети и имейл, се нуждае от надежден и стабилен софтуер. Ритейл веригите, застрахователните дружества, производствените цехове пък имат нужда от инструменти за мениджмънт. Големите вериги магазини се нуждаят от кибер и видеосигурност. Всякакви институции имат нужда от сървърни системи, достъпни и удобни центрове за данни. А големите ИТ компании вече не могат без солидни клауд системи, особено когато персоналът им е разпръснат в няколко държави.

През 2000 г. едва 14,6% от световната популация, или около 360 млн. души, имат достъп до Интернет. През 2019 г. те са над 4,5 млрд. души, или близо 60% от човечеството. Няколко проекта в момента работят за минимален интернет достъп в целия свят, но дори обичайният до сега растеж да се запази, до 2030 г. практически всеки ще може да влезе в Световната мрежа. Бариерата, която спираше дигитализацията на бизнеса преди няколко години, се разпада със светкавични темпове.

Не е случайно, че ICT секторът се утроява между 1995-2014 г., a в последните пет години растежът е в почти геометрична прогресия.

Притесненията, че едни компании могат да изостанат от други по тази причина, вече не са налице. Но все още много компании се колебаят, и има няколко ключови причини, които ги карат да продължават със старите, изпитани, но и далеч по-бавни методи на работа.

Първото е високата цена на интеграция на новите услуги – това е инвестиция, която един малък до среден бизнес трудно може да си позволи. Второ – рисковете от това да избереш лош софтуерен продукт, който е направен набързо, е напълно реална опасност при експлозивно растящия пазар. Трето – нежеланието да се промени начина на работа, с който хората са свикнали.

Много клиенти трудно се доверяват на центрове за данни – въпреки факта, че там сървърите се наблюдават от специалисти, а този в шкафа в офиса често бива забравен месеци наред. Други имат съмнения в това как процесът на интеграция ще повлияе на работниците им и дали няма да загубят ценни кадри, които не могат да се адаптират към нова система на работа.

Но гъвкавостта на този тип услуги е в пъти по-добра от преди. Ключово е да се потърси не просто парче софтуер или клауд-услуга на добра цена, а да се направи ясен план за това какво е нужно на конкретния бизнес, как може да бъде внедрено в работата му, без да я променя твърде бързо, и как могат разходите да бъдат оправдани (особено пред инвеститори в публичните компании).

За тази цел най-добрите в сектора предлагат и консултации – екипи от специалисти, които да препоръчат не просто целия каталог на компанията, а най-подходящото за конкретния бизнес. Една компания може да има горяща нужда от облачна платформа, друга пък ще се нуждае от софтуер за оптимизация и дигитализация на бизнес процесите. В ранните дни на бизнес-дигитализацията клиентите бяха заливани с куп решения, но сега вече има изработени индустриални стандарти, които да стеснят търсенето на подходящия софтуер.

В България редица компании предлагат подобни услуги, но малко имат достатъчно обемно портфолио и опит с клиенти, който да им позволи да намерят най-подходящото решение за конкретния бизнес. В последните години на това са способни основно големите телекоми като А1, които вече са помогнали на множество бизнеси с дигиталната им трансформация. 

През 2017 г. решението на А1 да стартира собствена дигитална платформа  изглеждаше по-скоро авантюристично, но с течение на времето тя зае важна част от ICT портфолиото на телекома. За успешното интегриране на новите решения компанията се възползва от опита А1 Group, към която принадлежи, което ѝ позволи да действа с по-голям размах.  В момента платформата предлага редица решения сред които офис пакетът на Microsoft Office 365, платформата за оптимизиране на работата с клиенти Zoho CRM, софтуера за сигурност IKARUS wifi.security, услугата за разработване на сайтове A1 Web Presence и др.

Близо 25-годишният опит също играе важна роля в налагането на ICT услугите – компанията познава на практика целия бизнес и институциите у нас и знае какви конкретни решения да предложи. Разпознаваемостта пък в една или друга степен вдъхва доверие, което и най-иновативният и гъвкав бизнес трудно би извоювал, ако присъства на пазара отскоро. Едновременно с това, телекомът се легитимира като сериозен ICT доставчик чрез партньорства с едни от най-големите в световен мащаб  – А1 има сертификат за Premier партньор на Cisco за предоставяне на цялостни технологични решения за бизнеса и е лицензиран партньор на SAP Solutions и SAP България. В България е съсредоточен и т. нар. SAP Competence Center за цялата A1 Group със сертифицирани от SAP служители.

По-рано тази година облачната платформа  на А1 Group – Exoscale – разположи своя IT инфраструктура, в новия високотехнологичен дейта център на A1 в София. С това компанията стана първият и единствен телеком в България със собствена хиперскалируема платформа, която предлага пълно портфолио от облачни услуги от тип инфраструктура като услуга (IaaS). 

Към днешна дата потенциалът на ICT услугите е неоспорим, но както във всяка една сфера са нужни много усилия, за постигането на резултати. Дигитализацията на бизнеса и подходящата откъм специалисти среда пък са това, което дава допълнителен ентусиазъм на амбициозните компании. Компании като А1 пък вече се  позиционират не просто full telco, а като доставчик на интегрирани ICT решения.  

 

Информационно-комуникационни технологии - това стои зад съкращението ICT, но в последните години терминът все повече се използва за бизнес услуги. И това не е случайно - навлизането на разнообразни технологични решения в работните процеси на компании от всякакъв тип става все по-ключово за успеха им.

Ако през първото десетилетие на века подобни услуги бяха ползвани най-вече от тези, които ги създават - технологичните компании - то сега те се превръщат в жизненоважен елемент от почти всеки бизнес.

Всяка компания, която работи с офис пакети и имейл, се нуждае от надежден и стабилен софтуер. Ритейл веригите, застрахователните дружества, производствените цехове пък имат нужда от инструменти за мениджмънт. Големите вериги магазини се нуждаят от кибер и видеосигурност. Всякакви институции имат нужда от сървърни системи, достъпни и удобни центрове за данни. А големите ИТ компании вече не могат без солидни клауд системи, особено когато персоналът им е разпръснат в няколко държави.

През 2000 г. едва 14,6% от световната популация, или около 360 млн. души, имат достъп до Интернет. През 2019 г. те са над 4,5 млрд. души, или близо 60% от човечеството. Няколко проекта в момента работят за минимален интернет достъп в целия свят, но дори обичайният до сега растеж да се запази, до 2030 г. практически всеки ще може да влезе в Световната мрежа. Бариерата, която спираше дигитализацията на бизнеса преди няколко години, се разпада със светкавични темпове.

Не е случайно, че ICT секторът се утроява между 1995-2014 г., a в последните пет години растежът е в почти геометрична прогресия.

Притесненията, че едни компании могат да изостанат от други по тази причина, вече не са налице. Но все още много компании се колебаят, и има няколко ключови причини, които ги карат да продължават със старите, изпитани, но и далеч по-бавни методи на работа.

Първото е високата цена на интеграция на новите услуги – това е инвестиция, която един малък до среден бизнес трудно може да си позволи. Второ – рисковете от това да избереш лош софтуерен продукт, който е направен набързо, е напълно реална опасност при експлозивно растящия пазар. Трето – нежеланието да се промени начина на работа, с който хората са свикнали.

Много клиенти трудно се доверяват на центрове за данни – въпреки факта, че там сървърите се наблюдават от специалисти, а този в шкафа в офиса често бива забравен месеци наред. Други имат съмнения в това как процесът на интеграция ще повлияе на работниците им и дали няма да загубят ценни кадри, които не могат да се адаптират към нова система на работа.

Но гъвкавостта на този тип услуги е в пъти по-добра от преди. Ключово е да се потърси не просто парче софтуер или клауд-услуга на добра цена, а да се направи ясен план за това какво е нужно на конкретния бизнес, как може да бъде внедрено в работата му, без да я променя твърде бързо, и как могат разходите да бъдат оправдани (особено пред инвеститори в публичните компании).

За тази цел най-добрите в сектора предлагат и консултации – екипи от специалисти, които да препоръчат не просто целия каталог на компанията, а най-подходящото за конкретния бизнес. Една компания може да има горяща нужда от облачна платформа, друга пък ще се нуждае от софтуер за оптимизация и дигитализация на бизнес процесите. В ранните дни на бизнес-дигитализацията клиентите бяха заливани с куп решения, но сега вече има изработени индустриални стандарти, които да стеснят търсенето на подходящия софтуер.

В България редица компании предлагат подобни услуги, но малко имат достатъчно обемно портфолио и опит с клиенти, който да им позволи да намерят най-подходящото решение за конкретния бизнес. В последните години на това са способни основно големите телекоми като А1, които вече са помогнали на множество бизнеси с дигиталната им трансформация. 

През 2017 г. решението на А1 да стартира собствена дигитална платформа  изглеждаше по-скоро авантюристично, но с течение на времето тя зае важна част от ICT портфолиото на телекома. За успешното интегриране на новите решения компанията се възползва от опита А1 Group, към която принадлежи, което ѝ позволи да действа с по-голям размах.  В момента платформата предлага редица решения сред които офис пакетът на Microsoft Office 365, платформата за оптимизиране на работата с клиенти Zoho CRM, софтуера за сигурност IKARUS wifi.security, услугата за разработване на сайтове A1 Web Presence и др.

Близо 25-годишният опит също играе важна роля в налагането на ICT услугите – компанията познава на практика целия бизнес и институциите у нас и знае какви конкретни решения да предложи. Разпознаваемостта пък в една или друга степен вдъхва доверие, което и най-иновативният и гъвкав бизнес трудно би извоювал, ако присъства на пазара отскоро. Едновременно с това, телекомът се легитимира като сериозен ICT доставчик чрез партньорства с едни от най-големите в световен мащаб  – А1 има сертификат за Premier партньор на Cisco за предоставяне на цялостни технологични решения за бизнеса и е лицензиран партньор на SAP Solutions и SAP България. В България е съсредоточен и т. нар. SAP Competence Center за цялата A1 Group със сертифицирани от SAP служители.

По-рано тази година облачната платформа  на А1 Group – Exoscale – разположи своя IT инфраструктура, в новия високотехнологичен дейта център на A1 в София. С това компанията стана първият и единствен телеком в България със собствена хиперскалируема платформа, която предлага пълно портфолио от облачни услуги от тип инфраструктура като услуга (IaaS). 

Към днешна дата потенциалът на ICT услугите е неоспорим, но както във всяка една сфера са нужни много усилия, за постигането на резултати. Дигитализацията на бизнеса и подходящата откъм специалисти среда пък са това, което дава допълнителен ентусиазъм на амбициозните компании. Компании като А1 пък вече се  позиционират не просто full telco, а като доставчик на интегрирани ICT решения.  

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?