Article_top

Постановеният съдебен акт, с който Джок Полфрийман е освободен, е влязъл в сила и подлежи на незабавно изпълнение.

Това се казва в съобщение на тричленния състав на Апелативния съд в София (САС), излязъл с определението за Полфрийман - председателят на състава Калин Калпакчиев и членовете Весислава Иванова и Виолета Магдалинчева.

Съдиите изтъкват, че не могат да коментират всички твърдения, включително на главния прокурор Сотир Цацаров, за незаконност на състава, издал присъдата, защото все още има висящо производство пред Върховния касационен съд. Те все пак се чувстват длъжни да информират обществото, че актът е влязъл в сила и подлежи на незабавно изпълнение. А "инициираната с искането на главния прокурор процедура за възобновяване на делото не променя този факт".

"Всякакви спекулации досежно изпълнението на съдебния акт, в това число и отнесените до бъдещото произнасяне на ВКС по отправеното искане за възобновяване, не са в съответствие с установения правов ред. Ако са налице други основания за задържането на чуждия гражданин, различни от тези по делото, то следва да се изтъкват именно те, а не предстоящото произнасяне на върховната съдебна инстанция. В правовата държава актовете на съда, подлежащи на изпълнение, безусловно следва да се зачитат. В противен случай гражданите са оставени на произвол, от който няма как да бъдат защитени. Това, а не персоналните атаки срещу членове на съдебния състав, е причината да изразим тази позиция", казват още съдиите.

На същата страница са и старите съобщения на САС във връзка с делото, публикувани заради големия обществен интерес. В тях се припомня, че институтът на условното предсрочно освобождаване e уреден в почти всички правни системи по света. Той не е инструмент нито за преразглеждане на влязлата в сила присъда, нито за редуциране на наложеното с нея наказание. Единствената му легитимна цел е насочена към разрешаване на въпроса дали осъденият може и да не изтърпи докрай определеното с присъдата наказание като му бъде определен изпитателен срок. Условно предсрочно освобождаване може да се постанови по отношение на осъден за всяко престъпление, независимо от неговата тежест и вид, с изключение на доживотен затвори и доживотен без замяна.

На първо място осъденият трябва да е изтърпял фактически половината от наложеното му наказание, а в случаите на рецидив – 2/3 от него. Другата предпоставка, която се явява и най-честият предмет на спор в съдебните производства, е осъденият да е дал доказателства за своето поправяне. Тя подлежи на конкретна преценка, основана на доказателствата по делото. Когато не се установява риск за общественото спокойствие и са налице убедителни данни за поправяне на осъдения, които не подлагат на съмнение успешното реализиране на целите на наказанието спрямо него, то съдът е длъжен да съобрази тези обстоятелства.

По делото за предсрочно условно освобождаване на Джок Полфрийман спорно е било единствено дали осъденият е дал доказателства за своето поправяне, смятат магистратите от апелативния съд.

Съдът е приел, че това е така, защото при престоя си в затвора осъденият е имал:

- множество награди (13);

- всички наложени му дисциплинарни наказания са били заличени по силата на закона  или като награда за доброто му поведение от самата затворническа администрация;

- участвал е активно във всички достъпни курсове за обучения и квалификация, включително е овладял писмено и говоримо български език и е успял да завърши висше образование;

- подпомагал е пенитенциарните власти при контактите им с други лишени от свобода чужди граждани;

- полагал е труд, включително (по негова инициатива) без да получава възнаграждение за това;

- регистрирал е сдружение, развило и развиващо активна дейност в обществена полза;

- от докладите на затворническата администрация е видно, че през годините на изтърпяване наказанието поведението на осъдения бележи прогрес, което е довело до снижаване на рисковете от рецидив при него в много ниски стойности;

- същите доклади съдържат позитивни данни по отношение личността на осъдения, включително констатацията, че "лишеният от свобода напълно приема отговорността от извършеното, разбира мотивите за него и признава вредата от поведението си";

- полученото обезщетение от издадено в негова полза решение на ЕСПЧ е преведено по сметка на пострадалите лица.

При тези данни, съдържащи се в личното досие на осъдения, и позоваващи се на информация от затворническите власти, които са имали най-пряк досег с него в периода на изтърпяване на наказанието, съдът е приел, че по време на изтърпяване на наказанието е настъпила промяна у осъдения, посочват от АСС.

Практика на съдилищата по сходни/близки хипотези показва, че прилагането на института на условното предсрочно освобождаване в конкретния казус и по отношение на конкретния лишен от свобода не е прецедентен случай. Производството по делото е протекло в три публични съдебни заседания. Крайният съдебен акт също е бил обявен публично, казват в заключение магистратите в становището си.

 
Снимка БГНЕС

Постановеният съдебен акт, с който Джок Полфрийман е освободен, е влязъл в сила и подлежи на незабавно изпълнение.

Това се казва в съобщение на тричленния състав на Апелативния съд в София (САС), излязъл с определението за Полфрийман - председателят на състава Калин Калпакчиев и членовете Весислава Иванова и Виолета Магдалинчева.

Съдиите изтъкват, че не могат да коментират всички твърдения, включително на главния прокурор Сотир Цацаров, за незаконност на състава, издал присъдата, защото все още има висящо производство пред Върховния касационен съд. Те все пак се чувстват длъжни да информират обществото, че актът е влязъл в сила и подлежи на незабавно изпълнение. А "инициираната с искането на главния прокурор процедура за възобновяване на делото не променя този факт".

"Всякакви спекулации досежно изпълнението на съдебния акт, в това число и отнесените до бъдещото произнасяне на ВКС по отправеното искане за възобновяване, не са в съответствие с установения правов ред. Ако са налице други основания за задържането на чуждия гражданин, различни от тези по делото, то следва да се изтъкват именно те, а не предстоящото произнасяне на върховната съдебна инстанция. В правовата държава актовете на съда, подлежащи на изпълнение, безусловно следва да се зачитат. В противен случай гражданите са оставени на произвол, от който няма как да бъдат защитени. Това, а не персоналните атаки срещу членове на съдебния състав, е причината да изразим тази позиция", казват още съдиите.

На същата страница са и старите съобщения на САС във връзка с делото, публикувани заради големия обществен интерес. В тях се припомня, че институтът на условното предсрочно освобождаване e уреден в почти всички правни системи по света. Той не е инструмент нито за преразглеждане на влязлата в сила присъда, нито за редуциране на наложеното с нея наказание. Единствената му легитимна цел е насочена към разрешаване на въпроса дали осъденият може и да не изтърпи докрай определеното с присъдата наказание като му бъде определен изпитателен срок. Условно предсрочно освобождаване може да се постанови по отношение на осъден за всяко престъпление, независимо от неговата тежест и вид, с изключение на доживотен затвори и доживотен без замяна.

На първо място осъденият трябва да е изтърпял фактически половината от наложеното му наказание, а в случаите на рецидив – 2/3 от него. Другата предпоставка, която се явява и най-честият предмет на спор в съдебните производства, е осъденият да е дал доказателства за своето поправяне. Тя подлежи на конкретна преценка, основана на доказателствата по делото. Когато не се установява риск за общественото спокойствие и са налице убедителни данни за поправяне на осъдения, които не подлагат на съмнение успешното реализиране на целите на наказанието спрямо него, то съдът е длъжен да съобрази тези обстоятелства.

По делото за предсрочно условно освобождаване на Джок Полфрийман спорно е било единствено дали осъденият е дал доказателства за своето поправяне, смятат магистратите от апелативния съд.

Съдът е приел, че това е така, защото при престоя си в затвора осъденият е имал:

- множество награди (13);

- всички наложени му дисциплинарни наказания са били заличени по силата на закона  или като награда за доброто му поведение от самата затворническа администрация;

- участвал е активно във всички достъпни курсове за обучения и квалификация, включително е овладял писмено и говоримо български език и е успял да завърши висше образование;

- подпомагал е пенитенциарните власти при контактите им с други лишени от свобода чужди граждани;

- полагал е труд, включително (по негова инициатива) без да получава възнаграждение за това;

- регистрирал е сдружение, развило и развиващо активна дейност в обществена полза;

- от докладите на затворническата администрация е видно, че през годините на изтърпяване наказанието поведението на осъдения бележи прогрес, което е довело до снижаване на рисковете от рецидив при него в много ниски стойности;

- същите доклади съдържат позитивни данни по отношение личността на осъдения, включително констатацията, че "лишеният от свобода напълно приема отговорността от извършеното, разбира мотивите за него и признава вредата от поведението си";

- полученото обезщетение от издадено в негова полза решение на ЕСПЧ е преведено по сметка на пострадалите лица.

При тези данни, съдържащи се в личното досие на осъдения, и позоваващи се на информация от затворническите власти, които са имали най-пряк досег с него в периода на изтърпяване на наказанието, съдът е приел, че по време на изтърпяване на наказанието е настъпила промяна у осъдения, посочват от АСС.

Практика на съдилищата по сходни/близки хипотези показва, че прилагането на института на условното предсрочно освобождаване в конкретния казус и по отношение на конкретния лишен от свобода не е прецедентен случай. Производството по делото е протекло в три публични съдебни заседания. Крайният съдебен акт също е бил обявен публично, казват в заключение магистратите в становището си.

Коментари

....

Сега му се е паднала на Полфрийман примоцията от родното правораздаване - требе да се възползва максимално, щото тези след него за сходно деяние няма да имат този шанс.
ефрейтора |'s picture
ефрейтора |
ефрейтора

Тези " съдии"

поставят нови стандарти по наглост...
Rhapsody of fire's picture
Rhapsody of fire
Rhapsody of fire

Тези съдии са абсолютно прави

Тези съдии са абсолютно прави, защото както винаги просто прилагат закона.
А Наглите са Цацаров и подкрепящата го шайка, които Нагло газят закона и Нагло лъжат в очите цялото общество и в допълнение - австралийските дипломати.
Но само невежите шарани им се връзват на лакардиите.
ефрейтора |'s picture
ефрейтора |
ефрейтора

Тези "съдии"

не прилагат закона , а го тълкуват . А новите им стандарти са достойни за Нобелова награда . Разгеле сега е тяхната / на Нобел и на "съдиите " / седмица...
Rhapsody of fire's picture
Rhapsody of fire
Rhapsody of fire

Да, те го тълкуват, разбират

Да, те го тълкуват, разбират и прилагат.
За разлика от шайката на цацаров, която също тълкува закона и отлично знае, че резултата от тълкуването е същото, както на състава на САС,.
Но поради чувството за безнаказаност и увереност, че никой не може да им търси отговорност, го интерпретират по извратен начин и всъщност не го прилагат.
Twisted minds.
Kovatz's picture
Kovatz
Kovatz

Ефрейторе

Така ли си роден или после си се развил?
Gotse Delchev's picture
Gotse Delchev
Gotse Delchev

Ние, младите гоцеделчевци, не

Ние, младите гоцеделчевци, не оправдаваме злодеянието на г-н Палфрийман. Той е освободен и може вече да бъде наричан господин. Юридическите ни познания не са от такова естество, за да вземем отношение по-неговото освбождаване. Но имайки предвид ученолюбието му,завършил висше образование, научаването на българския език, немалкото награди, учредяването на сдружение за активна дейност в обществена полза,

Идваме до заключение, разбира се, ползвайки анализите и на двете страни,
Че ако г-н Полфрийман не бъде освободен, то не е , за се поправи още, а за да му се отмъщава, както бе посочено в друг, не наш коментар, п росто да б ъде унищожен като личност.

Прекараните в затвора години също отговарят на процедурата за по-ранното му освобождаване.
Not-Independent Observer's picture
Not-Independent...
Not-independent-observer

Какви злодеяния, какви 5 лева

Какви злодеяния, какви 5 лева! Полфрийман е герой-който защити двама нападнати-видно от излезлия видеозапис, защити и себе си от шпицотряд в центъра на София за нападение на хора. Тумбата от футболни лумпени си получи урока- останалите повече не смеят да нападат. Вече 10 години около метростанция Сердика е спокойно място-лумпените са на километри от станция Сердика, не смеят да припарят до там, след урока, който получиха!

Питащият 's picture
Питащият
Питащият

Ако

Ако видите цигани да пребиват дете не се месете защото могат да набият и вас , но ако все пак имате глупостта да го направите и почнат да ви убиват с павета ,по-добре си умирайте защото ако убиете някой , ще влезете за 20 години в затвора . Има ли значение кой, защо и от кого е опитал да защити Джоко от Австралия . Ял е бой и извадил нож . Защитил се е . Изобщо не трябваше да влиза в затвора . Ако биячите, пияните пасмина бяха цигани нападнали българин , Джоко щеше да е национален герой . Това е простата истина .
Not-Independent Observer's picture
Not-Independent...
Not-independent-observer

Полфрийман е невинен. Преди

Полфрийман е невинен. Преди десетина години съдът не е взел предвид защитната теза-за неизбежна отбрана. Да кажа и все пак нещо положително-след като Полфрийман спря шпицотряда в центъра на София този отряд не е нападал вече десетина години хора в центъра. Центърът на София е спокоен-благодарение на Полфрийман-който спря отряд от 16 развилнели се шпицотрядовци, нападащи хора! Останалите 15 от шпицотряда днес са в миша дупка-не смеят да нападат, получили са си урока.
kuleto44's picture
kuleto44
kuleto44

Imagine

Imagine.Представям си деня когато Джок Пол Фрийман каца в София и заедно с Петър Волгин отиват на Бузлуджа,където в реставрираната с австралийски долари летяща чиния(не тая на Доган,другата) , се провежда поредният конгрес на реформираното най-накрая в посока „модено ляво” БсСеПе..Посрещат ги с руйно вино и дъхави кебапчета Недялко Недялков и Ива Николова,а хор от 100 бели хетеросексуални кабафенове на „Лудогорец”,Левски” и „ЦСКА” под диригентството на Ангел Джамазки запяват в нов патриотичен аранжимент Let It Be.
Georgio Di Lupo's picture
Georgio Di Lupo
Georgio Di Lupo

Clubz(adnik).soros

Когато трябва да коментирам пост на соросоидни медии, се чуствам, като клозетен плъх попаднал в средата на септичната яма на кенеф, сред море от вонящи фекалии!
Georgio Di Lupo's picture
Georgio Di Lupo
Georgio Di Lupo

Съдът на соросоидите

"Важно уточнение е, че БХК и ССБ имат и общо финансиране. Пари към тях текат от Фондация „Америка за България“ и от проекти по т. нар. Норвежки финансов механизъм. А за разпределението на сребърниците е ангажирано туземното подразделение на Соросовото „Отворено общество“. Все отвореняците се подават зад колективната Грета. БХК няколко години готви освобождението на убиеца Джок, усилено работи за целта както вътре с него, така и отвън."
Georgio Di Lupo's picture
Georgio Di Lupo
Georgio Di Lupo

Задължително четиво!

https://www.lentata.com/page_15478.html

Не четете соросоидни лайняни парцали, лакеи на БХК и на лапачка на"Америка за България"!
Прочетете статията дебили соросоидни!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията