От Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) излязоха със специална позиция, в която се опровергава предполагаема тяхна намеса в разпространяването на слухове и създаването на паника в училищата. Масово в понеделник от училищата в Сливен и други градове на страната родители, основно от ромските квартали, прибириха децата си от класните стаи заради дезинформация, че ще им бъдат отнемани от социалните служби.

От ОЕЦ отричат, че техните пастори са участвали в подобни действия, тъй като мисията им била свързана с просвещаването и връщането на децата в училище. Същевременно оттам подчертават позицията си против неприетата Стратегия за детето, от която "обезпокояващи идеи" били залегнали в поправки в Закона за закрила на детето.

"С огромна горчивина научихме за изказванията, с които на 08.10.2019 г. висши държавни мъже замесиха евангелско-протестантската общност в слухове и действия, мотивирали родители в Сливенско до състояние да изведат децата си от училище поради страх от отнемане", се посочва в позицията.

“Категорично се противопоставяме в този скандал да се замесва името и репутацията на вероизповеданията, съставляващи ОЕЦ. Заявяваме, че наши служители нямат никаква съпричастност към него. В контекста на вчерашните събития следва да се съобрази, че просветата и образованието са възникнали най-напред в църковните институции и едва след това са станали функция на държавата", пише още в позицията.

От ОЕЦ твърдят, че тъй като точно тяхното движение е свързано с Просвещението, те по никакъв начин не биха предприели действия, с които децата да се спират от училище.

"Тъкмо напротив! Особено в ромските квартали ролята на пасторите за социализиране и приобщаване на децата и семействата към християнските ценности е основополагаща", пишат оттам.

Пасторите са единствените, които действат в районите, в които се работи при трудни условия и при липса на държавни институции, се казва още в становището.

"Следва да се отчете, че пасторите в тези райони работят при изключително трудни условия и понякога са единствените, които се справят при пълна липса на държавни институции. Ето защо, вместо да бъдат хулени и обезсърчавани, пасторите в ромските райони заслужават да бъдат подкрепяни и мотивирани"

От Обединените евангелски църкви припомнят и че поддържат отрицателното си отношение по Стратегията за децата, но техните позиции били публични и достъпни.

"Независимо че е спрян процесът по приемане на Национална стратегия за детето, нейната философия е вече материализирана във вътрешното ни законодателство, без да бъдат зачетени становищата и възраженията на традиционните религиозни общности като заинтересована страна", твърдят още оттам. Като според тях "някои силно обезпокояващи идеи от спряната Национална стратения за детето" били "обективирани" в разпоредби на Закона за закрила на детето.

"От друга страна, факт е, че наред с останалите традиционни вероизповедания ОЕЦ реагира ясно и категорично всеки път, когато се касае за преуреждане на обществените отношения, свързани с детето и семейството."

Нашите изявления са публични и достъпни и са основани на християнските ценности и убеждения. Ето защо, след като по повод на вчерашните събития се отвори темата за т.нар. „Стратегия за детето“, следва да се вземе предвид, че макар и такъв документ да не съществува, в широк общ смисъл фразата обозначава визията на държавата по отношение на политиките спрямо детето. 2 от 2 стр. В този смисъл, независимо че е спрян процесът по приемане на Национална стратегия за детето, нейната философия е вече материализирана във вътрешното ни законодателство, без да бъдат зачетени становищата и възраженията на традиционните религиозни общности като заинтересована страна.

Факт е, че някои от силно обезпокояващите идеи от спряната Национална стратегия за детето са обективирани в разпоредби на Закона за закрила на детето, които са вече приети и публикувани в ДВ, бр. 24 от 2019 г., и ще влязат в сила на 01.01.2020 г. Поради това смятаме, че се налага преди този срок те да бъдат преосмислени и изменени. Ето защо използваме случая да протегнем ръка на представителите на държавата, като предлагаме незабавно да бъдат съставени нови работни групи с включени представители на традиционните вероизповедания, включително и на ОЕЦ, в които да се поставят на обсъждане спорните въпроси с цел постигне на обществено съгласие и подходящо изменение на въведените изменения и допълнения в Закона за закрила на детето, публикувани в ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.", пише още в позицията.

Според сайта на Обединени евангелски църкви там членуват следните евангелско-протестантски деноминации:

Съюз на евангелските съборни църкви
Евангелска методистка епископална църква
Съюз на евангелските баптистки църкви
Съюз на евангелските петдесятни църкви
Българска Божия църква
Българска евангелска църква Блага вест
Христова евангелска църква Шалом
Християнска църква Сион
Българска църква на Назарянина
Българска свободна църква
Божия църква в България
Християнска църква Месия