Article_top

Европейската комисия реши да предяви иск срещу Полша пред Съда на ЕС (СЕС) с искане за ускорена процедура относно новия режим за дисциплинарните производства срещу полските съдии.

Новината бе съобщена от централата на Комисията в Брюксел.

Какво се случи

ЕК даде началото на това производство на 3 април. То е за установяване на нарушение на основание, че новият режим на дисциплинарните производства нарушава независимостта на съдебната власт на полските съдии и не осигурява необходимите гаранции за защитата им от политически контрол, както се изисква от СЕС. По-специално полското законодателство позволява съдиите в обикновените съдилища да бъдат подложени на дисциплинарни разследвания, процедури и санкции въз основа на съдържанието на техните съдебни решения. Въз основа упражняването на техните права съгласно член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) те могат да поискат преюдициални заключения от СЕС.

Освен това новият режим на дисциплинарните производства не гарантира независимостта и безпристрастността на дисциплинарния състав на Върховния съд. В този състав влизат само съдии, избрани от Националния съдебен съвет, който от своя страна се назначава политически от полския Сейм.

Същевременно новият режим на дисциплинарните производства не гарантира, че съд, създаден със закон, ще взема решенията на първа инстанция по дисциплинарни производства срещу съдиите в обикновените съдилища. Вместо това той оправомощава председателя на дисциплинарния състав да определя въз основа на всеки конкретен случай и с почти неограничено право на преценка дисциплинарния съд на първа инстанция, който да разглежда дадено дело срещу съдиите в обикновените съдилища.

С новия режим вече не се гарантира, че делата се решават в разумни срокове. Това позволява на министъра на правосъдието да не приключва делата по дисциплинарни производства срещу съдии в обикновените съдилища посредством назначени от него длъжностни лица, отговарящи за дисциплинарни производства.

Новият режим също така засяга правото на защита на съдиите в обикновените съдилища. Съдиите не са предпазени спрямо наличието на политически контрол и поради това е нарушена независимостта на съдебната власт.

Какво отговори Варшава

На 3 април 2019 г. Еврокомисията отправи официално уведомително писмо до Полша. След задълбочен анализ на отговора, който получи, ЕК заключи, че той не разсейва опасенията от правно естество, и предприе следващата стъпка от процеса.

На 17 юли Брюксел изпрати мотивирано становище. В своя последен отговор Варшава отново не успя да разсее опасенията на ЕК. По тази причина Комисията реши да предяви иск срещу Полша пред СЕС.

Предвид потенциалното отражение на дисциплинарния режим върху независимостта на съдебната власт бе отправено искане за ускорена процедура с цел постигане на окончателно решение във възможно най-кратък срок.

 

Европейската комисия реши да предяви иск срещу Полша пред Съда на ЕС (СЕС) с искане за ускорена процедура относно новия режим за дисциплинарните производства срещу полските съдии.

Новината бе съобщена от централата на Комисията в Брюксел.

Какво се случи

ЕК даде началото на това производство на 3 април. То е за установяване на нарушение на основание, че новият режим на дисциплинарните производства нарушава независимостта на съдебната власт на полските съдии и не осигурява необходимите гаранции за защитата им от политически контрол, както се изисква от СЕС. По-специално полското законодателство позволява съдиите в обикновените съдилища да бъдат подложени на дисциплинарни разследвания, процедури и санкции въз основа на съдържанието на техните съдебни решения. Въз основа упражняването на техните права съгласно член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) те могат да поискат преюдициални заключения от СЕС.

Освен това новият режим на дисциплинарните производства не гарантира независимостта и безпристрастността на дисциплинарния състав на Върховния съд. В този състав влизат само съдии, избрани от Националния съдебен съвет, който от своя страна се назначава политически от полския Сейм.

Същевременно новият режим на дисциплинарните производства не гарантира, че съд, създаден със закон, ще взема решенията на първа инстанция по дисциплинарни производства срещу съдиите в обикновените съдилища. Вместо това той оправомощава председателя на дисциплинарния състав да определя въз основа на всеки конкретен случай и с почти неограничено право на преценка дисциплинарния съд на първа инстанция, който да разглежда дадено дело срещу съдиите в обикновените съдилища.

С новия режим вече не се гарантира, че делата се решават в разумни срокове. Това позволява на министъра на правосъдието да не приключва делата по дисциплинарни производства срещу съдии в обикновените съдилища посредством назначени от него длъжностни лица, отговарящи за дисциплинарни производства.

Новият режим също така засяга правото на защита на съдиите в обикновените съдилища. Съдиите не са предпазени спрямо наличието на политически контрол и поради това е нарушена независимостта на съдебната власт.

Какво отговори Варшава

На 3 април 2019 г. Еврокомисията отправи официално уведомително писмо до Полша. След задълбочен анализ на отговора, който получи, ЕК заключи, че той не разсейва опасенията от правно естество, и предприе следващата стъпка от процеса.

На 17 юли Брюксел изпрати мотивирано становище. В своя последен отговор Варшава отново не успя да разсее опасенията на ЕК. По тази причина Комисията реши да предяви иск срещу Полша пред СЕС.

Предвид потенциалното отражение на дисциплинарния режим върху независимостта на съдебната власт бе отправено искане за ускорена процедура с цел постигане на окончателно решение във възможно най-кратък срок.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?