Казусът "И циганите правят така", думи на едиснтвения кандидат за главен прокурор Иван Гешев, отива във Въховния административен съд (ВАС), след като съдия Милка Итова от Административен съд - София област отхвърли жалба за дикриминация, подадена от гражданина от ромски произход Христо Николов.

Преди нея това стори и Комисията за защита от дискриминация (КЗД), като Николов атакува пред съда нейното решение.

Итова се е произнесла в четвъртък, като освен отхвърлянето, е постановила жалбоподателят да заплати на КЗД сумата от 150 лв. за процесуално представителство, а на самия Гешев 600 лв. за разноски за адвокат.

"Услужливо КЗД премълча дискриминация и отсъди в защита на зам.-главния прокурор и настоящ кандидат за главен прокурор Иван Гешев. Услужливо и Административен съд - София област премълча дискриминация в защита на КЗД и респективно Гешев. Върховен административен съд ще има последно думата?", коментира решението Николов.

И допълва пред "Де факто", че при неблагоприятен изход и във ВАС, казусът ще бъде отнесен до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

"Това е масово"

Няма дискриминация, а напротив, има обобщение, смята обаче съдия Итова, видно от решението й.

Ето как се мотивира тя:

"От приложената по делото фонограма на проведеното интервю е видно, че И.Гешев, обсъждайки отказ от вече дадени показания от подсъдим по конкретно дело, казва следното:

"Това, че той на по-късен етап ще се откаже от тези показания, беше калкулирано в досъдебното производство. Така правят всички, така че ние очаквахме, че той ще възприеме това поведение.". След прекъсване от водещия следва допълнението: "Единствено, което не можеше да се предвиди, беше ясно, че той ще каже, че това не е вярно в досъдебното производство. Така правят всички подсъдими. Така правят и циганите, включително и по делата. Това е масово."

Тези думи на Гешев бяха произнесени от него при телевизионно интервю в национален ефир по повод отказа на Петко Дюлгеров да потвърди първоначалните си показания по делото "Иванчева".

"При семантичното тълкуване на това изказване се налага изводът, че неговият смисъл е относно честото отказване от вече дадени показания в досъдебните производства от страна на подсъдимите в съдебната фаза на наказателния процес. В конкретния цитат на два пъти е използван изразът "така правят всички", и завършва с обобщението, че "това е масово". Добавката, че "така правят и циганите, включително и по делата" не може да се приеме за отделяне на българските граждани от ромски произход от останалата част на българската нация както е посочил жалбоподателят в жалбата си до КЗК. Напротив, както е посочено в мотивите на обжалваното решение изразът "така правят всички" е обобщаващо и обединяващо, а не представлява отделяне или разграничаване", тълкува семантиката съдия Итова.

Николов има 14-дневен срок да обжалва пред ВАС, т.е. до 24 октомври. Това е и денят, в който Гешев би трябвало да бъде избран за новия главен прокурор.