Article_top

"Безпрецедентна и откровена намеса" в работата на съдии, "фрапиращо" и "неприкрито изявление" за "бърз и желан изход от дело, което съставлява недопустим опит за влияние", "сериозен дефицит у автора", "прекрачване на границите на законността и етичните норми", "Тотална загуба на професионалното достойнство на тогата".

С такова изобилстващо от епитети и квалификации обръщение излязоха десет от членовете на Софийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). То, разбира се, е по адрес на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, който преди два дни излезе с призив към магистратите от подопечния му съд бързо да разгледат случая "Джок Полфрийман". По-любопитното обаче е, че подписалите се десетима правят откровен намек: Лозан Панов да подаде оставка. 

"С обръщението си, поставено на интернет страницата на Върховния касационен съд, председателят му не само напусна пределите на закона и етичните норми, но демонстрира всички онези подходи за всяване на страх и подчинение, които в редИЦА свои речи публично заклеймява... Призоваваме председателя на Върховния касационен съд също да поеме своята отговорност от грубото потъпкване на българските закони, професионалния дълг и чест", зоват десетимата.

Те сравняват изказването на Панов с "поставяне на колене" на съдии.

Както е известно, австралиецът, пуснат условно предсрочно на свобода, бе задържан веднага след излизането си от затвора в центъра за мигранти в Бусманци, срещу което запротестираха и международни организации за защита на човешките права. Казусът "Полфрийман" попадна във ВКС, след като определението на Софийския апелативен съд (САС) за пускането на австралиеца бе атакувано от главния прокурор. Очаква се съдът да се произнесе в срок, който е инструктивен - до два месеца. Междувременно властите все пак склониха да пуснат вчера Полфрийман от Бусманци, но пък му отнеха паспорта заради физическата липса на който го държаха в центъра.

На пръв поглед обаче вътре в позицията на десетимата не се съдържа призив (или заплаха) за задействане на сложната конституционна процедура за предсрочно прекратяване на мандата (чл. 129 ал 3 на Конституцията), а пряк апел за оставка. 

Подписите си под въпросния "призив" са сложили: Боян Магдалинчев, Боян Новански, Боряна Димитрова, Даниела Марчева, Красимир Шекерджиев, Драгомир Кояджиков, Севдалин Мавров, Стефан Гроздев, Вероника Имова, Георги Чолаков.

 

Ето и пълния текст на позицията:

Позиция
на членове на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по повод обръщението на председателя на ВКС от 14.10.2019 г.

Долуподписаните членове на СК на ВСС намираме за недопустимо обръщението на председателя на ВКС от 14.10.2019 г. към съдебния състав по висящото пред ВКС дело на австралийския гражданин Джок Полфрийман.

Считаме, че ангажирането на съдебната институция и ползването й като трибуна за изразяване на лично мнение е недопустимо от председател на който и да било съд, още повече от Председателя на Върховния касационен съд.

Призиви и внушения по висящ пред съда спор нарушават независимостта на българските съдии, Конституцията и законите на България, както и етичните норми, действащи за тях.
Обръщението на Председателя на Върховния касационен съд към поименно посочените съдии от състава на съда, на които е възложено разглеждането на делото, е безпрецедентна и откровена намеса в тяхната работа. Особено фрапиращо е неприкритото му изявление за бърз и желан изход от делото, което съставлява недопустим опит за влияние.

Призивът към съдиите е отправен чрез обръщение, поставено на официалната страница на съда. Едва ли това е акт на уважение или нормален начин на комуникация между председател на съд и колегите му.

Призив е отправен и към други власти по повод изпълнението на съдебен акт, която дейност не е в компетентността на съда. Когато няма отправено по надлежния ред искане към съда, той не може да изразява становища.

Обръщението сочи сериозен дефицит у автора му на усещане за „прекрачване на границата“ на законността и етичните норми, важащи за българските магистрати. Опитът за влияние над състава и публично демонстрираното недоверие в професионализма на върховните съдии, или поне в този на поименно посочените, е недопустим акт на Председателя на Върховния касационен съд. Още по-недопустимо е Председателят на Върховния касационен съд да не знае, че висящи дела не се коментират. 

Да се правят внушения за „беззаконие и произвол“, когато казусът е висящ пред съда и се очаква произнасяне по него, е тотална загуба на „професионалното достойнство на тогата“ точно в онези моменти, в които Председателят на Върховния касационен съд би следвало да е облечен с нея и да „отстоява законността“ без страх.

Случаят „Джок Полфрийман“ не е първият, по който към върховната инстанция на Република България е отправено искане, което е „елементарно от правна гледна точка“ (според терминологията на г-н Панов от обръщението), но със сигурност е първото, по което Председател на Върховния касационен съд се произнася преди състава. И ние считаме, че не бива да се мълчи, когато съдиите са поставено „на колене“ не от кого да е, а от Председателя на съда.

С обръщението си, поставено на интернет страницата на Върховния касационен съд, Председателят му не само напусна пределите на закона и етичните норми, но демонстрира всички онези подходи за всяване на страх и подчинение, които в ред свои речи публично заклеймява.

Призоваваме председателя на Върховния касационен съд също да поеме своята отговорност от грубото потъпкване на българските закони, професионалния дълг и чест.

Боян Магдалинчев
Боян Новански
Боряна Димитрова
Даниела Марчева
Красимир Шекерджиев
Драгомир Кояджиков
Севдалин Мавров
Стефан Гроздев
Вероника Имова
 Георги Чолаков

Ключови думи
 

"Безпрецедентна и откровена намеса" в работата на съдии, "фрапиращо" и "неприкрито изявление" за "бърз и желан изход от дело, което съставлява недопустим опит за влияние", "сериозен дефицит у автора", "прекрачване на границите на законността и етичните норми", "Тотална загуба на професионалното достойнство на тогата".

С такова изобилстващо от епитети и квалификации обръщение излязоха десет от членовете на Софийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). То, разбира се, е по адрес на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, който преди два дни излезе с призив към магистратите от подопечния му съд бързо да разгледат случая "Джок Полфрийман". По-любопитното обаче е, че подписалите се десетима правят откровен намек: Лозан Панов да подаде оставка. 

"С обръщението си, поставено на интернет страницата на Върховния касационен съд, председателят му не само напусна пределите на закона и етичните норми, но демонстрира всички онези подходи за всяване на страх и подчинение, които в редИЦА свои речи публично заклеймява... Призоваваме председателя на Върховния касационен съд също да поеме своята отговорност от грубото потъпкване на българските закони, професионалния дълг и чест", зоват десетимата.

Те сравняват изказването на Панов с "поставяне на колене" на съдии.

Както е известно, австралиецът, пуснат условно предсрочно на свобода, бе задържан веднага след излизането си от затвора в центъра за мигранти в Бусманци, срещу което запротестираха и международни организации за защита на човешките права. Казусът "Полфрийман" попадна във ВКС, след като определението на Софийския апелативен съд (САС) за пускането на австралиеца бе атакувано от главния прокурор. Очаква се съдът да се произнесе в срок, който е инструктивен - до два месеца. Междувременно властите все пак склониха да пуснат вчера Полфрийман от Бусманци, но пък му отнеха паспорта заради физическата липса на който го държаха в центъра.

На пръв поглед обаче вътре в позицията на десетимата не се съдържа призив (или заплаха) за задействане на сложната конституционна процедура за предсрочно прекратяване на мандата (чл. 129 ал 3 на Конституцията), а пряк апел за оставка. 

Подписите си под въпросния "призив" са сложили: Боян Магдалинчев, Боян Новански, Боряна Димитрова, Даниела Марчева, Красимир Шекерджиев, Драгомир Кояджиков, Севдалин Мавров, Стефан Гроздев, Вероника Имова, Георги Чолаков.

 

Ето и пълния текст на позицията:

Позиция
на членове на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по повод обръщението на председателя на ВКС от 14.10.2019 г.

Долуподписаните членове на СК на ВСС намираме за недопустимо обръщението на председателя на ВКС от 14.10.2019 г. към съдебния състав по висящото пред ВКС дело на австралийския гражданин Джок Полфрийман.

Считаме, че ангажирането на съдебната институция и ползването й като трибуна за изразяване на лично мнение е недопустимо от председател на който и да било съд, още повече от Председателя на Върховния касационен съд.

Призиви и внушения по висящ пред съда спор нарушават независимостта на българските съдии, Конституцията и законите на България, както и етичните норми, действащи за тях.
Обръщението на Председателя на Върховния касационен съд към поименно посочените съдии от състава на съда, на които е възложено разглеждането на делото, е безпрецедентна и откровена намеса в тяхната работа. Особено фрапиращо е неприкритото му изявление за бърз и желан изход от делото, което съставлява недопустим опит за влияние.

Призивът към съдиите е отправен чрез обръщение, поставено на официалната страница на съда. Едва ли това е акт на уважение или нормален начин на комуникация между председател на съд и колегите му.

Призив е отправен и към други власти по повод изпълнението на съдебен акт, която дейност не е в компетентността на съда. Когато няма отправено по надлежния ред искане към съда, той не може да изразява становища.

Обръщението сочи сериозен дефицит у автора му на усещане за „прекрачване на границата“ на законността и етичните норми, важащи за българските магистрати. Опитът за влияние над състава и публично демонстрираното недоверие в професионализма на върховните съдии, или поне в този на поименно посочените, е недопустим акт на Председателя на Върховния касационен съд. Още по-недопустимо е Председателят на Върховния касационен съд да не знае, че висящи дела не се коментират. 

Да се правят внушения за „беззаконие и произвол“, когато казусът е висящ пред съда и се очаква произнасяне по него, е тотална загуба на „професионалното достойнство на тогата“ точно в онези моменти, в които Председателят на Върховния касационен съд би следвало да е облечен с нея и да „отстоява законността“ без страх.

Случаят „Джок Полфрийман“ не е първият, по който към върховната инстанция на Република България е отправено искане, което е „елементарно от правна гледна точка“ (според терминологията на г-н Панов от обръщението), но със сигурност е първото, по което Председател на Върховния касационен съд се произнася преди състава. И ние считаме, че не бива да се мълчи, когато съдиите са поставено „на колене“ не от кого да е, а от Председателя на съда.

С обръщението си, поставено на интернет страницата на Върховния касационен съд, Председателят му не само напусна пределите на закона и етичните норми, но демонстрира всички онези подходи за всяване на страх и подчинение, които в ред свои речи публично заклеймява.

Призоваваме председателя на Върховния касационен съд също да поеме своята отговорност от грубото потъпкване на българските закони, професионалния дълг и чест.

Боян Магдалинчев
Боян Новански
Боряна Димитрова
Даниела Марчева
Красимир Шекерджиев
Драгомир Кояджиков
Севдалин Мавров
Стефан Гроздев
Вероника Имова
 Георги Чолаков

Коментари

Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

Аз пък викам всичките тия 10

Аз пък викам всичките тия 10
"да поемат своята отговорност от грубото потъпкване на българските закони, професионалния дълг и чест"
щото са некви неадекватни изкопаеми.

Съществуването им е единствено по две причини:
1. липса на закон за лустрацията през 90-те когато му беше премето
2. не са минали 40 години за да измрат живялите в робство

Nick F's picture
Nick F
Nick F

Интересно

Интересно е на кое заседание гласувана въпросната "позиция". Или е изработена другаде а те са уведомени че са я подписали.
ефрейтора от 50130's picture
ефрейтора от 50130
ефрейтора

Достойна

и аргументирана позиция , но към недостоен и неаргументиран адресат !

Хайде сега да оставиш на страна СМС-ите от водещия и...

...да се опиташ с твои думи да защитиш лозунга дето си постнал.
ефрейтора от 50130's picture
ефрейтора от 50130
ефрейтора

Лекциите

ми са скъпи . Ако немаш пАри- да действаме ...хубавец...

Щом този!!!!

Магдалинчев говори за етика, морал.... ба си гаврата! Шапката на съдебната мафия апелира против Панов!

Бих попитал тези прислужници на ДПС...

...от кога грижата за запазване авторитета на българското правосъдие по света се превърна в "напускане пределите на закона и етичните норми" и защо нарушаването на българските закони от страна на Цацаров изобщо не им направи впечатление?
smarf's picture
smarf
smarf

10 малки негодници

Увредени от соцпроизводство. "Моралните стожери" са поразени от руска чума и милиционерска гешефтура негодници. Няма ли да извикат пак расистчетата от стадиона да ги подкрепят и да искат оставката на Панов?

Лозан Панов

може би наистина трябва да бъде малко по-сдържан, когато се репчи на американската резидентура. Гешев отдавна е вербуван от янките - британската посланичка го потвърди в едно интервю почти в прав текст. В момента човекът е на инструктаж при началниците. За съжаление с избора на Гешев янките предадоха либералната общност в България, както предадоха и кюрдите в Сирия. Съдийската квота във ВСС усети накъде духа вятъра и побърза да публикува декларация за верноподаничество.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво мислите за извънредното положение, въведено заради коронавируса?