Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 година и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2020-2022 година, която представлява мотивите към законопроекта. Одобрени са и проектите за бюджет на Националната здравна осигурителна каса, както и този за Държавното обществено осигуряване. Очаква се, че до края на деня те ще бъдат внесени в Народното събрание. 

Общо правителството прие, че ще събере и разпредели малко над 47 млрд. лв., като за първи път от доста години не се предвижда излишък или дефицит, тоест бюджетът ще бъде балансиран. Министерски съвет приема, че бюджетът, представен от ведомството на Владислав Горанов, запазва фискалната устойчивост и "провеждането на последователна, прозрачна и предвидима фискална политика, която да допринася за подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и стимулиране развитието на трудовия пазар за постигане на икономически растеж и заетост, придържайки се към общите правила на ЕС".

"Основните цели на данъчната политика са повишаване на приходите от данъци, справяне със сенчестата икономика и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. Приоритетите на данъчната политика са съобразени с дадената от Съвета на Европейския съюз специфична препоръка към България за подобряване на събираемостта на данъците. В средносрочен план се предвижда запазване на ниските данъчни ставки на корпоративните данъци и тези на данъците върху доходите на физическите лица, което допринася за повишаване на икономическия растеж и има положително влияние върху търсенето и предлагането на труд", пише в решението на МС.

Приема се и предложението за нарастване на минималната работна заплата на 610 лв. от януари на 2020 година. Прогнозата сочи, че тя ще достигне до 650 лв. за следващата 2021 г. Освен това от 1 януари 2020 г. влиза в сила и увеличението на средствата за заплати на хората, заети в бюджетния сектор. '

Предвидени са допълнителни средства, както за заплати за учителите, така и допълнителни пари за здравеопазването, отбраната и политиката по доходите. 

Държавно обществено осигуряване

Членовете на правителството приеха и законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Той предвижда от 1 юли догодина увеличение на пенсиите, отпуснати до края на 2019 г., с 6,7%. Средният размер на пенсията ще достигне 412,28 лв., което е с 31 лв. повече в сравнение с 2019 г. От 1 юли 2020 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши от 219,43 лв. на 234,13 лв. От същата дата ще нарасне и социалната пенсия за старост, която ще стане 141,63 лв. Максималната пък ще се запази на нивото си от миналата година - 1200 лв. 

Прието беше и спорното увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, който скача от 400 лв. на 610 лв. Максималният размер на осигурителния доход се запазва 3000 лв.

НЗОК

Общият бюджет на здравната каса за догодина ще достигне малко над  4,7 млрд. лв. От тях 3,1 млрд. лв. ще дойдат от здравноосигурителните вноски на гражданите, а останалите от трансфери за здравно осигуряване. Касата ще получи от бюджета почти 400 млн. лв. повече сравнение с миналата година. Осигурителната вноска остава на нивото си от 8%. Най-много от средствата ще отидат за медицински дейности, следвани от тези за лекарствени продукти и дентални дейности. 

Повече щатни служители за надзиратели

След като рано сутринта от синдикатът на служителите в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана" предупредиха, че са в стачна готовност, заради неизпълнени към тях обещания в проектобюджета, на специален брифинг след заседанието на МС, министърът на правосъдието Данаил Кирилов съобщи, че техните искания ще бъдат удоволетворени. 

Надзирателите от години искат допълнителни 200 щатни бройки за служители в системата, които би трябвало, поне според тях, да обезпечат адекватното и нормално провеждне на служебните им задължения. 

"Премиерът разпореди във връзка с обявената стачна готовност на синдиката на служителите в затворите Министерството на правосъдието да започне подготовка, организация и работа по разкриването на 200 нови щатни бройки, които да бъдат в щатното разписание на ГД "Изпълнение на наказанията" и ГД "Охрана", обясни Кирилов, цитиран от бТВ. 

Нова линия на бедност

Нов праг на линията на бедност приеха министрите днес. Размерът ѝ ще е 363 лв. - с 15 лв. по-висок в сравнение 2019 г. Сумата е определена в съответствие е Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Размерът се изчислява на база линията на бедност определена от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“ и индекса на цените на малката по състав кошница.

Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

До края на мандата - 130 млрд. лв. БВП

По време на обсъждането на проектобюджета министър-председателят Бойко Борисов беше категоричен, че до края на мандата на неговото правителство брутния вътрешен продукт на страната ще достигне до 130 млрд. лв. 

"В началото на мандата поехме ангажимент БВП да мине 110 милиарда лв. В момента сме на близо 119 милиарда и до края на мандата ще стигне 130 милиарда", заяви Борисов.