Article_top

5G е нещо като Чудовището от Лох Нес - всички говорят за него, но никой не го е виждал. Истината е, че 5G не е технология от бъдещето, a промяна, която се случва в момента. И като всяка новост и без никаква изненада виждаме, че старите страхове обграждащи предишните поколения технологии, се възродиха с нов обект на отричане - петото поколение мобилни мрежи.

Вълната от “научни доказателства” без научна стойност, статии, коментари и конспиративни теории в социалните медии, форуми и онлайн блогове, дори в медии, относно навлизането на 5G мрежите, тяхната потенциална опасност и страха от неизвестното не е нито по-голяма, нито по различна от тази, която наблюдавахме при старта на 4G.

Убиването на птици и причиняването на рак е новата, старата и любимата конспирация в мрежата едновременно. Анти-5G активистите твърдят, че ъпгрейдът до 5G мобилни мрежи ще доведе до рак, безплодие, увреждане на ДНК, преждевременно стареене, нарушаване на метаболизма на клетките, а също и аутизъм. Няма доказателства за това, но нивото на дезинформация расте, както и дискусиите по темата.

Създадоха се нови „градски легенди“, които предизвикват шум в медиите и ще отнеме време, но и усилия от страна на учените, регулаторите, институциите и бизнеса да се преборят с формиращите се негативни нагласи и оборят разпространяваните измислици. 

Kакво всъщност е 5G?

5G представлява пето поколение мобилна и комуникационна мрежа, която е много по- бърза и с ниска латентност. За обикновения потребител, който измерва качеството на една мобилна мрежа със скоростта, 5G може ще донесе точно това несравнима скорост на обмен на огромни количества данни през мобилната мрежа.

Незначителното закъснение (латентност) в достъпа до масив от данни, което може и да не важно за обикновения потребител, е супер от огромно значение за производителите на самоуправляващи се автомобили, специалистите по дистанционна хирургия или създателите на IoT приложения, за които 5G ще открие почти неограничени възможности за разработки и иновации.

Ефектът от технологията върху икономиката, макар и трудно измерим, като че ли не се оспорва от никого. По данни на Международната асоциация на GSM операторите (GSMA) приноса на 5G за глобалната икономика през следващите 15 години ще достигне $2.2 трилиона, 16% от които в сектора на публичните услуги.

$480 млрд. ще инвестират телеком и мобилните оператори в световен мащаб между 2018. и 2020 г., половината, от които в страни които ще въвеждат пето поколение мрежи. Мобилните оператори вече изграждат инфраструктурата, необходима за 5G, вече има държави където 5G e в употреба, а битката за това кой да е пръв е ожесточена.

Неразбирането и погрешните схващания за 5G технологията, липсата на обществена дискусия, както и недостатъчната разбираема и достоверна информация създават почвата за разцъфване на всякакви конспиративните теории.

5G както и мрежите до сега (2G, 3G, 4G) използва радиовълни, част от електромагнитния спектър, за предаване и получаване на данни чрез базови станции и устройства. Електромагнитния спектър, която се използва за комуникации, се нарича радиочестотен спектър. Той пък е разделен на честотни ленти, а 5G ще използва по-високи честотни ленти в сравнение с по-ранните мрежи. На това се дължи и очакваната по-висока производителност на мрежата.

5G вълните имат честоти в микровълновата област на спектъра, а сигналът може да достигне до няколко километра, но за сметка на това, в сравнение с 4G, много лесно се блокира от обекти, като например сгради. Това е причината 5G мрежата да изисква инсталирането на малки клетки (тип базова станция), така че да се създаде гъста мрежа, която да подсигури оперирането й. Тази мрежа е различна от досегашните поколения, където сигналите се предават основно чрез големи антени.

5G излъчването - какъв всъщност е рискът?

5G мрежата ще генерира електромагнитно излъчване, също както 2G, 3G и 4G мрежите. Научен и безспорен факт е, че радиочестотите, на които работят мобилните комуникации, както и 5G, не са йонизиращи, не са с рентгенови лъчи или ядрена радиация и не могат да увредят човека. Откакто съществуват мобилни комуникации, вече десетилетия се правят научни изследвания в областта.

Няма доказателства за вреда от излъчванията на мобилните мрежи и мобилните телефони или така твърдят от Световната здравна организация, съответните институции на ЕС и Международната комисия за защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), която определя нормите за пределните нива на електромагнитни излъчвания. 

Всички държави в света прилагат препоръките на  ICNIRP, като практиката показва, че в повечето случаи те ги прилагат директно. България е една от малкото страни в света, където тези норми са много по-строги - между 45 и 100 по-стриктни от препоръчваните от ICNIRP. Контролът за спазването на нормите се извършва от Министерство на здравеопазването и е двустепенен - на ниво проектиране на базовите станции и след изграждането и преди пускането в експлоатация, като Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и районните здравни инспекции (РЗИ) извършват текущия контрол. 

През 2014 г. Световната здравна организация (СЗО) заяви, че "не са установени неблагоприятни последици за здравето, които са причинени от използването на мобилни телефони". Много по-често обаче се цитира СЗО, заедно с Международната агенция за изследвания на рака (IARC), с класифицирането на всички радиочестотни лъчения, от които мобилните сигнали са само част от тях, като "вероятно канцерогенни", тъй като „има доказателства, които не са категорични, че излагането може да причини рак при хората“.

В същата "вероятно канцерогенни" група са още консервираните зеленчуци, горещото кафе и ползването на талк на прах, например. Алкохолът и преработените меса са даже по-опасни и влизат в група с по-висок риск. 

СЗО все пак е категорична, че излагането на електромагнитни честоти под пределите, описани в указанията на ICNIRP, няма известни последици за здравето.

Едва ли е възможно изцяло да се разделим със страховете за здравето с въвеждането на 5G - публикуват се разнопосочни твърдения с всякакви авторитетни и съмнителни източници, което създава объркване, цитирани са няколко конкретни проучвания и се използва изследователска и научна терминология по начини, които са неясни, често неразбираеми и не създават яснота у потребителите.

Британският Guardian е провел свое проучване сред експерти, като никой от тях не смята вярва, че има надеждни доказателства за вреда от 5G. Фейсбук и останалите социални медии също не допринасят за създаване на яснота и оспорване на невярна информация и манипулативни твърдения по тема, която е крайно чувствителна за всеки независимо, в коя точка на света се живее, какво образование има или каква професия упражнява.

Оказва се, че предизвикателства за новото пето поколение мобилни мрежи не са толкова в технологичната сфера и не само в сферата на регулациите и законите. Една от основните пречки за развитието на технологията или в най-добрия случай за забавяне на навлизането й е общественото мнение водено от страха, че мобилните мрежи вредят на човешкото здраве. Потребителите изглежда в голяма степен също не са готови за 5G. Дори държавата, в лицето на регулаторите и изпълнителната власт да направят необходимите законови промени и облекчения и да гарантират спазването на приетите нормите, а мобилните оператори да са готови да инвестират в изграждане на необходимата инфраструктура и създадат необходимите бизнес модели така, че 5G да стане достъпна за бизнеса и абонатите, остава онази “последна миля”, която потребителите трябва да извървят в информиране и знание за това как работят мобилните мрежи и какво правят операторите и държавата, за да защитят гражданите от евентуалните рискове.

 

5G е нещо като Чудовището от Лох Нес - всички говорят за него, но никой не го е виждал. Истината е, че 5G не е технология от бъдещето, a промяна, която се случва в момента. И като всяка новост и без никаква изненада виждаме, че старите страхове обграждащи предишните поколения технологии, се възродиха с нов обект на отричане - петото поколение мобилни мрежи.

Вълната от “научни доказателства” без научна стойност, статии, коментари и конспиративни теории в социалните медии, форуми и онлайн блогове, дори в медии, относно навлизането на 5G мрежите, тяхната потенциална опасност и страха от неизвестното не е нито по-голяма, нито по различна от тази, която наблюдавахме при старта на 4G.

Убиването на птици и причиняването на рак е новата, старата и любимата конспирация в мрежата едновременно. Анти-5G активистите твърдят, че ъпгрейдът до 5G мобилни мрежи ще доведе до рак, безплодие, увреждане на ДНК, преждевременно стареене, нарушаване на метаболизма на клетките, а също и аутизъм. Няма доказателства за това, но нивото на дезинформация расте, както и дискусиите по темата.

Създадоха се нови „градски легенди“, които предизвикват шум в медиите и ще отнеме време, но и усилия от страна на учените, регулаторите, институциите и бизнеса да се преборят с формиращите се негативни нагласи и оборят разпространяваните измислици. 

Kакво всъщност е 5G?

5G представлява пето поколение мобилна и комуникационна мрежа, която е много по- бърза и с ниска латентност. За обикновения потребител, който измерва качеството на една мобилна мрежа със скоростта, 5G може ще донесе точно това несравнима скорост на обмен на огромни количества данни през мобилната мрежа.

Незначителното закъснение (латентност) в достъпа до масив от данни, което може и да не важно за обикновения потребител, е супер от огромно значение за производителите на самоуправляващи се автомобили, специалистите по дистанционна хирургия или създателите на IoT приложения, за които 5G ще открие почти неограничени възможности за разработки и иновации.

Ефектът от технологията върху икономиката, макар и трудно измерим, като че ли не се оспорва от никого. По данни на Международната асоциация на GSM операторите (GSMA) приноса на 5G за глобалната икономика през следващите 15 години ще достигне $2.2 трилиона, 16% от които в сектора на публичните услуги.

$480 млрд. ще инвестират телеком и мобилните оператори в световен мащаб между 2018. и 2020 г., половината, от които в страни които ще въвеждат пето поколение мрежи. Мобилните оператори вече изграждат инфраструктурата, необходима за 5G, вече има държави където 5G e в употреба, а битката за това кой да е пръв е ожесточена.

Неразбирането и погрешните схващания за 5G технологията, липсата на обществена дискусия, както и недостатъчната разбираема и достоверна информация създават почвата за разцъфване на всякакви конспиративните теории.

5G както и мрежите до сега (2G, 3G, 4G) използва радиовълни, част от електромагнитния спектър, за предаване и получаване на данни чрез базови станции и устройства. Електромагнитния спектър, която се използва за комуникации, се нарича радиочестотен спектър. Той пък е разделен на честотни ленти, а 5G ще използва по-високи честотни ленти в сравнение с по-ранните мрежи. На това се дължи и очакваната по-висока производителност на мрежата.

5G вълните имат честоти в микровълновата област на спектъра, а сигналът може да достигне до няколко километра, но за сметка на това, в сравнение с 4G, много лесно се блокира от обекти, като например сгради. Това е причината 5G мрежата да изисква инсталирането на малки клетки (тип базова станция), така че да се създаде гъста мрежа, която да подсигури оперирането й. Тази мрежа е различна от досегашните поколения, където сигналите се предават основно чрез големи антени.

5G излъчването - какъв всъщност е рискът?

5G мрежата ще генерира електромагнитно излъчване, също както 2G, 3G и 4G мрежите. Научен и безспорен факт е, че радиочестотите, на които работят мобилните комуникации, както и 5G, не са йонизиращи, не са с рентгенови лъчи или ядрена радиация и не могат да увредят човека. Откакто съществуват мобилни комуникации, вече десетилетия се правят научни изследвания в областта.

Няма доказателства за вреда от излъчванията на мобилните мрежи и мобилните телефони или така твърдят от Световната здравна организация, съответните институции на ЕС и Международната комисия за защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), която определя нормите за пределните нива на електромагнитни излъчвания. 

Всички държави в света прилагат препоръките на  ICNIRP, като практиката показва, че в повечето случаи те ги прилагат директно. България е една от малкото страни в света, където тези норми са много по-строги - между 45 и 100 по-стриктни от препоръчваните от ICNIRP. Контролът за спазването на нормите се извършва от Министерство на здравеопазването и е двустепенен - на ниво проектиране на базовите станции и след изграждането и преди пускането в експлоатация, като Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и районните здравни инспекции (РЗИ) извършват текущия контрол. 

През 2014 г. Световната здравна организация (СЗО) заяви, че "не са установени неблагоприятни последици за здравето, които са причинени от използването на мобилни телефони". Много по-често обаче се цитира СЗО, заедно с Международната агенция за изследвания на рака (IARC), с класифицирането на всички радиочестотни лъчения, от които мобилните сигнали са само част от тях, като "вероятно канцерогенни", тъй като „има доказателства, които не са категорични, че излагането може да причини рак при хората“.

В същата "вероятно канцерогенни" група са още консервираните зеленчуци, горещото кафе и ползването на талк на прах, например. Алкохолът и преработените меса са даже по-опасни и влизат в група с по-висок риск. 

СЗО все пак е категорична, че излагането на електромагнитни честоти под пределите, описани в указанията на ICNIRP, няма известни последици за здравето.

Едва ли е възможно изцяло да се разделим със страховете за здравето с въвеждането на 5G - публикуват се разнопосочни твърдения с всякакви авторитетни и съмнителни източници, което създава объркване, цитирани са няколко конкретни проучвания и се използва изследователска и научна терминология по начини, които са неясни, често неразбираеми и не създават яснота у потребителите.

Британският Guardian е провел свое проучване сред експерти, като никой от тях не смята вярва, че има надеждни доказателства за вреда от 5G. Фейсбук и останалите социални медии също не допринасят за създаване на яснота и оспорване на невярна информация и манипулативни твърдения по тема, която е крайно чувствителна за всеки независимо, в коя точка на света се живее, какво образование има или каква професия упражнява.

Оказва се, че предизвикателства за новото пето поколение мобилни мрежи не са толкова в технологичната сфера и не само в сферата на регулациите и законите. Една от основните пречки за развитието на технологията или в най-добрия случай за забавяне на навлизането й е общественото мнение водено от страха, че мобилните мрежи вредят на човешкото здраве. Потребителите изглежда в голяма степен също не са готови за 5G. Дори държавата, в лицето на регулаторите и изпълнителната власт да направят необходимите законови промени и облекчения и да гарантират спазването на приетите нормите, а мобилните оператори да са готови да инвестират в изграждане на необходимата инфраструктура и създадат необходимите бизнес модели така, че 5G да стане достъпна за бизнеса и абонатите, остава онази “последна миля”, която потребителите трябва да извървят в информиране и знание за това как работят мобилните мрежи и какво правят операторите и държавата, за да защитят гражданите от евентуалните рискове.

Коментари

Petyo9's picture
Petyo9
Petyo9

То и за вредата от ГМО

няма нито едно научно обосновано доказателство. Макар филантропи да пръскат милиарди и поддържат огромни научни институти за да докажат такава вреда. За хомеопатията също няма никакви научни факти в нейна подкрепа. Така също в началото на XIX век селяните бясно са се съпротивлявали срещу железниците и са саботирали прокарването на ЖП линии. Сега наред е 5G.
Франк Лойд Райт's picture
Франк Лойд Райт
Франк Лойд Райт

Контрапункт

То и за ползата от 5G също няма доказателства. Никой не е тествал какво ще бъде влиянието на такава мрежа върху околната среда.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?