Само седмица след като пусна обществена поръчка за капиталов (цялостен) ремонт на 10 електрически локомотива за близо 17 млн. лв., БДЖ организира нов търг - този път за доставка на 10 нови локомотива, а прогнозната стойност достига до 57 млн. лв. без ДДС. Това става ясно от проверка на страницата на дружеството, в графата "Профил на купувача". 

Както Клуб Z вече писа - в края на миналата седмица дружеството пусна очакваната обществена поръчка за капитални ремонти и преустройство на 10 електрически локомотиви. Прогнозната стойност на поръчката е за над 20 млн. лв. с ДДС. Освен това тръгна и търгът за закупуването на 30 броя пътнически вагони.

По-голямата поръчка се очакваше от известно време и беше обещана от министъра на транспорта Росен Желязков. Става дума за извършване на основен ремонт на въпросните 10 локомотива от сериите 4400 на "Шкода". Прогнозната стойност е с таван на 16 571 282 лв. без ДДС., а максималният срок, в който всичко трябва да е готово не трябва да надхвърля 120 дни. Освен това изпълнителят е длъжен да предостави гаранция от минимум 500 000 км или 36 месеца, в зависимост кое настъпи първо. 

Втората поръчка беше за 30 употребявани вагона и бе на стойност от малко над 2 млн. лв. Интересното при нея е обаче срокът, в който желаещите да доставят вагоните изпратят своите оферти. Вместо нормалните 30 дни, както е традиционно, те ще имат само 15 дни. Холдингът е решил да е позове на член 133, ал. 4 от ЗОП, където е записано, че "при възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване."

Тази спешност БДЖ аргументира с думите, че нуждата от допълнителни вагони в пътническия състав на БДЖ е от спешен порядък. Дружеството е задължено да поддържа 296 технически изправни вагона, но към момента те са били само 263.

В началото на тази седмица пък от БДЖ са обявили нов търг, който е най-големият досега - за доставка и гаранционна поддръжка на 10 нови електрически локомотива, която, поне според поръчката, трябва да струва 57,5 млн. лв. без ДДС. Отново - критерият за избор на изпълнител е цената, но допълнителна стойност ще носят и срокът за доставката на локомотивите, срокът за доставката на първия такъв, както и в зависимост от гаранцията, която офертата ще предложи. 

До 16 демекври всички кандидати трябва да са подали своите оферти, а изборът на изпълнител на поръчката трябва да бъде готов до края на февруари. 

Поръчките са част от плана на министерството на транспорта за тотално реновиране на влаковия състав на БДЖ до 2024 година, когато договорът на дружеството с държавата приключва и ще трябва да се конкурира на свободния пазар. 

В началото на този месец БДЖ обяви обществена поръчка за други 40 , този път, нови вагона на стойност над 75 млн. лв. без ДДС. В тази поръчка пък правеше впечатление, че 8 от вагоните трябваше да имат задължително и бистра. 

Миналата година БДЖ направи опит да закупи нови влакове, но търгът беше обявен за незаконен от КЗК и регулаторът спря поръчката. Тогава основната жалба дойде от германския жп гигант "Сименс Мобилити". Търгът бе за 42 мотриси и за рекордната сума от общо 675 милиона лева. 450 млн. лв. са за купуване на машините, а останалите - за поддръжка и ремонт. 

"Сименс" депозира цели 13 страници забележки по тръжната процедура и предупреди, че България е иска да купи неефективен и остарял подвижен състав и че някои от заложените клаузи в документацията навяват съмнения за нечестно състезание. Сред странностите в търга беше това, че производителят ще поеме поддръжката на закупените влакове само за 15 години, а не за 30, какъвто бе първият вариант. Освен това БДЖ искаше да си купи вагони, развиващи максимална скорост от 160 км/ч., неотчитайки, че дори новият подвижен състав трябва да дойде максимално най-скоро - тоест още през 2024 г., те ще бъдат в движение още 30-40 години. Когато вагоните ще са съвсем морално остарели.