Съединените щати оценяват високо лидерството и ангажимента за споделяне на финансовата тежест на България, чиито разходи за отбрана надхвърлят два процента от БВП тази година. България също така планира в дългосрочен период да изпълни обещанието си за разходи за отбрана като член на НАТО до 2024 година.

Нашите въоръжени сили са обединени в защита на свободата и очакват да засилят своите отбранителни и възпиращи позиции по източния фланг на НАТО, включително и Черно море, което е от особена важност за евроатлантическата сигурност.

Това е цитат от съвместното изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп и българския министър-председател Бойко Борисов, разпространено след официалната среща между двамата в Белия дом, която приключи късно снощи българско време. В пространния текст се говори най-вече за сътрудничество в областта на отбраната - двустранно и по линия на НАТО, за енергийна сигурност и развитие на диверсификацията на енергийни източници с участието и подкрепата на САЩ. Изявлението идва ден, след като преди срещата си с Тръмп премиерът Бойко Борисов обяви, че той на българска територия военна база на НАТО в Черно море няма да позволи. 

В изявлението обаче се говори за друг вид сътрудничество по линия на Алианса - а и именно: 

Гледайки със загриженост положението със сигурността в Черно море, Съединените американски щати приветстват предложението на България за създаване на военноморски координационен център във Варна в подкрепа на инициативата на НАТО за адаптирано предно присъствие. Двете страни имат желание да си сътрудничат допълнително както двустранно, така и в рамките на НАТО, за да подкрепят способностите на България за провеждане на военноморски операции, посредством което ще се укрепи нашата колективна сигурност по югоизточния фланг на НАТО.

В съвместното изявление на двамата държавни мъже е споменато - на видно място, това, че България купува американски изтребители F-16 за военновъздушните си сили, поема се ангажимент военното сътруничество да продължи и да се задълбочи, като "България се ангажира да обмисли надлежно предложенията на американските компании, които желаят да се конкурират на българския пазар".

Добра оценка се дава и на работата на двете страни в съвместните военни бази "Ново село" и "Граф Игнатиево", става ясно още от текста. Освен това е поет ангажимент за съвместно изработване на "пътна карта в подкрепа на двустранното отбранително сътрудничество за противодействие на морските, кибернетичните и хибридните заплахи в черноморския регион през следващото десетилетие".

"Тази 10-годишна пътна карта ще подкрепи българските усилия за модернизация посредством предоставяне на помощ в областта на сигурността, улесняване на достъпа до модерни американски отбранителни технологии и разширяване обхвата на военните учения, съвместните действия и обучение, с което да се подобрят още повече нашата оперативна съвместимост и съответните способности."

Втората приоритетна тема е тази за енергийната сигурност, става ясно от текста на съвместното изявление на Бойко Борисов и Доналд Тръмп. Акцент е поставен върху диверсификацията на енергийните източници, тъй като "енергийната сигурност е национална сигурност". Потвърден е ангажиментът от страна на САЩ да изпратят у нас "технически екип в България, който заедно със своите български колеги да проучи възможностите за по-нататъшно сътрудничество в различни области на енергетиката, включително и ядрената".

Преди няколко дни за такава опция говори и новата посланичка на САЩ в България Херо Мустафа.

Тръмп и Борисов говорят включително и за "експедитивното лицензиране и използване на американско ядрено гориво за атомната електроцентрала „Козлодуй“ при стриктно спазване на изискванията за безопасност и диверсификация и разпоредбите на Европейския съюз." (Действащата атомна централа в България работи с руско ядрено гориво - б.р.)

"Споделяме виждането за разработване само на енергийни проекти, които имат ясна икономическа основа или търговска необходимост", пише още в изявлението и се обещава сътрудничество за увеличаване на доставките на газ от различни и надеждни източници, освен за диверсификация на сектора на ядрената енергия.

"Приветстваме стремежа на България да стане регионален разпределителен център за природен газ посредством завършване на интерконекторната връзка Гърция-България, придобиване на дял и резервиране на капацитет в плаващата платформа за съхранение и регазификация край Александруполис, Гърция, либерализиране на вътрешния си газов пазар, разширяване на капацитета и осигуряване на достъп до газовото си хранилище, сътрудничество със Сърбия по изграждане на друг интерконектор и инвестиране в реверсивния капацитет на Трансбалканския газопровод за диверсифициране вноса на газ за Източна Европа съобразно правилата на Европейския съюз. Всички тези стъпки значително ще подобрят енергийната сигурност на България, ще понижат цената на енергоносителите за българския потребител и ще направят България енергиен лидер в региона", заявяват Тръмп и Борисов. 

Припомняме, че към момента общ енергиен проект, включващ Сърбия, е продължението на "Турски поток", чийто "ръкав" се строи от българо-турската до българо-сръбската граница с цел да достигне до Унгария, а по-големият обем от капацитета на тръбата, която се очаква да бъде готова догодина, е резервиран от "Газпром". Трансбалканският газопровод пък е този, по който към момента Източна Европа, в това число и България, получава руски газ през Украйна. Плановете на Владимир Путин са да прекрати този транзит от 2020 г. и това е свързано със строежа на "Турски поток". През септември "Булгартрансгаз" представи пред Брюксел план, чрез който да свърже този газопровод реверсивно с т.нар. хъб "Балкан" и да се доставя газ от други източници.

Пътят за запазване на енергийната сигурност на България и намаляване на цените в енергетиката минава през реална пазарна либерализация и реформи. Ние искаме да поддържаме непрекъснат диалог относно този процес. Нашата обща цел е България да се превърне в истински разпределителен газов център и ключов източник на регионална енергийна сигурност, без монополисти, независимо дали чуждестранни или национални, функциониращ въз основа на пазарните принципи. Американският опит може да помогне на България в изграждането на един истински динамичен енергиен пазар, се казва на още едно място в текста на съвместното изявление на Борисов и Тръмп. 

Отново се говори за либерализация на енергийния пазар и реформи, като се подчертава повторно, че "за да се възползва в максимална степен от надеждните и изгодни доставки на втечнен природен газ от американски производители, България се нуждае от подходяща инфраструктура".

Заедно възнамеряваме да следим процеса и да работим за постигане на решителен напредък в изграждането на газовия интерконектор Гърция-България и плаващата платформа за съхранение и регазификация край Александруполис, Гърция.

В текста се говори още за това, че САЩ "подкрепят неотдавнашните усилия на България да защити независимостта и суверенитета на страната от зловредни влияния. Подкрепяме дългосрочните усилия на институциите и агенциите, участващи в разследването и разкриването на нарушения на българското законодателство от страна на злонамерени чуждестранни фактори и потвърждаваме правото на България да определя своето собствено бъдеще". Не е уточнено какво точно се има предвид.

Неведнъж в изялнението се акцентира, че "доброто управление и върховенството на закона формират основата на нашата обща сигурност и просперитет". Има и специална част, в която се говори за общ приоритет за "укрепване на демокрацията и върховенството на закона". Ето цитати по темата:

Съединените щати насърчават България да продължи борбата с корупцията, която възпрепятства доверието в публичните институции и икономическия растеж.

Съединените американски щати възнамеряват да окажат подкрепа на България в нейните действия за справяне с корупцията, която ограничава икономическия растеж и доверието в обществените институции посредством активно съдебно и полицейско сътрудничество и предоставяне на техническа помощ и обучение. Тези усилия целят предотвратяването и съдебното преследване на корупцията по високите етажи, транснационалната организирана престъпност и финансовите престъпления в България.

 
На две места в текста на съвместното изявление се говори за свободата на медиите, в която премиерът Борисов и президентът Тръмп също обещават да си партнират: 

"Съединените щати насърчават България да продължи борбата с корупцията, която възпрепятства доверието в публичните институции и икономическия растеж. Съединените щати твърдо подкрепят медийната свобода в глобален мащаб, тъй като свободната преса е от съществено значение за демократичните нации, и насърчават България да продължи да защитава свободата на медиите."

"Съединените американски щати и България също така възнамеряват да си партнират в защитата на медийните свободи.

В изявлението се говори и за съвместна работа по отпадане на визовия режим между двете страни в бъдеще, както и за подкрепа от страна на САЩ за желанието на България да се присъедини към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).