Имате нужда от скица, схема на обект или друг подобен документ за продажба или покупка на имот, още не сте на “ти” с електронните услуги? Администрацията, пред която документът ще послужи, още не признава дигитално издадени документи?

До неотдавна начинът да се сдобиете със заветната хартия, която ще е нужна и на нотариус за изповядване на сделка, и на общината или земеделската служба за регистрация на имота ви – жилище, земя, гора, бе да се наредите на опашка на гише в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Тя самата пък има представителство само на 28 места в страната, като всички са в областните градове.

С последните промени в законодателството и работата на АГКК местата, на които можете да получите нужния документ, вече са много повече.

Ог  2014 г. насам, ако ви трябва скица или схема на имот, защото ви предстои сделка – можете да потърсите нотариус, който е оправомощен от агенцията да издаде документа, нужен за целите на сделката и нотариалното производство. Към днешна дата по данни на агенцията над 660 нотариуси в цялата страна предоставят тази услуга, тъй като имат отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. А за да бъдат стимулирани да сътрудничат с държавната институция – 30% от държавната такса, дължима за всеки издаден документ, остава за тях.

Нотариусите, които искат да предоставят услугата, са регистрирани в АГКК, а издаването на самата скица се прави чрез Кадастрално-административна информационна система (КАИС), интегрирана в сайта на институцията.

Това е само един от случаите, при които вече е възможно да избегнете търсенето на регионален офис на АГКК, а да получите нужния документ, който институцията издава.

През последните години обаче – за улеснение на гражданите, АГКК активно работи и други оправомощени лица да могат да предоставят услугите й. Част от тях се намират в общинските администрации. Промяната е сравнително нова – от май тази година.

В резултат до момента Агенцията има сключени договори с 117 от 265 общини за сътрудничество. Пълния списък може да се види в сайта на агенцията, като във всяка приобщена община има и списък със служителите, които могат да издават документи.

АГКК има споразумения и с общинските служби по земеделие – в случай че трябва да се разпореждате с имоти в неурбанизирани територии.

Информация за това също има в сайта на агенцията, а наличието на тази опция отново спестява разходката до регионалните й центрове. ТУК можете да видите кои са оправомощените служители по области, а оттам и по общини във всяка от областите. Освен че могат да ви издадат скица на имот, тези служители имат безплатен достъп до КАИС за справки.

Служителите и на общините, и на земеделските служби на практика действат като  изнесени офиси на агенцията. За гражданите се спестява време, за самата агенция – човешки ресурси и разходи. Документите, които се издават от името на АГКК, носят печата на институцията и са валидни пред всички останали институции.

С най-новите промени в закона АГКК вече дава възможност на геодезистите да се включат в дейността й. Регистрацията на специалистите е по желание, а регистрираните имат право на достъп до КАИС и също могат да издават имотни скици. В регистъра в сайта на АГКК е и пълният списък на геодезисти – физически лица или фирми, които са решили да участват. Самият списък се обновява постоянно, а и самият електронен регистър дава възможност за лесно търсене – по населено място или по име.

Геодезистите също ще имат право да вадят имотна скица, да я разпечатват на хартия и да я подпечатват с печата на агенцията. Предоставянето на тази възможност ще подпомогне работата на службите по геодезия, картография и кадастър предвид увеличаването на териториалното покритие на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри, което до края на годината се очаква да достигне 95%. Това, както и увеличаването на броя на новопостроените сгради в големите градове и курортните комплекси и на инфраструктурните обекти, води до повишаване на броя на заявленията за кадастрални услуги. 

Всички упълномощени лица да извършват услуги от името на агенцията обаче нямат пълни права за работа с КАИС. Например нямат право да правят промени в кадастралната карта. Това се прави само от агенцията и това е мястото, където можете да заявите промени.