Две нови обществени поръчки за изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър на урбанизираните територии в землищата на 10 общински центрове и на населени места на територията на още 36 общини е обявила Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Информацията за търговете е публикувана в интернет страницата на институцията. Процедурите са в изпълнение на плана на АКГГ за пълно покриване на територията на страната с актуална кадастрална карта.

Общата стойност на двете обществени поръчки е малко над 13,6 млн. лв. без ДДС.

Покритието на страната с кадастрална карта се изпълнява според заложените срокове. Към началото на декември е покрита 89,56% от територията на България. Данните се обновяват всеки месец, а от агенцията очакват до края на годината покритието вече да е 95 на сто.

Територията на област София-град е отличникът по покритие с 99,18%, следвана от Благоевград с 98,48%, от Русе и Силистра. На “опашката” по този показател е област Сливен с 63,94%, става ясно още от данните в сайта на АГКК.

При земеделските и горските територии покритието до края на 2019 г. ще е 100%, гарантират още от институцията. Спазени ще бъдат сроковете и за преобразуване на всички карти на възстановената собственост в кадастъра.

Най-плътно е покритието там, където има значителен граждански оборот - всички областни и общински центрове, курортите, Черноморието, местата с балнеолечение.

С новите обществени поръчки се очаква изработването на кадастъра в над 250 малки населени места.

Цените за работата на изпълнителите по закон се определят след проведено пазарно проучване или пазарна консултация, за да определим прогнозната стойност. За целта са били получени 24 индикативни оферти, като на база на тях е приета прогнозната стойност на поръчката да е при цена 650 лв. на хектар.

Оферти и по двата нови търга се приемат до 17 декември.

В единия търг влизат урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр. Долна Митрополия, гр. Правец и гр. Съединение, на други населени места в общините Брезник, Велики Преслав, Долна Митрополия, Иваново, Котел, Мъглиж, Нови Пазар, Перник, Рудозем, Русе, Силистра, Смядово, Стралджа, Съединение, Тунджа, Хасково и Чепеларе.

Във втория на фокус са урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Карнобат, гр. Кресна и гр. Павликени, както и населените места в общини Аксаково, Белово, Белоградчик, Велинград, Велико Търново, Вършец, Грамада, Добрич-селска, Кресна, Кула, Кърджали, Мездра, Монтана, Петрич, Поморие, Сапарева баня, Царево, Черноочене и Чупрене.