Article_top

Независим прокурор, избран от прокурорската колегия на ВСС, ще може да разследва главния прокурор. Такова предложение направи днес на извънредно заседание на Министерски съвет министърът на правосъдието Данаил Кирилов. Промяната се налага, за да се изпълнят препоръките на Венецианската комисия, която вчера поиска мерките от правителството в отговор на "запитване" именно на Кирилов.

Въпросният независим прокурор ще се избира от прокурорската колегия на ВСС с мнозинствоот 2/3 и ще бъде с мандат от 7 години. Новото - той няма да може да обвинява ръководителите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, каквито бяха първоначално лансираните идеи на правосъдния министър (но тях може да си ги обвинява главният прокурор, б.р.).

Промените предвиждат и изслушване на главния прокурор в парламента - освен годишните му отчети, той ще бъде разпитван от депутатите на всеки 3 месеца (нищо че по инициатива а Сотир Цацаров се стигна до тълкувателно решение на КС, че нямат право да го питат за текущи разследвания, б.р.)

Според Борисов предложенията са изцяло в конституционната рамка, което не налага ремонт и на Основния закон (само не стана ясно какъв "независим" прокурор, като в Конституцията в чл. 126, ал. 2 е закрапено, че "Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори.")

"С това решение ние затваряме кръга от ангажименти към председателя на Европейската комисия. Когато обсъждаме мониторинговия механизъм, изпратих писмо до председателя за указания - какво трябва да направи България, за да отпадне механизмът. Препоръката беше да се обърнем с промените и предложенията, които имаме от Венецианската комисия", обясни премиерът Борисов.

И още от Борисов:

"С изменението, което правим днес, създаваме ново звено, абсолютно независим прокурор, който разследва и не докладва на главния прокурор до внасянето на обвинението при извършено престъпление."

Той маркира вчерашния доклад на Комисията, който препоръчва на България да измисли механизъм за разследване на главния прокурор и потвърди: "Ето, направихме го!".

"Извънредността на заседанието е да се покаже желанието да се съобразим с всички препоръки на Венецианската комисия. В тази единствена точка днес - проект на решение за одобряване на Законопроект за допълнение  и изменение на Наказателно-прецесуалния кодекс, която се надявам да приемем".

Естествено ноторно известно е, че няма как с промени в НПК (или който и да е друг закон) да се ревизира Конституцията.

Новините идва само ден след като Венецианската комисия към Съвета на Европа прие днес становището си по предложените промени в българското законодателство, свързани с възможността за разследване на главния прокурор.

Според Венецианската комисия обсъжданите промени не следва да обхващат върховните съдии. Българските власти са призовани да се откажат от това намерение, защото то не е от полза за съдийската независимост и не съответства на европейските изисквания и на българската Конституция.
Допълва се, че според законопроекта решението за започване на разследване срещу главния прокурор ще се основава на данни, събрани от негови подчинени. Венецианската комисия предлага няколко възможни изхода, сред които задължаване на главния прокурор да се въздържа от намеса в разследванията срещу него; предвиждане на възможност и съдийската колегия във ВСС да предложи отстраняването на главния прокурор; поверяване на разследването на "някакъв вид независим прокурор".

Според Венецианската комисия въпросът с отчетността и отговорността на главния прокурор не може да намери решение само с едно изменение на закона. Комисията вижда нужда от институционални промени, нови процедурни правила, промени в професионалната етика и политическата култура. Пълното съдържание на становището се предвижда да бъде представено утре на 9 декември.

 

Независим прокурор, избран от прокурорската колегия на ВСС, ще може да разследва главния прокурор. Такова предложение направи днес на извънредно заседание на Министерски съвет министърът на правосъдието Данаил Кирилов. Промяната се налага, за да се изпълнят препоръките на Венецианската комисия, която вчера поиска мерките от правителството в отговор на "запитване" именно на Кирилов.

Въпросният независим прокурор ще се избира от прокурорската колегия на ВСС с мнозинствоот 2/3 и ще бъде с мандат от 7 години. Новото - той няма да може да обвинява ръководителите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, каквито бяха първоначално лансираните идеи на правосъдния министър (но тях може да си ги обвинява главният прокурор, б.р.).

Промените предвиждат и изслушване на главния прокурор в парламента - освен годишните му отчети, той ще бъде разпитван от депутатите на всеки 3 месеца (нищо че по инициатива а Сотир Цацаров се стигна до тълкувателно решение на КС, че нямат право да го питат за текущи разследвания, б.р.)

Според Борисов предложенията са изцяло в конституционната рамка, което не налага ремонт и на Основния закон (само не стана ясно какъв "независим" прокурор, като в Конституцията в чл. 126, ал. 2 е закрапено, че "Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори.")

"С това решение ние затваряме кръга от ангажименти към председателя на Европейската комисия. Когато обсъждаме мониторинговия механизъм, изпратих писмо до председателя за указания - какво трябва да направи България, за да отпадне механизмът. Препоръката беше да се обърнем с промените и предложенията, които имаме от Венецианската комисия", обясни премиерът Борисов.

И още от Борисов:

"С изменението, което правим днес, създаваме ново звено, абсолютно независим прокурор, който разследва и не докладва на главния прокурор до внасянето на обвинението при извършено престъпление."

Той маркира вчерашния доклад на Комисията, който препоръчва на България да измисли механизъм за разследване на главния прокурор и потвърди: "Ето, направихме го!".

"Извънредността на заседанието е да се покаже желанието да се съобразим с всички препоръки на Венецианската комисия. В тази единствена точка днес - проект на решение за одобряване на Законопроект за допълнение  и изменение на Наказателно-прецесуалния кодекс, която се надявам да приемем".

Естествено ноторно известно е, че няма как с промени в НПК (или който и да е друг закон) да се ревизира Конституцията.

Новините идва само ден след като Венецианската комисия към Съвета на Европа прие днес становището си по предложените промени в българското законодателство, свързани с възможността за разследване на главния прокурор.

Според Венецианската комисия обсъжданите промени не следва да обхващат върховните съдии. Българските власти са призовани да се откажат от това намерение, защото то не е от полза за съдийската независимост и не съответства на европейските изисквания и на българската Конституция.
Допълва се, че според законопроекта решението за започване на разследване срещу главния прокурор ще се основава на данни, събрани от негови подчинени. Венецианската комисия предлага няколко възможни изхода, сред които задължаване на главния прокурор да се въздържа от намеса в разследванията срещу него; предвиждане на възможност и съдийската колегия във ВСС да предложи отстраняването на главния прокурор; поверяване на разследването на "някакъв вид независим прокурор".

Според Венецианската комисия въпросът с отчетността и отговорността на главния прокурор не може да намери решение само с едно изменение на закона. Комисията вижда нужда от институционални промени, нови процедурни правила, промени в професионалната етика и политическата култура. Пълното съдържание на становището се предвижда да бъде представено утре на 9 декември.

Коментари

Nick F's picture
Nick F
Nick F

Смешници

Същите които избират главния прокурор и са му подчинени ще избират и кой да го разследва ....
Мисля си че намериха ново кариерно развитие за Франтишек.
Vesela Pasheva's picture
Vesela Pasheva
безпартийна

След като "независимият"

След като "независимият" прокурор ще се избира от прокурорската колегия на ВСС (няма значение с какво мнозинство), подчинена на главния прокурор, ясно е колко ще е "независим". Просто още веднъж преливане от пусто в празно. Нас очевидно ни мислят за иди