Article_top

Независим прокурор, избран от прокурорската колегия на ВСС, ще може да разследва главния прокурор. Такова предложение направи днес на извънредно заседание на Министерски съвет министърът на правосъдието Данаил Кирилов. Промяната се налага, за да се изпълнят препоръките на Венецианската комисия, която вчера поиска мерките от правителството в отговор на "запитване" именно на Кирилов.

Въпросният независим прокурор ще се избира от прокурорската колегия на ВСС с мнозинствоот 2/3 и ще бъде с мандат от 7 години. Новото - той няма да може да обвинява ръководителите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, каквито бяха първоначално лансираните идеи на правосъдния министър (но тях може да си ги обвинява главният прокурор, б.р.).

Промените предвиждат и изслушване на главния прокурор в парламента - освен годишните му отчети, той ще бъде разпитван от депутатите на всеки 3 месеца (нищо че по инициатива а Сотир Цацаров се стигна до тълкувателно решение на КС, че нямат право да го питат за текущи разследвания, б.р.)

Според Борисов предложенията са изцяло в конституционната рамка, което не налага ремонт и на Основния закон (само не стана ясно какъв "независим" прокурор, като в Конституцията в чл. 126, ал. 2 е закрапено, че "Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори.")

"С това решение ние затваряме кръга от ангажименти към председателя на Европейската комисия. Когато обсъждаме мониторинговия механизъм, изпратих писмо до председателя за указания - какво трябва да направи България, за да отпадне механизмът. Препоръката беше да се обърнем с промените и предложенията, които имаме от Венецианската комисия", обясни премиерът Борисов.

И още от Борисов:

"С изменението, което правим днес, създаваме ново звено, абсолютно независим прокурор, който разследва и не докладва на главния прокурор до внасянето на обвинението при извършено престъпление."

Той маркира вчерашния доклад на Комисията, който препоръчва на България да измисли механизъм за разследване на главния прокурор и потвърди: "Ето, направихме го!".

"Извънредността на заседанието е да се покаже желанието да се съобразим с всички препоръки на Венецианската комисия. В тази единствена точка днес - проект на решение за одобряване на Законопроект за допълнение  и изменение на Наказателно-прецесуалния кодекс, която се надявам да приемем".

Естествено ноторно известно е, че няма как с промени в НПК (или който и да е друг закон) да се ревизира Конституцията.

Новините идва само ден след като Венецианската комисия към Съвета на Европа прие днес становището си по предложените промени в българското законодателство, свързани с възможността за разследване на главния прокурор.

Според Венецианската комисия обсъжданите промени не следва да обхващат върховните съдии. Българските власти са призовани да се откажат от това намерение, защото то не е от полза за съдийската независимост и не съответства на европейските изисквания и на българската Конституция.
Допълва се, че според законопроекта решението за започване на разследване срещу главния прокурор ще се основава на данни, събрани от негови подчинени. Венецианската комисия предлага няколко възможни изхода, сред които задължаване на главния прокурор да се въздържа от намеса в разследванията срещу него; предвиждане на възможност и съдийската колегия във ВСС да предложи отстраняването на главния прокурор; поверяване на разследването на "някакъв вид независим прокурор".

Според Венецианската комисия въпросът с отчетността и отговорността на главния прокурор не може да намери решение само с едно изменение на закона. Комисията вижда нужда от институционални промени, нови процедурни правила, промени в професионалната етика и политическата култура. Пълното съдържание на становището се предвижда да бъде представено утре на 9 декември.

 

Независим прокурор, избран от прокурорската колегия на ВСС, ще може да разследва главния прокурор. Такова предложение направи днес на извънредно заседание на Министерски съвет министърът на правосъдието Данаил Кирилов. Промяната се налага, за да се изпълнят препоръките на Венецианската комисия, която вчера поиска мерките от правителството в отговор на "запитване" именно на Кирилов.

Въпросният независим прокурор ще се избира от прокурорската колегия на ВСС с мнозинствоот 2/3 и ще бъде с мандат от 7 години. Новото - той няма да може да обвинява ръководителите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, каквито бяха първоначално лансираните идеи на правосъдния министър (но тях може да си ги обвинява главният прокурор, б.р.).

Промените предвиждат и изслушване на главния прокурор в парламента - освен годишните му отчети, той ще бъде разпитван от депутатите на всеки 3 месеца (нищо че по инициатива а Сотир Цацаров се стигна до тълкувателно решение на КС, че нямат право да го питат за текущи разследвания, б.р.)

Според Борисов предложенията са изцяло в конституционната рамка, което не налага ремонт и на Основния закон (само не стана ясно какъв "независим" прокурор, като в Конституцията в чл. 126, ал. 2 е закрапено, че "Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори.")

"С това решение ние затваряме кръга от ангажименти към председателя на Европейската комисия. Когато обсъждаме мониторинговия механизъм, изпратих писмо до председателя за указания - какво трябва да направи България, за да отпадне механизмът. Препоръката беше да се обърнем с промените и предложенията, които имаме от Венецианската комисия", обясни премиерът Борисов.

И още от Борисов:

"С изменението, което правим днес, създаваме ново звено, абсолютно независим прокурор, който разследва и не докладва на главния прокурор до внасянето на обвинението при извършено престъпление."

Той маркира вчерашния доклад на Комисията, който препоръчва на България да измисли механизъм за разследване на главния прокурор и потвърди: "Ето, направихме го!".

"Извънредността на заседанието е да се покаже желанието да се съобразим с всички препоръки на Венецианската комисия. В тази единствена точка днес - проект на решение за одобряване на Законопроект за допълнение  и изменение на Наказателно-прецесуалния кодекс, която се надявам да приемем".

Естествено ноторно известно е, че няма как с промени в НПК (или който и да е друг закон) да се ревизира Конституцията.

Новините идва само ден след като Венецианската комисия към Съвета на Европа прие днес становището си по предложените промени в българското законодателство, свързани с възможността за разследване на главния прокурор.

Според Венецианската комисия обсъжданите промени не следва да обхващат върховните съдии. Българските власти са призовани да се откажат от това намерение, защото то не е от полза за съдийската независимост и не съответства на европейските изисквания и на българската Конституция.
Допълва се, че според законопроекта решението за започване на разследване срещу главния прокурор ще се основава на данни, събрани от негови подчинени. Венецианската комисия предлага няколко възможни изхода, сред които задължаване на главния прокурор да се въздържа от намеса в разследванията срещу него; предвиждане на възможност и съдийската колегия във ВСС да предложи отстраняването на главния прокурор; поверяване на разследването на "някакъв вид независим прокурор".

Според Венецианската комисия въпросът с отчетността и отговорността на главния прокурор не може да намери решение само с едно изменение на закона. Комисията вижда нужда от институционални промени, нови процедурни правила, промени в професионалната етика и политическата култура. Пълното съдържание на становището се предвижда да бъде представено утре на 9 декември.

Коментари

Nick F's picture
Nick F
Nick F

Смешници

Същите които избират главния прокурор и са му подчинени ще избират и кой да го разследва ....
Мисля си че намериха ново кариерно развитие за Франтишек.
You voted '+'.
Vesela Pasheva's picture
Vesela Pasheva
безпартийна

След като "независимият"

След като "независимият" прокурор ще се избира от прокурорската колегия на ВСС (няма значение с какво мнозинство), подчинена на главния прокурор, ясно е колко ще е "независим". Просто още веднъж преливане от пусто в празно. Нас очевидно ни мислят за идиоти.

По-смешното е, че след като ги направиха на бербап.....

...от Комисията към съвета на Европа, тези загубеняци продължават да правят хората в комисията на идиоти.
Not-Independent Observer's picture
Not-Independent...
Not-independent-observer

ПРОЕКТЪТ ДА СЕ ПРЕЦИЗИРА!

С уговорката,че проектът не е още публикуван за обществено обсъждане, и не знаем накрая какво ще запишат, в момента изглежда,че идеята е независимият прокурор да е от средите на прокуратурата. Това е слабост, защото в прокуратураата има силна йерархична зависимост, и организацията е създадена по съветски образец. Независимия прокурор трябва да е юрист, никога не работил в прокуратурата, никога не работил в милицията, ,да е бил адвокат-правозащитник-например.

В САЩ независимия прокурор -който може да разследва президента е ad hoc избиран ,, и не е действащ прокурор.
Gotse Delchev's picture
Gotse Delchev
Gotse Delchev

Гаврата в правосъдието продължава под

командването на Борисов, Кирилов, Цацаров.

Р. България е управлявана по особен, екзотичен модул, който никъде не се среща по света. Наченки на този модел се срещат при руския царизъм, когато някои субекти са били толкова близки с монарха, че са влияели върху неговите решения.

Българският модел се нарича ”Еднолично уравлявана държава”. Но у нас няма самодържец в класическия смисъл на понятието. У нас „едноличната власт” се осъществява от две тела, две глави. Едното тяло е на Борисов, официалния единоначалник, а другото – на Главния прокурор. Привидно без Борисов у България нищо не се случва. Но само привидно.

Тъй като Борисов
постояно е в закононарушения, особено в областта на националните ни интереси, някой трябва да му пази гърба и най-вече да убеждава обществото за безукорния имидж на Борисов.

Така стигнахме до черешката на тортата. Балгария се управлявя по модела на едноличната власт, но от Борсов и Главния прокурор, който може спокойно да бъде наречен Зевс или Юпитер в българското небе.

Главният прокурор е толкова важен за Борисов, че той лично си избра Цацаров, а чрез него и новия глвпрокурор.

Логично Борисов и главните прокурори си имат пълно доверие, тъй като са съуправляващи. Едноличното управление на Борисов е толкова на него, колкото и на Главния прокурор.

Къде е местото на новия независим прокурор в прокурорската ни пдържава? Никъде, след като ще се избира от същите мъдреци, които избраха и Гешев. По тази причина България с независимия прокурор няма да стане и по-справедлива.

Кой печели от независимия прокурор? Борисов, естествено, след като за него вече ще се грижат двама баш прокурори.

Кой губи? Естествено, смачканият и политически неосъзнат български народ! Ако нардът ни беше политически грамотен, сега и винаги тези нямаше да се гаврят с него.

толкова много "независимост"!

Въпросът е решен: Пеевски ще избере "независим" прокурор, ще нареди на "независимите" си прокурори във ВСС да го предложат и на "независимите " депутати да го гласуват в НС.
Raina Popova's picture
Raina Popova
raina_popova@abv.bg

КОЛЕДЕН "ПОДАРЪК"...

Българи, сънародници мои, с нашата търпимост, безволие, апатия и страх от български и руски насилници, се сдобихме с падишах Борисов-руски васал , султан Доган и главен прокурор Цацаров.После избрахме заместник на Цацаров-Гешев и с този избор удивихме и разтревожихме ЕС. Сега предпразнично, в почивен ден, продажното ни правителство спешно решава да се избере независим прокурор от прокурорската колегия, който ще разследва главния прокурор. Същата прокурорска колегия избра Гешев…Българи, ще понесем ли и тази гавра? Апелирам към единствената демократична и проевропейска политическа формация –Демократична България да излезе с декларация и да организира и информира българите за правилния и демократичен избор на независим прокурор! Софиянци, столичани, вие сте в центъра на събитията и ясно виждате как Борисов въведе руски модел на управление, как продава България, как се кълчи между казачок и ръченица за да запази господарския си престол. В провинцията бедност, глад, студ,безнадежност и страх сковават хората.Софиянци,столичани, да не допуснем още едно протеже на Борисов и мафията да се сдобие с безконтролна власт и да контролира живота на народ и държава България!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?