Article_top

Босна и Херцеговина не изпълнява главния критерий за членство в ЕС, без което не може да започне преговори.

Това става ясно от приетите днес заключения на Съвета на ЕС.

Западнобалканската страна засега не изпълнява в достатъчна степен Критериите от Копенхаген. Властите в Сараево трябва да положат сериозни усилия за стабилизиране на институциите си с цел гарантиране на демокрацията, върховенството на закона, човешките права, зачитането и защитата на малцинствата.

Такива са заключенията на Съвет „общи въпроси“, който се провежда в Брюксел. Те са относно становището на Еврокомисията от 29 май за членството на страната в ЕС.

Споменатият по-горе критерий е един от трите критерия от Копенхаген, приети през 1993 г. За да започне преговори за членство в ЕС, една страна трябва да отговаря на него.

Що се отнася до икономическите критерии, Босна е постигнала известна макроикономическа стабилност, макар да е все още в начален стадий на изграждане на функционираща пазарна икономика и тепърва става конкуренто способна на световния пазар.

Същевременно тя трябва да изпълнява по-добре задълженията си съгласно Споразумението за стабилизиране и асоцииране.

Изобщо, Босна и Херцеговина е на начален етап, що се отнася до нивото на подготовката й да поеме отговорността на членството в ЕС и трябва значително да засили процеса за изпълнение на acquis communautaure (постиженията на правото на Общността - б.р.), както и за спазването и прилагането на съответното законодателство, се казва в заключенията.

Босна трябва да изпълни 14 ключови приоритета, заложени в становището на ЕК. Те са в сферата на демокрацията и функционирането на държавата, върховенството на закона, основните права и реформата на държавната администрация.

Последна дума за започването на преговори за членство ще има Европейският съвет в съответствие с установената практика. Това ще стане, когато ЕК реши, че Босна и Херцеговина е постигнала в достатъчна степен изпълнението на критериите за членство и поставените в становището на Комисията приоритети.

Съветът призовава ЕК да се фокусира върху годишните доклади за Босна, като се започне от този за 2020 г., за изпълнението на ключовите приоритети.

 

Босна и Херцеговина не изпълнява главния критерий за членство в ЕС, без което не може да започне преговори.

Това става ясно от приетите днес заключения на Съвета на ЕС.

Западнобалканската страна засега не изпълнява в достатъчна степен Критериите от Копенхаген. Властите в Сараево трябва да положат сериозни усилия за стабилизиране на институциите си с цел гарантиране на демокрацията, върховенството на закона, човешките права, зачитането и защитата на малцинствата.

Такива са заключенията на Съвет „общи въпроси“, който се провежда в Брюксел. Те са относно становището на Еврокомисията от 29 май за членството на страната в ЕС.

Споменатият по-горе критерий е един от трите критерия от Копенхаген, приети през 1993 г. За да започне преговори за членство в ЕС, една страна трябва да отговаря на него.

Що се отнася до икономическите критерии, Босна е постигнала известна макроикономическа стабилност, макар да е все още в начален стадий на изграждане на функционираща пазарна икономика и тепърва става конкуренто способна на световния пазар.

Същевременно тя трябва да изпълнява по-добре задълженията си съгласно Споразумението за стабилизиране и асоцииране.

Изобщо, Босна и Херцеговина е на начален етап, що се отнася до нивото на подготовката й да поеме отговорността на членството в ЕС и трябва значително да засили процеса за изпълнение на acquis communautaure (постиженията на правото на Общността - б.р.), както и за спазването и прилагането на съответното законодателство, се казва в заключенията.

Босна трябва да изпълни 14 ключови приоритета, заложени в становището на ЕК. Те са в сферата на демокрацията и функционирането на държавата, върховенството на закона, основните права и реформата на държавната администрация.

Последна дума за започването на преговори за членство ще има Европейският съвет в съответствие с установената практика. Това ще стане, когато ЕК реши, че Босна и Херцеговина е постигнала в достатъчна степен изпълнението на критериите за членство и поставените в становището на Комисията приоритети.

Съветът призовава ЕК да се фокусира върху годишните доклади за Босна, като се започне от този за 2020 г., за изпълнението на ключовите приоритети.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?