Article_top

Как може да подмените своите лична карта, паспорт или шофьорска книжка догодина, когато ще е факт изтичането на повече от 2 249 711 лични документи на български граждани. Това поясняват от пресцентъра на МВР по повод очакваното натоварване в звената за издаване на документи.

Дирекция „Български документи за самоличност“ (БДС) въвежда следните промени в организацията на работа:

Всички, които са с постоянен адрес към съответната областна дирекция, могат да подават заявления за нови  документи за самоличност във всяко едно от звената "Български документи за самоличност" на територията на дирекцията. Това важи и за жителите на столицата с постоянен адрес в града – заявления за документи може да се подават във всяко районно управление на СДВР.

В рамките на работното време на съответните звена гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Съответно готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

Хората, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги и да ги подадат онлайн на адрес:

https//e-uslugi.mvr.bg

По електронен път може да се подаде още заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато Свидетелство за управление на МПС (шофьорска книжка) с ново свидетелство със същата валидност.

Както Клуб Z вече писа през ноември, създадена е и възможност служителите от звената „Български документи за самоличност“ да осъществят организиран прием на заявления за лични документи от държавни институции, общински администрации, кметства, големи предприятия/фирми на територията на съответната област (СДВР, ОДМВР и ДБДС), като за това е необходимо да има постъпило искане. Приемането ще се извършва на място от служителите с мобилна биометрична станция.

Статистиката на Дирекция „Български документи за самоличност“ сочи, че в цялата страна през 2020 г. изтичат 2 249 711 лични документи, от които 996 257 лични карти; 630 666 паспорта и 622 000 свидетелства за управление на моторно превозно средство.

Според разпространената от МВР информация: примерно през седмицата 25-29 ноември за цялата страна приетите заявления са в пъти по-малко от тези, които се очаква да се приемат за същия период през 2020 г., което дава възможност на българските граждани сега да подновят изтичащите им лични документи, без да се налага да чакат на опашки.

Затова от дирекцията уточняват, че те могат да се възползват и от възможността преди изтичане на срока на валидност да подават заявления за смяна на лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС. Така ще спестят време за извършването на административната услуга и ще избегнат опашки (но срокът ще е с "новата" дата, б.р.).

МВР напомня още:

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на валидността на личната карта. Можете да подадете заявление за подмяна и преди да е изтекъл срокът на валидност.

Родители на дете, навършило 14 г., са задължени в 30 (тридесет) дневен срок от навършване на възрастта да подадат заявление за издаване на лична карта. Заявлението се подава в присъствието на детето и на един от родителите.

При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20 до 150 лева. Санкцията е валидна и за родител, който не е направил необходимото да издаде лична карта на детето си.

При неспазване на тримесечния срок за връщане на паспорт или заместващ го документ след изтичане на неговата валидност се налага глоба в размер от 20 до 150 лева. Санкцията е валидна и за родител.

Подробности за адресите, работното време и натоварването в звената „Български документи за самоличност” в страната може да се получи от интернет страница на съответната областната дирекция на МВР.

 

Как може да подмените своите лична карта, паспорт или шофьорска книжка догодина, когато ще е факт изтичането на повече от 2 249 711 лични документи на български граждани. Това поясняват от пресцентъра на МВР по повод очакваното натоварване в звената за издаване на документи.

Дирекция „Български документи за самоличност“ (БДС) въвежда следните промени в организацията на работа:

Всички, които са с постоянен адрес към съответната областна дирекция, могат да подават заявления за нови  документи за самоличност във всяко едно от звената "Български документи за самоличност" на територията на дирекцията. Това важи и за жителите на столицата с постоянен адрес в града – заявления за документи може да се подават във всяко районно управление на СДВР.

В рамките на работното време на съответните звена гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Съответно готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

Хората, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги и да ги подадат онлайн на адрес:

https//e-uslugi.mvr.bg

По електронен път може да се подаде още заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато Свидетелство за управление на МПС (шофьорска книжка) с ново свидетелство със същата валидност.

Както Клуб Z вече писа през ноември, създадена е и възможност служителите от звената „Български документи за самоличност“ да осъществят организиран прием на заявления за лични документи от държавни институции, общински администрации, кметства, големи предприятия/фирми на територията на съответната област (СДВР, ОДМВР и ДБДС), като за това е необходимо да има постъпило искане. Приемането ще се извършва на място от служителите с мобилна биометрична станция.

Статистиката на Дирекция „Български документи за самоличност“ сочи, че в цялата страна през 2020 г. изтичат 2 249 711 лични документи, от които 996 257 лични карти; 630 666 паспорта и 622 000 свидетелства за управление на моторно превозно средство.

Според разпространената от МВР информация: примерно през седмицата 25-29 ноември за цялата страна приетите заявления са в пъти по-малко от тези, които се очаква да се приемат за същия период през 2020 г., което дава възможност на българските граждани сега да подновят изтичащите им лични документи, без да се налага да чакат на опашки.

Затова от дирекцията уточняват, че те могат да се възползват и от възможността преди изтичане на срока на валидност да подават заявления за смяна на лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС. Така ще спестят време за извършването на административната услуга и ще избегнат опашки (но срокът ще е с "новата" дата, б.р.).

МВР напомня още:

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на валидността на личната карта. Можете да подадете заявление за подмяна и преди да е изтекъл срокът на валидност.

Родители на дете, навършило 14 г., са задължени в 30 (тридесет) дневен срок от навършване на възрастта да подадат заявление за издаване на лична карта. Заявлението се подава в присъствието на детето и на един от родителите.

При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20 до 150 лева. Санкцията е валидна и за родител, който не е направил необходимото да издаде лична карта на детето си.

При неспазване на тримесечния срок за връщане на паспорт или заместващ го документ след изтичане на неговата валидност се налага глоба в размер от 20 до 150 лева. Санкцията е валидна и за родител.

Подробности за адресите, работното време и натоварването в звената „Български документи за самоличност” в страната може да се получи от интернет страница на съответната областната дирекция на МВР.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията