Article_top

Безплатен градски транспорт в дните с най-голямо замърсяване на въздуха, както и забрана за движение на моторни превозни средства на територията на Столична община, предлага независимият общински съветник Борис Бонев в свой доклад до колегите си в СОС. 

Това са само част от мерките, предлагани от Бонев и гражданската организация, която представлява - "Спаси София", с цел осъвременяване на сега действащия механизъм на общината за намаляване на нивата на фини прахови частици (ФПЧ) във въздуха. Докладът на Бонев се базира на данни на Световната здравна организация и на тази основа предлага да се определят нови диапазони на замърсяването. От тези диапазони (надвишаването на ФПЧ) сега следват различните видове мерки, които влизат в сила за съответния ден.

Бонев посочва още, че вече трябва да се взима предвид и концентрацията на още по-опасните ФПЧ2,5, а не само на ФПЧ10, като това може да стане чрез поне осем от инсталираните наскоро 22 сензорни измервателни станции (ФПЧ2,5 е финият прах, проникващ в алвеолите на белите дробове, б.р.).

Колко над нормата 

В момента СО въвежда различни типове мерки след превишение на Средноденонощните норми (СДН) на замърсяване с ФПЧ10 в следните диапазони: до 50 µg/m3, от 51 µg/m3 до 150 µg/m3, от 151 µg/m3 до 200 µg/m3, над 200 µg/m3. В доклада си независимият общински съветник предлага нова скала: 

За концентрации на ФПЧ10: до 50 µg/m3, от 51 µg/m3 до 75 µg/m3, от 76 µg/m3 до 100 µg/m3, от 101 µg/m3 до 150 µg/m3, над 150 µg/m3. А за концентрации на ФПЧ2,5: до 25 µg/m3, от 26 µg/m3 до 37 µg/m3, от 38 µg/m3 до  50 µg/m3, от 51 µg/m3 до 75 µg/m3.

Какво следва от това? Най-общо - преподреждане на старите мерки, така че да важат при по-облекчен режим и въвеждане на нови, настояват от "Спаси София".

Сега според различните диапазони на замърсяване, Столична община въвежда различни мерки - от призив за гражданите да слязат от автомобилите си и да ползват обществения транспорт, през призив към гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, да преминат при възможност към алтернативно отопление; отваряне на буферните паркинги за безплатно ползване; проверки на инспектората на замърсяващи обекти и др., до считаната за най-крайна мярка - зеленият билет. Той обаче се въвежда едва след при реализиране на превишение на СДН на ФПЧ10 над 200 µg/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден. "Зеленият билет" струва 1 лев и важи за цялата градска мрежа в рамките на съответния ден.

Децата - в забавачката

Борис Бонев предлага при прогноза за превишение (или при реализиране) на норми за ФПЧ10 от 101 до 150 µg/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден, или ФПЧ2,5 от 51 до 75 µg/m3 на поне осем градски автоматични сензора за един ден.

въвеждане на "Зелен билет", както и: забрана за движение на строителни машини и моторни превозни средства над 3,5 тона, преустановяване на всякакви занимания на открито до ръководствата на всички учебни заведения на територията на Столичната община, безплатни буферни паркинги и спиране на депонирането на строителни отпадъци в общинските депа. 

Според независимия общинар мярката със зеления билет трябва да върви паралелно с актуализирането на разписанията на градския транспорт така, че возилата да се движат на по-чести интервали. СО пък трябва да компенсира Центъра за градска мобилност за направените във връзка с реализацията на тази мярка разходи с актуализация на бюджета за текущата година или през следващата.

Без МПС

При превишаване на нивата над 150 µg/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден и/или ФПЧ2,5 над 75 µg/m3, се предлагат гореописаните мерки, какти и още по-крутите:

- Забранява се паркирането по основни улици и/или паркинги от зоните за платено паркиране или части от тях;

- Въвежда се безплатен градски транспорт на територията на Столична община; 

- Въвежда се забрана за движение на МПС на територията на Столична община по предварително одобрени от кмета на СО схема и правила;

- Забранява се  отоплението с твърдо битово гориво по план, предварително одобрен от кмета на СО. 

"Обръщаме внимание, че това са краткосрочни мерки, които имат за цел да намалят замърсяването в критични дни. Те не могат генерално да решат проблема със замърсяването от битовото отопление и трафика, където са необходими далеч по-строги и последователни мерки, но могат да ни предпазят точно в критичните дните. Сегашният механизъм е неработещ - призна го и Йорданка Фандъкова - и е време той да бъде променен!", отбелязват от "Спаси София".

 

Безплатен градски транспорт в дните с най-голямо замърсяване на въздуха, както и забрана за движение на моторни превозни средства на територията на Столична община, предлага независимият общински съветник Борис Бонев в свой доклад до колегите си в СОС. 

Това са само част от мерките, предлагани от Бонев и гражданската организация, която представлява - "Спаси София", с цел осъвременяване на сега действащия механизъм на общината за намаляване на нивата на фини прахови частици (ФПЧ) във въздуха. Докладът на Бонев се базира на данни на Световната здравна организация и на тази основа предлага да се определят нови диапазони на замърсяването. От тези диапазони (надвишаването на ФПЧ) сега следват различните видове мерки, които влизат в сила за съответния ден.

Бонев посочва още, че вече трябва да се взима предвид и концентрацията на още по-опасните ФПЧ2,5, а не само на ФПЧ10, като това може да стане чрез поне осем от инсталираните наскоро 22 сензорни измервателни станции (ФПЧ2,5 е финият прах, проникващ в алвеолите на белите дробове, б.р.).

Колко над нормата 

В момента СО въвежда различни типове мерки след превишение на Средноденонощните норми (СДН) на замърсяване с ФПЧ10 в следните диапазони: до 50 µg/m3, от 51 µg/m3 до 150 µg/m3, от 151 µg/m3 до 200 µg/m3, над 200 µg/m3. В доклада си независимият общински съветник предлага нова скала: 

За концентрации на ФПЧ10: до 50 µg/m3, от 51 µg/m3 до 75 µg/m3, от 76 µg/m3 до 100 µg/m3, от 101 µg/m3 до 150 µg/m3, над 150 µg/m3. А за концентрации на ФПЧ2,5: до 25 µg/m3, от 26 µg/m3 до 37 µg/m3, от 38 µg/m3 до  50 µg/m3, от 51 µg/m3 до 75 µg/m3.

Какво следва от това? Най-общо - преподреждане на старите мерки, така че да важат при по-облекчен режим и въвеждане на нови, настояват от "Спаси София".

Сега според различните диапазони на замърсяване, Столична община въвежда различни мерки - от призив за гражданите да слязат от автомобилите си и да ползват обществения транспорт, през призив към гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, да преминат при възможност към алтернативно отопление; отваряне на буферните паркинги за безплатно ползване; проверки на инспектората на замърсяващи обекти и др., до считаната за най-крайна мярка - зеленият билет. Той обаче се въвежда едва след при реализиране на превишение на СДН на ФПЧ10 над 200 µg/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден. "Зеленият билет" струва 1 лев и важи за цялата градска мрежа в рамките на съответния ден.

Децата - в забавачката

Борис Бонев предлага при прогноза за превишение (или при реализиране) на норми за ФПЧ10 от 101 до 150 µg/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден, или ФПЧ2,5 от 51 до 75 µg/m3 на поне осем градски автоматични сензора за един ден.

въвеждане на "Зелен билет", както и: забрана за движение на строителни машини и моторни превозни средства над 3,5 тона, преустановяване на всякакви занимания на открито до ръководствата на всички учебни заведения на територията на Столичната община, безплатни буферни паркинги и спиране на депонирането на строителни отпадъци в общинските депа. 

Според независимия общинар мярката със зеления билет трябва да върви паралелно с актуализирането на разписанията на градския транспорт така, че возилата да се движат на по-чести интервали. СО пък трябва да компенсира Центъра за градска мобилност за направените във връзка с реализацията на тази мярка разходи с актуализация на бюджета за текущата година или през следващата.

Без МПС

При превишаване на нивата над 150 µg/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден и/или ФПЧ2,5 над 75 µg/m3, се предлагат гореописаните мерки, какти и още по-крутите:

- Забранява се паркирането по основни улици и/или паркинги от зоните за платено паркиране или части от тях;

- Въвежда се безплатен градски транспорт на територията на Столична община; 

- Въвежда се забрана за движение на МПС на територията на Столична община по предварително одобрени от кмета на СО схема и правила;

- Забранява се  отоплението с твърдо битово гориво по план, предварително одобрен от кмета на СО. 

"Обръщаме внимание, че това са краткосрочни мерки, които имат за цел да намалят замърсяването в критични дни. Те не могат генерално да решат проблема със замърсяването от битовото отопление и трафика, където са необходими далеч по-строги и последователни мерки, но могат да ни предпазят точно в критичните дните. Сегашният механизъм е неработещ - призна го и Йорданка Фандъкова - и е време той да бъде променен!", отбелязват от "Спаси София".

Коментари

Бобо's picture
Бобо
Бобо

Предложенията

Аба Бонев да взима вазелина .... и по пързалката .

Бонев предлага, Бонев измисля, Бонев работи.

Бобовците дишат фандъко-софиянската гняс, газят фандъко-софиянската кал, гледат мутренските небостъргачи, паркират 20-годишните таралясници по тротоарите и храчат по работливите.

Добре дошли в Синя София.
Stas Torv's picture
Stas Torv
EDS

"Забранява се отоплението с твърдо битово гориво по план."

Що за простотия! Тези не разбраха ли, че чрез забрани не се получават нещата! Хората се отопляват на твърдо битово гориво, не защото предпочитат хамалогията, мръсотията и неудобствата свързани с този метод да отопление, просто това е най-евтиния вариант за повечето. Това е и причината автомобилите предимно да не са ЕВРО5 екостандарт. С повишените налози и поскъпването на живота нещата само се влошават.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията