Article_top

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в левове. На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при постигната среднопретеглена доходност в размер на -0,11%.

Това се е случило на 13 януари, съобщават от ведомството.

За първи път в този матуритетен сегмент е постигната отрицателна доходност, като спредът спрямо германските федерални облигации със сходен остатъчен матуритет е в размер на 38 базисни точки, посочват оттам.

Общият размер на подадените поръчки достигна 497,25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,49.

Разпределението на одобреното количество ДЦК по видове инвеститори показва водещо участие от страна на банките, които придобиват  64% от обема на емисията, следвани от застрахователните дружества с 26,5% и пенсионните фондове с 9,5%.

В Закона за държавния бюджет за 2020 г. е записано, че през годината новият дълг може да достигне 2,2 млрд. лева.

За цялата 2019 г. страната ни пое дълг от малко под 1 млрд. лв. чрез преотваряне на ДЦК. Като основна причина се изтъква закупуването на изтребителите F-16 от САЩ.

 

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в левове. На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при постигната среднопретеглена доходност в размер на -0,11%.

Това се е случило на 13 януари, съобщават от ведомството.

За първи път в този матуритетен сегмент е постигната отрицателна доходност, като спредът спрямо германските федерални облигации със сходен остатъчен матуритет е в размер на 38 базисни точки, посочват оттам.

Общият размер на подадените поръчки достигна 497,25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,49.

Разпределението на одобреното количество ДЦК по видове инвеститори показва водещо участие от страна на банките, които придобиват  64% от обема на емисията, следвани от застрахователните дружества с 26,5% и пенсионните фондове с 9,5%.

В Закона за държавния бюджет за 2020 г. е записано, че през годината новият дълг може да достигне 2,2 млрд. лева.

За цялата 2019 г. страната ни пое дълг от малко под 1 млрд. лв. чрез преотваряне на ДЦК. Като основна причина се изтъква закупуването на изтребителите F-16 от САЩ.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията