Article_top

Към края на декември 2019 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране (т. нар. фирми за бързи кредити), са 2.908 млрд. лв. (2.4% от БВП), съобщи БНБ.
Вземанията се увеличават на годишна база с 19.4 на сто (471.7 млн. лв.) и с 4.8 на сто (132.2 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2019 година.

Вземанията по кредити от сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства /НТООД/ нарастват на годишна база със 17.5 на сто (338.6 млн. лв.) до 2.275 млрд. лева. Спрямо края на септември 2019 г. те се повишават с 3.1% (68.2 млн. лв.).

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 80.2 на сто в края на декември 2018 г. До 79 на сто в края на същия месец на 2019 година.

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 2.135 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2019 година. Те се увеличават на годишна база с 18 процента (325.6 млн. лв.) и с 3.1 на сто (64.2 млн. лв.) спрямо края на септември 2019 година.

 

Към края на декември 2019 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране (т. нар. фирми за бързи кредити), са 2.908 млрд. лв. (2.4% от БВП), съобщи БНБ.
Вземанията се увеличават на годишна база с 19.4 на сто (471.7 млн. лв.) и с 4.8 на сто (132.2 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2019 година.

Вземанията по кредити от сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства /НТООД/ нарастват на годишна база със 17.5 на сто (338.6 млн. лв.) до 2.275 млрд. лева. Спрямо края на септември 2019 г. те се повишават с 3.1% (68.2 млн. лв.).

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 80.2 на сто в края на декември 2018 г. До 79 на сто в края на същия месец на 2019 година.

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 2.135 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2019 година. Те се увеличават на годишна база с 18 процента (325.6 млн. лв.) и с 3.1 на сто (64.2 млн. лв.) спрямо края на септември 2019 година.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво мислите за извънредното положение, въведено заради коронавируса?