Article_top

Еврокомисията реши да извади временно всички страни от списъка на държавите с „продаваеми рискове“ по силата на Съобщението за застраховането на краткосрочни експортни кредити.

Така държавното застраховане на краткосрочни експортни кредити ще стане по-широко достъпнo в контекста на настоящата криза, предизвикана от коронавируса.

С изменението се разширява още повече гъвкавостта, въведена с Временната рамка за държавната помощ, обявена миналата седмица от ЕК. И държавните застрахователи ще могат по-лесно да предоставят застраховане за краткосрочни експортни кредити.

„Работим с държавите членки, за да гарантираме, че националните мерки за подкрепа могат да бъдат въведени възможно най-бързо и ефективно в съответствие с правилата на ЕС“, изтъкна изпълнителният зам.-председател на ЕК Маргрете Вестагер, която отговаря за политиката в сферата на конкуренцията.

Експортните кредити дават възможност на чуждестранни купувачи на стоки и/или услуги да разсрочват плащането. То предполага наличие на кредитен риск за продавачите/износителите, срещу който те се застраховат, обикновено при частни застрахователи (т.нар. застраховане на експортни кредити).

В Съобщението за застраховането на краткосрочни експортни кредити, което е в сила от 2013 г. насам, се предвижда, че търговията между всички членки на ЕС и 8 държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) с максимален период на риска от максимум две години, включва продаваеми рискове. По принцип търговията не следва да бъде застрахована от държавни застрахователи или застрахователи, подкрепяни от държавата.

На 23 март 2020 г. някои страни от ЕС съобщиха, че очакват глобално свиване на частния застрахователен пазар за износ за всички държави поради пандемията, ЕК спешно започна обществена консултация.

Целта на консултацията бе оценка на наличието на частен капацитет за застраховане на краткосрочни експортни кредити за износ към всички страни, посочени като „държави с продаваеми рискове“.

Разкрит бе предстоящ недостиг на частен застрахователен капацитет за износ към всички държави. В същото време в резултат на настоящата криза се очаква търсенето на застраховане да нарасне значително.

Така ЕК реши да счита всички държави, изброени в приложението, като временно „непродаваеми“ и да извади всички от списъка на „държавите с продаваеми рискове“ до 31 декември 2020 г.

В резултат на изменението държавните застрахователи по принцип ще могат да се намесват и да осигуряват застраховане за рискове по краткосрочни експортни кредити за всички страни, без да е необходимо членките на ЕС да доказват, че съответната държава временно е „непродаваема“.

 

Еврокомисията реши да извади временно всички страни от списъка на държавите с „продаваеми рискове“ по силата на Съобщението за застраховането на краткосрочни експортни кредити.

Така държавното застраховане на краткосрочни експортни кредити ще стане по-широко достъпнo в контекста на настоящата криза, предизвикана от коронавируса.

С изменението се разширява още повече гъвкавостта, въведена с Временната рамка за държавната помощ, обявена миналата седмица от ЕК. И държавните застрахователи ще могат по-лесно да предоставят застраховане за краткосрочни експортни кредити.

„Работим с държавите членки, за да гарантираме, че националните мерки за подкрепа могат да бъдат въведени възможно най-бързо и ефективно в съответствие с правилата на ЕС“, изтъкна изпълнителният зам.-председател на ЕК Маргрете Вестагер, която отговаря за политиката в сферата на конкуренцията.

Експортните кредити дават възможност на чуждестранни купувачи на стоки и/или услуги да разсрочват плащането. То предполага наличие на кредитен риск за продавачите/износителите, срещу който те се застраховат, обикновено при частни застрахователи (т.нар. застраховане на експортни кредити).

В Съобщението за застраховането на краткосрочни експортни кредити, което е в сила от 2013 г. насам, се предвижда, че търговията между всички членки на ЕС и 8 държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) с максимален период на риска от максимум две години, включва продаваеми рискове. По принцип търговията не следва да бъде застрахована от държавни застрахователи или застрахователи, подкрепяни от държавата.

На 23 март 2020 г. някои страни от ЕС съобщиха, че очакват глобално свиване на частния застрахователен пазар за износ за всички държави поради пандемията, ЕК спешно започна обществена консултация.

Целта на консултацията бе оценка на наличието на частен капацитет за застраховане на краткосрочни експортни кредити за износ към всички страни, посочени като „държави с продаваеми рискове“.

Разкрит бе предстоящ недостиг на частен застрахователен капацитет за износ към всички държави. В същото време в резултат на настоящата криза се очаква търсенето на застраховане да нарасне значително.

Така ЕК реши да счита всички държави, изброени в приложението, като временно „непродаваеми“ и да извади всички от списъка на „държавите с продаваеми рискове“ до 31 декември 2020 г.

В резултат на изменението държавните застрахователи по принцип ще могат да се намесват и да осигуряват застраховане за рискове по краткосрочни експортни кредити за всички страни, без да е необходимо членките на ЕС да доказват, че съответната държава временно е „непродаваема“.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?