Очаква се днес всички училища на територията на София да обявят свободните си места за прием в първи клас за следващата учебна година. А на интернет страниците си учебните заведения ще публикуват и начина, по който ще се кандидатства - с електронна система на училището или чрез имейл.

От 21 април до 21 май родителите трябва да подадат заявленията в съответните училища, като могат да направят това и по електронен път. Заявлението, попълнено и изпратено на електронната поща на учебното заведение или друга електронна система, ще бъде въведено във входящия дневник на училището.

Родителят на имейл ще получи входящ номер на документа, обясни директорът на Дирекция "Образование" в Столичната община Мария Минчева пред БНР.

„За тази година ще действат правилата и редът, по които са се приемали децата през миналата година, т. е. няма промени в приема в първи клас“, каза тя.

Водещ принцип при приема продължава да бъде уседналостта.

„В районите са добавени единствено нововъведени административни адреси и са премахнати закрити такива“, добави Минчева.

Първото класиране ще се извърши на 1 юни в 17 часа.