Article_top

Българската народна банка утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г. 

Това съобщение се появи днес на страницата на БНБ, което на практика означава, че в България се въвежда мораториум върху плащанията по кредити, лихви и главници. Мотарориумът е частен, а не публичен, което означава, че правилата по него се изработват от търговските банки и се одобряват от БНБ. Всички разписания следват препоръките на Европейския банков орган. 

Накратко - всички клиенти на всички търговски банки имат право да подадат молба за отсрочване на своите кредити. Предвиждат се и трите основни стандартизирани механизъма: 

  • отсрочване на главница и лихва до шест месеца;
  • осрочване на главница до шест месеца;
  • прилага се и за револвиращи продукти (бел. ред. - вид потребителски кредит, при който потребителят разполага с фиксиран кредитен лимит, който може да ползва свободно. На този принцип работят кредитните карти).

Важно уточнение - въпреки отсрочките банките няма да искат предоговаряне на лихвените условия и допълнителни такси. Крайният срок на изтичането на решението е на 31 декември 2020 година. 

"Ваканцията" ще важи както за юридически, така и за физически лица. Правилата ще бъдат обявени на сайтовете на всяка банка и когато това стане, БНБ ще счита, че кредитните институции са отправили официални покани към своите клиенти.

Кой може да се възползва?

Всички кредитополучатели, които обаче са обслужвали своите заеми редовно или нямат просрочие по-дълго от 90 дни към 1 март 2020 година. 

Всички потребители трябва да знаят, че мораториумът няма да действа автоматично, тоест те трябва да са проактивни и да заявят пред банката желание да участват в механизма. 

Банките могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по този ред. В такива случаи банките няма да могат да се възползват от временния принцип, въведен чрез утвърдения мораториум и следващ насоките на ЕБО, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение.

Ако клиентът поиска отсрочка на плащанията с шест месеца - то договорът му за погасяване автоматично ще се увеличи с допълнителна половин година. Ако поиска за четири месеца - удължаване с четири месеца до края, и т.н. 

Всеки клиент ще може да поиска да се откаже от гратисния период и това ще бъде възможно. След консултация в банката той ще получи изготвяне на индивидуален погасителен план. 

Всеки един от изброените три механизъма има своята спефициката на действие, но на първо четене изглежда, че те са в изключителна услуга на клиентите. 

 
По отношение на кредитните карти е важно да се знае, че при желание на клиента задължението за минимална сума, която да е останала в картата, както предполага договора, ще бъде суспендирано.

Намерено е и решение за тези, които в момента не са в затруднено положение, но може да изпаднат в такова през следващите месеци - банките дават възможност на фирмите и физическите лица в срок до 22 юни да се включат в механизъма за мораториума.

Ваканцията няма да важи за кредити, които са сключени след 31 март. Причината: тогава вече е ясно положението на кредитополучателите и банките са могли да изработят адекватен погасителен план заедно с клиента си. 

Така БНБ на практика предоставя един от сериозните и мащабни мораториуми в Европа. Кредитополучателите ще имат сериозни облекчения, а банките ще могат да отчитат приход от кредитите под "Ваканция", защото върху тях ще текат лихви. Те обаче ще са минимални и ще могат да се разсрочват до шест месеца във времето, което на практика ще ги изяде. 

Опасност за българските банки няма, защото към момента те са свръхликвидни, освен това очакването е, че няма всички да се възползват от мярката. 

Това е втори голям пакет помощи от БНБ, която преди няколко седмици на практика върна огромни активи от чужди експозии в българските банки.

 

Българската народна банка утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г. 

Това съобщение се появи днес на страницата на БНБ, което на практика означава, че в България се въвежда мораториум върху плащанията по кредити, лихви и главници. Мотарориумът е частен, а не публичен, което означава, че правилата по него се изработват от търговските банки и се одобряват от БНБ. Всички разписания следват препоръките на Европейския банков орган. 

Накратко - всички клиенти на всички търговски банки имат право да подадат молба за отсрочване на своите кредити. Предвиждат се и трите основни стандартизирани механизъма: 

  • отсрочване на главница и лихва до шест месеца;
  • осрочване на главница до шест месеца;
  • прилага се и за револвиращи продукти (бел. ред. - вид потребителски кредит, при който потребителят разполага с фиксиран кредитен лимит, който може да ползва свободно. На този принцип работят кредитните карти).

Важно уточнение - въпреки отсрочките банките няма да искат предоговаряне на лихвените условия и допълнителни такси. Крайният срок на изтичането на решението е на 31 декември 2020 година. 

"Ваканцията" ще важи както за юридически, така и за физически лица. Правилата ще бъдат обявени на сайтовете на всяка банка и когато това стане, БНБ ще счита, че кредитните институции са отправили официални покани към своите клиенти.

Кой може да се възползва?

Всички кредитополучатели, които обаче са обслужвали своите заеми редовно или нямат просрочие по-дълго от 90 дни към 1 март 2020 година. 

Всички потребители трябва да знаят, че мораториумът няма да действа автоматично, тоест те трябва да са проактивни и да заявят пред банката желание да участват в механизма. 

Банките могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по този ред. В такива случаи банките няма да могат да се възползват от временния принцип, въведен чрез утвърдения мораториум и следващ насоките на ЕБО, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение.

Ако клиентът поиска отсрочка на плащанията с шест месеца - то договорът му за погасяване автоматично ще се увеличи с допълнителна половин година. Ако поиска за четири месеца - удължаване с четири месеца до края, и т.н. 

Всеки клиент ще може да поиска да се откаже от гратисния период и това ще бъде възможно. След консултация в банката той ще получи изготвяне на индивидуален погасителен план. 

Всеки един от изброените три механизъма има своята спефициката на действие, но на първо четене изглежда, че те са в изключителна услуга на клиентите. 

 
По отношение на кредитните карти е важно да се знае, че при желание на клиента задължението за минимална сума, която да е останала в картата, както предполага договора, ще бъде суспендирано.

Намерено е и решение за тези, които в момента не са в затруднено положение, но може да изпаднат в такова през следващите месеци - банките дават възможност на фирмите и физическите лица в срок до 22 юни да се включат в механизъма за мораториума.

Ваканцията няма да важи за кредити, които са сключени след 31 март. Причината: тогава вече е ясно положението на кредитополучателите и банките са могли да изработят адекватен погасителен план заедно с клиента си. 

Така БНБ на практика предоставя един от сериозните и мащабни мораториуми в Европа. Кредитополучателите ще имат сериозни облекчения, а банките ще могат да отчитат приход от кредитите под "Ваканция", защото върху тях ще текат лихви. Те обаче ще са минимални и ще могат да се разсрочват до шест месеца във времето, което на практика ще ги изяде. 

Опасност за българските банки няма, защото към момента те са свръхликвидни, освен това очакването е, че няма всички да се възползват от мярката. 

Това е втори голям пакет помощи от БНБ, която преди няколко седмици на практика върна огромни активи от чужди експозии в българските банки.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията