Article_top

Съдийската колегия на ВСС е допуснала съществени нарушения, когато е наказала два пъти със "забележка" Методи Лалов, постановява тричленен състав на Върховния административен съд. Настоящият общински съветник бе съдия и председател на Софийския районен съд, докато рязко не се превърна в "любимец" на ВСС.

Това стана, след като той оглави протест на съдиите и служителите срещу безобразията в системата.

Сега тричленката на ВАС постановява:

"За да се осигури отчетността и независимостта на съдебната власт в полза на обществото и гражданите, дисциплинарната отговорност на магистрата следва да бъде ангажирана при спазване на административнопроцесуалните правила, гарантиращи пълна прозрачност, обективност и справедливост на дисциплинарния процес."

Клуб Z нееднократно е писал как отношението към Методи Лалов диаметрално се промени - от председател на най-големия съд в държавата, до тотална "черна овца". Което в крайна сметка предопредели и излизането му от системата и влизането в политиката (пак не без колизии, защото сегашният ВСС все не можеше да се събере, да гласува оставката му - така че той аха да изпусне срока за местните избори, б.р.)

Самият Лалов първо показа комуникация с представляващия предишния ВСС Димитър Узунов, който го заплашваше "да не изкарва хората", а после на правосъдна конференция обяви, че е бил на нещо като кастинг при Делян Пеевски, когато го предложили за назначаване като административен ръководител на съда.

"В разглеждания случай са образувани две дисциплинарни производства срещу един съдия, но по предложения на различни вносители – Инспектората и и.ф. административен ръководител – председател на СРС* (виж поясненията най-долу, б.р.), и за действия и бездействия с различна правна квалификация като дисциплинарни нарушения, за които се следват отделни наказания. Обединяването на две дисциплинарни производства за различни дисциплинарни нарушения е в нарушение на изискването за независимост при събирането на доказателства, изясняването на фактите и осигуряване правото на защита по всяко от двете дисциплинарни производства", произнася се сега ВАС.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав.

Ето и пълния текст на съобщението на ВАС:

Тричленен състав на ВАС отмени две дисциплинарни наказания на Методи Лалов

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решенията по т. 1.1. и по т. 1.2. от протокол № 29 от 17.09.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с които на Методи Лалов в качеството му на съдия в Софийски районен съд, са наложени две дисциплинарни наказания „забележка“.

Решението по административно дело № 12505 от 2019 г. подлежи на ожалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на ВАС.

Върховните съдии от тричленния състав се мотивират, че оспорените решения са приети при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са повлияли върху материалноправната им законосъобразност и са причинили несъответствие с целта на носената от магистратите дисциплинарна отговорност. За да се осигури отчетността и независимостта на съдебната власт в полза на обществото и гражданите, дисциплинарната отговорност на магистрата следва да бъде ангажирана при спазване на административнопроцесуалните правила, гарантиращи пълна прозрачност, обективност и справедливост на дисциплинарния процес.

В разглеждания случай са образувани две дисциплинарни производства срещу един съдия, но по предложения на различни вносители – Инспектората и и.ф. административен ръководител – председател на СРС, и за действия и бездействия с различна правна квалификация като дисциплинарни нарушения, за които се следват отделни наказания. Обединяването на две дисциплинарни производства за различни дисциплинарни нарушения е в нарушение на изискването за независимост при събирането на доказателства, изясняването на фактите и осигуряване правото на защита по всяко от двете дисциплинарни производства.

---

Бел. ред - предложението на дисциплинарния състав бе Лалов да бъде наказан с „намаляване в ранг за една година“ и „забележка“. То беше образувано в резултат на две предложения – едното на Инспектората към Висшия съдебен съвет и е за неизпълнение на служебни задължения, включително и като председател на СРС, какъвто той беше от 2012 г. до 2016 г., а второто беше на и.ф. шеф на СРС Стефан Милев, който поиска уволнението му заради обидно и унизително отношение към служителка на съда. Така късно следобед на 19 септември 2019 г. той получи най-лекото наказание - "забележка" и по двата пункта. Същия ден му бе гласувана оставката, а срокът за регистрация за участие в изборите бе до 24 септември.

Ключови думи
 

Съдийската колегия на ВСС е допуснала съществени нарушения, когато е наказала два пъти със "забележка" Методи Лалов, постановява тричленен състав на Върховния административен съд. Настоящият общински съветник бе съдия и председател на Софийския районен съд, докато рязко не се превърна в "любимец" на ВСС.

Това стана, след като той оглави протест на съдиите и служителите срещу безобразията в системата.

Сега тричленката на ВАС постановява:

"За да се осигури отчетността и независимостта на съдебната власт в полза на обществото и гражданите, дисциплинарната отговорност на магистрата следва да бъде ангажирана при спазване на административнопроцесуалните правила, гарантиращи пълна прозрачност, обективност и справедливост на дисциплинарния процес."

Клуб Z нееднократно е писал как отношението към Методи Лалов диаметрално се промени - от председател на най-големия съд в държавата, до тотална "черна овца". Което в крайна сметка предопредели и излизането му от системата и влизането в политиката (пак не без колизии, защото сегашният ВСС все не можеше да се събере, да гласува оставката му - така че той аха да изпусне срока за местните избори, б.р.)

Самият Лалов първо показа комуникация с представляващия предишния ВСС Димитър Узунов, който го заплашваше "да не изкарва хората", а после на правосъдна конференция обяви, че е бил на нещо като кастинг при Делян Пеевски, когато го предложили за назначаване като административен ръководител на съда.

"В разглеждания случай са образувани две дисциплинарни производства срещу един съдия, но по предложения на различни вносители – Инспектората и и.ф. административен ръководител – председател на СРС* (виж поясненията най-долу, б.р.), и за действия и бездействия с различна правна квалификация като дисциплинарни нарушения, за които се следват отделни наказания. Обединяването на две дисциплинарни производства за различни дисциплинарни нарушения е в нарушение на изискването за независимост при събирането на доказателства, изясняването на фактите и осигуряване правото на защита по всяко от двете дисциплинарни производства", произнася се сега ВАС.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав.

Ето и пълния текст на съобщението на ВАС:

Тричленен състав на ВАС отмени две дисциплинарни наказания на Методи Лалов

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решенията по т. 1.1. и по т. 1.2. от протокол № 29 от 17.09.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с които на Методи Лалов в качеството му на съдия в Софийски районен съд, са наложени две дисциплинарни наказания „забележка“.

Решението по административно дело № 12505 от 2019 г. подлежи на ожалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на ВАС.

Върховните съдии от тричленния състав се мотивират, че оспорените решения са приети при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са повлияли върху материалноправната им законосъобразност и са причинили несъответствие с целта на носената от магистратите дисциплинарна отговорност. За да се осигури отчетността и независимостта на съдебната власт в полза на обществото и гражданите, дисциплинарната отговорност на магистрата следва да бъде ангажирана при спазване на административнопроцесуалните правила, гарантиращи пълна прозрачност, обективност и справедливост на дисциплинарния процес.

В разглеждания случай са образувани две дисциплинарни производства срещу един съдия, но по предложения на различни вносители – Инспектората и и.ф. административен ръководител – председател на СРС, и за действия и бездействия с различна правна квалификация като дисциплинарни нарушения, за които се следват отделни наказания. Обединяването на две дисциплинарни производства за различни дисциплинарни нарушения е в нарушение на изискването за независимост при събирането на доказателства, изясняването на фактите и осигуряване правото на защита по всяко от двете дисциплинарни производства.

---

Бел. ред - предложението на дисциплинарния състав бе Лалов да бъде наказан с „намаляване в ранг за една година“ и „забележка“. То беше образувано в резултат на две предложения – едното на Инспектората към Висшия съдебен съвет и е за неизпълнение на служебни задължения, включително и като председател на СРС, какъвто той беше от 2012 г. до 2016 г., а второто беше на и.ф. шеф на СРС Стефан Милев, който поиска уволнението му заради обидно и унизително отношение към служителка на съда. Така късно следобед на 19 септември 2019 г. той получи най-лекото наказание - "забележка" и по двата пункта. Същия ден му бе гласувана оставката, а срокът за регистрация за участие в изборите бе до 24 септември.

Коментари

Костадин Генчев's picture
Костадин Генчев
Косьо Генчев

Скъпи са ни, много са ни скъпи!

Скъпи ни членове на ВСС, скъпи ни Гешев, скъпи ни Цацаров . . . все по-скъпи ни ставате от ден на ден!
Едва ли има смисъл да ви призова към поне мъничко разум. Вие явно сте си зомбирани и спасение за вас, а и от вас, няма!
Всичко, което правите, е един просташки, селяндурски и скъпо струващ ни цирк!
Вие не сте юристи . . . най-малкото сте това! Вие сте едни циркаджийски хрантутници!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?