Article_top

Поради върлуващата епидемия от коронавирус в България ректорите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Университета за национално и световно стопанство (УНСС) издадоха заповеди, съгласно които семестриалните изпити ще се проведат онлайн.

Позволява се провеждането на изпити в сградите на учебните заведения само по изключение.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

За специалностите и програмите в Историческия факултет, Философския факултет, Факултета по класически и нови филологии, Факултета по славянски филологии, Факултета по журналистика и масова комуникация, Факултета по педагогика, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Стопанския факултет и Геолого-географския факултет летният семестър ще завърши неприсъствено на 5 юни 2020 г. за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение чрез дистанционни средства, препоръчително в платформата "Мудъл", поддържанa в Университета.

Изпитната сесия на студентите от задочна форма на обучение от всички специалности ще се проведе в периода 15 юни – 31 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства.

Редовната изпитна сесия ще се проведе в периода 8 юни – 3 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др.

Дотук всичко върви по заложената програма от началото на учебната година. Но при останалите специалности държавните сесии се отлагат.

За специалностите и програмите в Юридическия факултет, Богословския факултет, Факултета по математика и информатика, Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет летният семестър е удължен до 26 юни 2020 г. Редовната изпитна сесия ще се проведе в периода 29 юни – 26 юли 2020 г.

Още по-мъчно ще е лятото за студентите от специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Оптометрия“, както и за магистърските програми „Астрономия и популяризация на астрономията“ и „Оптометрия“. Летният семестър е удължен до 31 юли 2020 г. 

Редовната изпитна сесия ще се проведе в периода 3 август – 21 август 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др. 

При възможност държавните изпити и защитите на дипломни работи ще се проведат неприсъствено: държавните изпити – чрез дистанционни средства, препоръчително в платформата Мудъл, а защитите на дипломни работи – в публично достъпни среди.

Поправителната изпитна сесия ще се проведе при същите условия като редовната сесия в периода 17.08-13.09.2020 г. 

До 14.06.2020 г. е забранено провеждането на масови мероприятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, включително конференции, дискусии, публични лекции, представления, концерти и други културни събития, спортни прояви, промоции за връчване на дипломи, академичен съвет, комисии и работни групи, катедрени и факултетни съвети и събрания и др.

Университет за национално и световно стопанство

При УНСС няма разлика между отделните специалности по отношение на летните сесии.

Летният семестър на УНСС ще приключи за студентите от ОКС "бакалавър" на 23.05.2020 г., а от ОКС "магистър" - на 24.05.2020 г.

За бакалаврите сесията ще се проведе от 26.05.2020 г. до 14.06.2020 г. За магистрите ще стартира на същата дата, но ще приключи седмица по-рано - на 07.06.2020 г.

За бакалаврите и магистрите от дистанционно обучение - София и РЦДО - Хасково сесията ще стартира на 23.05.2020 г. При първите ще завърши на 14.06.2020 г., а при вторите - на 07.06.2020 г.

Годишната поправителна сесия ще се проведе по следния ред:

- за бакалаврите от 15.06.2020 г. до 21.06.2020 г.

- за магистрите от 08.06.2020 г. до 14.06.2020 г.

 
Снимки 2 софийски университет(1)(1)

Поради върлуващата епидемия от коронавирус в България ректорите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Университета за национално и световно стопанство (УНСС) издадоха заповеди, съгласно които семестриалните изпити ще се проведат онлайн.

Позволява се провеждането на изпити в сградите на учебните заведения само по изключение.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

За специалностите и програмите в Историческия факултет, Философския факултет, Факултета по класически и нови филологии, Факултета по славянски филологии, Факултета по журналистика и масова комуникация, Факултета по педагогика, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Стопанския факултет и Геолого-географския факултет летният семестър ще завърши неприсъствено на 5 юни 2020 г. за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение чрез дистанционни средства, препоръчително в платформата "Мудъл", поддържанa в Университета.

Изпитната сесия на студентите от задочна форма на обучение от всички специалности ще се проведе в периода 15 юни – 31 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства.

Редовната изпитна сесия ще се проведе в периода 8 юни – 3 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др.

Дотук всичко върви по заложената програма от началото на учебната година. Но при останалите специалности държавните сесии се отлагат.

За специалностите и програмите в Юридическия факултет, Богословския факултет, Факултета по математика и информатика, Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет летният семестър е удължен до 26 юни 2020 г. Редовната изпитна сесия ще се проведе в периода 29 юни – 26 юли 2020 г.

Още по-мъчно ще е лятото за студентите от специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Оптометрия“, както и за магистърските програми „Астрономия и популяризация на астрономията“ и „Оптометрия“. Летният семестър е удължен до 31 юли 2020 г. 

Редовната изпитна сесия ще се проведе в периода 3 август – 21 август 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др. 

При възможност държавните изпити и защитите на дипломни работи ще се проведат неприсъствено: държавните изпити – чрез дистанционни средства, препоръчително в платформата Мудъл, а защитите на дипломни работи – в публично достъпни среди.

Поправителната изпитна сесия ще се проведе при същите условия като редовната сесия в периода 17.08-13.09.2020 г. 

До 14.06.2020 г. е забранено провеждането на масови мероприятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, включително конференции, дискусии, публични лекции, представления, концерти и други културни събития, спортни прояви, промоции за връчване на дипломи, академичен съвет, комисии и работни групи, катедрени и факултетни съвети и събрания и др.

Университет за национално и световно стопанство

При УНСС няма разлика между отделните специалности по отношение на летните сесии.

Летният семестър на УНСС ще приключи за студентите от ОКС "бакалавър" на 23.05.2020 г., а от ОКС "магистър" - на 24.05.2020 г.

За бакалаврите сесията ще се проведе от 26.05.2020 г. до 14.06.2020 г. За магистрите ще стартира на същата дата, но ще приключи седмица по-рано - на 07.06.2020 г.

За бакалаврите и магистрите от дистанционно обучение - София и РЦДО - Хасково сесията ще стартира на 23.05.2020 г. При първите ще завърши на 14.06.2020 г., а при вторите - на 07.06.2020 г.

Годишната поправителна сесия ще се проведе по следния ред:

- за бакалаврите от 15.06.2020 г. до 21.06.2020 г.

- за магистрите от 08.06.2020 г. до 14.06.2020 г.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките срещу COVID-19 в контекста на увеличения брой случаи и началото на новата учебна година у нас и в световен мащаб?