С отворено писмо, адресирано и до прокуратурата, и до премиера Бойко Борисов, природозащитната коалиция "За да остане природа в България" поиска институциите да се самосезират за строежите в Природен парк "Странджа". Конкретният повод е продължаващото изграждане на вила в Синеморец, в местността Поляните, която предизвика обществено недоволство още през миналата година.

Както Клуб Z писа, дейностите по този строеж, както и по други в района, са извършвани извън разрешения времеви интервал и с мълчаливото съгласие на местната власт в лицето на община Царево.

В писмото си от екокоалицията алармират, че се строи в нарушение на Закона за защитените територии и настояват всички виновни лица, допуснали застрояването на парка, да понесат наказателна отговорност. 

Всяко строителство в границите на природния парк е забранено на основание чл. 31, т. 9 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), защото в заповедта за обявяване на парка от 2000 г. няма изрично разрешено никакво строителство, посочват оттам. В конкретния текст се посочва, че "в природните паркове се забраняват дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти".

В същото време парк "Странджа" все така няма план за управление под "погледа" на Министерството на околната среда и водите. Община Царево пък няма общ устройствен план след няколко неуспешни опита да бъде приет такъв. В ход е поредното обществено обсъждане за ОУП, като до момента са изразени стотици негативни становища по него. Предвидени за урбанизиране са над 600 хектара от природния парк.

Междувременно обаче РИОСВ-Бургас продължава да издава десетки частни решения за застрояване на община Царево и на природния парк. Това е видно от справка на природозащитниците на издадените решения за изграждане на вилни сгради и всякакви ваканционни строежи, публикувани на страницата на РИОСВ-Бургас само за последните три години. С въпросното разрешително още през 2017 г. се е сдобил и сообственикът на спорния строеж в Синеморец.

Според "За да остане природа в България" "това е съзнателен опит за заличаване на последните незасегнати части от южното ни Черноморие в нарушение на законовите режими на Природен парк "Странджа".

"Изаването на съгласувателни решения по ЗЗТ от органите по околна среда, независимо от тяхното съдържание, не отменя задължението по чл. 11 от ЗЗТ за всички собственици и ползватели на защитените територии да спазват режимите, установени по реда на този закон, със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управлението й. Противозаконното повреждане на защитена територия - в случая Природен парк "Странджа", е престъпление по чл. 278в от Наказателния кодекс", заявяват от екокоалицията.

Заради зачестилите посегателства срещу защитената природа в България на 25 юни в различни градове в България ще има протести под наслов "Долу ръцете от Закона! Долу ръцете от морето, планините, реките!".