Регионалната екоинспекция в Бургас ще наложи глоба на собственика на имота в местността Поляните в Синеморец, който продължи тази година с изграждането на вилата си. Причината: не се разрешават строителни дейности там в гнездовия период на птиците от март до август.

Това става ясно от съобщение на РИОСВ-Бургас.

Това ще е втората глоба за инвеститора - столичният архитект Добромир Добрев, след като миналата зима градежът отново бе замразен - след обществена реакция, че се строи близо до скалните забележителности "Корабите" и последвала проверка от местната власт в Царево. Тя установи дребни нарушения като липсваща информационна табела и по-ниска от указанията ограда на обекта, което даде основание за временно преустановяване на дейностите.

Сега от РИОСВ Бургас съобщават, че са извършили проверка на терен по сигнал за строителство. Сигналът всъщност тръгна от очевидци, публикували снимки в социалните мрежи на строителната техника. Покрай него обаче стана ясно, че градежите са забранени в този период и с решение на общинския съвет, за което има издадена заповед. Строителството обаче продължава с мълчаливото съгласие на същата тази местна власт.

С измененията в Закона за здравето, с които на практика се продължават противоепидемичните, социални и икономически мерки заради COVID-19, бе решено замразяването на градежите по Черноморието да се отложи с месец - т.е. дейностите се забраняват от 15 юни. Този текст обаче важи само за националните курорти.

Според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие общинските съвети в общините извън националните курорти по предложение на кмета на общината може да определят периода и териториите, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи. В Царево има такава издадена заповед на 14 април и тя е стандартната - преустановяване на дейностите от 15 май до 1 октомври, като следва решение на съвета от февруари. Конкретно за Синеморец ембаргото е от 1 юни. 

Впоследствие обаче кметът внася нова докладна, според която забраната да е също от 15 юни. Това става в края на май. Решението е мотивирано с измененията в Закона за здравето и с "възникналата непредвидена обстановка, свързана с пандемията от COVID-19". Това решение обаче има 14-дневен срок за обжалване, който започва да тече от деня на изпращането му до областния управител и така на практика то все още не е в сила.

Междувременно обаче строители на място споделиха пред Клуб Z, че имат неофициалното разрешение на местната власт да не спират работа въпреки издадената по-рано забранителна заповед.

Иначе, както Клуб Z писа през миналата година, инвестиционното намерение на Добрев, дало повод за нови брожения, е получило отдавна зелена светлина, като през 2017 г. има издадено разрешително за строеж, както и одобрение на екоинспекцията. Според доклада за оценка за степента на въздействие върху защитените зони изграждането на вилата няма да се отрази на околната среда. Това потвърждават и от екоинспекцията днес, като заявяват:

"Имотът попада в границите на природен парк "Странджа" и в две защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. За проекта РИОСВ Бургас е провела процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Изискан е доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата е приключила с решение № БС-03-ОС/02.03.2017 г., с което инвестиционното предложение е съгласувано. Решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила."

Междувременно в ход е поредното обсъждане на буксуващия от години Общ устройствен план на Царево, който бе подложен на нови унищожителни критики. Конкретно за Синеморец се предвижда 54% увеличение на урбанизираните територии. Всеки нов план е отхвърлян най-вече по екологични причини. Така в общината от години се строи "на парче".