Една от най-спорните общини в България – Царево, отново е на път да фокусира общественото внимание върху себе си. След няколко неуспешни опита за приемане на общ устройствен план (ОУП) заради предвиждания за мащабно застрояване Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане последен вариант. Който по всичко личи - пак ще бъде оспорен.

В новия ОУП непрестанно се прави паралел със старите предвиждания, за да се изтъкне колко по-щадящ природата е спрямо тях. В същото време обаче се предвижда голямо вилно застрояване, в това число на територията на Природен парк „Странджа“. Ще бъдат урбанизирани 506 ха от него, което е дори повече от предходните планове. Ако сега вилните зони се простират на площ от 94,4 ха, то ако новият ОУП влезе в сила, ще набъбнат до 629,8 ха.

В същото време авторите на проекта признават, че ако „разширяването и развитието на нови жилищни зони в Царево, Ахтопол, Синеморец, Резово и Варвара, както и на Велика, Изгрев, Бродилово, Кондолово, Кости и Българи“ се осъществи, то ще има нужда от изграждане на нови водоеми и трансформаторни постове. От направения преглед на състоянието на водните цикли и пречиствателните станции в района пък става ясно, че те са на етап прединвестиционно проучване, работни проекти и определяне на площадки – т.е. далеч от реализиране. 

Едно от най-засегнатите населени места ще е Синеморец. Предлага се регламентиране на ромския квартал и къмпинг в местността Бутамята. Местността Поляните се предлага с режим на вилна зона „с намалени показатели“. Отчита се, че в част от имотите, включени в плана, вече има построени хотели. Разширение ще има и на юг.

Вилно застрояване ще има и във Варвара - в местностите Гробищата и Поста. Поне отпада едно от предходните предвиждания – за голямо голф игрище.

За Ахтопол отпада застрояването западно от Коросията, но вилна зона ще се изгради в 35 на сто от площта на местността Лозята.

В плана има и една добра новина. Тя е за Корал. След като държавата най-сетне установи наличието на дюни, отпадат предвидените с подробни устройствени планове инвестиционни намерения в няколко имота. Просто защото са несъвместими със Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предстои планът да бъде подложен на обществено обсъждане в Царево на 23 март. Той обаче вече усърдно се обсъжда в социалните мрежи, в т.ч. във фейсбук групата „Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг“. Потърсихме Борислав Борисов, един от администраторите на групата, магистър по екология, който следи „движението“ на предлаганите и досега общи устройствени планове.

Ето какви са опасенията по последния:

Г-н Борисов, с какво новото предложение за ОУП се различава от досегашните и какво ви притеснява в него?

В съществуващия план вилните територии са на 93,4 ха, а след изменението на плана следва да бъдат повишени на 629,8 ха. Или близо 7 пъти увеличение. Представя се, особено от приближените до кмета Георги Лапчев хора, че застрояването ще отвори нови работни места. Според мен обаче това седемкратно увеличение няма да е в полза на жителите на общината и няма да се разкрият никакви нови работни места. Ще бъде унищожена природата за застрояване на някакви вили, в които собствениците ще пребивават не повече от три месеца през летния сезон. 

Посочени са и нереални цифри - от общо 69,25 км брегова ивица 52,47 км били заети от пясъчни плажове - за да се покаже, че самите плажове имат много по-голям капацитет, отколкото имат в действителност. Всеки, който е посещавал това място, знае, че това просто е безсмислица. Проблем има и с оценката за съвместимост - не се оценява влиянието на защитените зони. Това са елементарни грешки и чисто неразбиране на закона за биоразнообразието.

Сериозни предвиждания има за Синеморец.

Да, данните сочат, че там ще бъде застроено половин село като територия. 54% е увеличението на урбанизираните територии там.

Как това кореспондира с липсата на пречиствателна станция?

В момента всички местни знаят, че през летния сезон просто няма как с настоящата инфраструктура да се пречистят всички отпадни води, камо ли за повишение с над 50 на сто на урбанизираните територии. Но най-лошото е, че се изтъква като основна причина за ОУП изграждането на пречиствателна станция, а данните в таблиците показват главно повишаване на териториите, отредени за вилни зони. 

В Резово пък увеличението на урбанизираните площи е със 100%.

Корал изглежда пощаден този път.

Корал е особен случай, защото там просто законът ги спира. Имаше инвестиционни намерения за изграждане на вилни селища и т.н., но там има защитени зони и няма как да се случи. Друг е въпросът, че бившият министър на околната среда и водите Нено Димов неколкократно опитва да извади защитени територии от "Натура 2000", което е недопустимо. Напоследък излязоха информации, че към ЕК са подавани неверни данни.

Какви бяха старите предвиждания за природния парк в сравнение с предходните?

Последният вариант (кръстен Алтернатива 4) реално е с най-голяма територия, която следва да бъде застроена в парк „Странджа“. Спрямо Алтернатива 2, която е от 2008 г., където общата площ е 489 ха, Алтернатива 4 предвижда 506 ха. Реално спрямо нулевата алтернатива, която е опорен план (там са предвидени 423 ха) и Алтернатива 2, последната е с най-лоши показатели от гледна тока на това, че най-много територии ще се загубят от природния парк.

В същото време се посочва, че отпадат някои грандиозни стари планове - като голф игрището във Варвара.

Правят се съпоставки с някакви планове, които реално са незаконни – не са били приемани, а са били просто някакви предложения. 

И все пак общ устройствен план трябва да има като гаранция, че няма да се строи вече на парче. Как смятате, че трябва да изглежда той?

Въпросът е да бъде така направен новият ОУП, че да бъдат засегнати възможно най-малко територии от природния парк и от защитените зони. Не оценяват въздействието на защитената зона Ропотамо , която стига до под Лозенец в морската част с оправданието, че не била в заданието им. Планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на територията или не са необходими за него, но които поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия.