"Първият случай се отнася до искане от 10.08.2017 г. на руски гражданин за придобиване на българско гражданство... Съветът по гражданство не е уважил молбата за българско гражданство...

Вторият случай се отнася до серия от съобщения, при които П. Б. изпраща до Prezident-Pl. Uzunov данни за самоличността на български гражданин от либийски произход...

Третият случай се отнася до комуникация, в която... П. Б. иска от Prezident-Pl. Uzunov съдействие за установяване собствеността на моторно превозно средство... две МПС с марка „Майбах“..."

Така в ново съобщение на прокуратурата днес се осветлява какво се разследва около връзките на русенския бизнесмен Пламен Бобоков и правния секретар на президента Пламен Узунов. Вече едва ли има съмнения кой е същинската цел на държавното обвинение, тъй като, що се касае до Бобоков - той така или иначе си е част от обвиняемите по другото дело - за третиране на опасни отпадъци (заедно с брат си Атанас, доскорошния зам.-министър Красимир Живков и др.).

Освен това в съобщението на прокуратурата изрично се посочва, че констатираната сега комуникация... 

"...може да има отношения към дългогодишната професионална ангажираност на П. У. в системата на МВР, както и в качеството му на министър на вътрешните работи в периода 27.01.2017 г. – 4.05.2017 г., а и като представител на администрацията на държавния глава." (Клуб Z напомня, че Узунов е бивш шеф на полицията в Пловдив, а президентът Радев го направи и служебен МВР министър 5 дни след встъпването си.)

Тук например става въпрос за "справка" "Мерцедес S-клас" или "Майбах", който може би е ядосал Бобоков на пътя, ако се съди по това, че не видял добре последните букви и че някой ще идва "да поговори с неговия личен гард":

А тук се искат сведения за "моя либийски приятел".

 

Всички разпространени от прокуратурата диалози може да бъдат видени тук.

Новата порция чатове бе разпространена, докато Бобоков - когото съдът освободи онзи ден незабавно, нищо че бе арестуван за неплатена гаранция, днес отново е привикан на разпит.

Поводът за пуснатите чатове, както обикновено, е "с оглед на високия обществен интерес и след разрешение от наблюдаващите прокурори". Става ясно, че от т. нар. Дело за боклука е отделено ново - за престъпно сдружение с цел търговия с влияние.

По-рано прокуратурата съобщи, че по нареждане на Иван Гешев започва пълна проверка и на единствения друг "осветлен" събеседник на Пламен Бобоков - русенския прокурор Николай Николов.

Изискано е още съдействие от ДАНС, "Вътрешна сигурност" на МВР, от правосъдното министерство и от президентството.

Ето и пълния текст на съобщението на държавното обвинение, от който може да се съди кои деяния ще се опитват да докажат като търговия с влияние:

Продължават активните действия по разследване, свързани с досъдебното производство за престъпно сдружение с цел търговия с влияние.

Във връзка с отделените материали по досъдебно производство на Специализираната прокуратура и образуваното ново за престъпно сдружение с цел търговия с влияние, днес в Следствения отдел при СП е призован за разпит П. Б.

С оглед на оповестената информация, събрана след анализ на изготвена компютърно-техническа експертиза на мобилни устройства, ползвани от П. Б., от председателя на Върховния административен съд е изискано за послужване адм. дело № 11413/2018. Изискана е и справка за администрирането и движението на делото, както и информация за магистратите и служителите, дейността на които е била свързана с неговото разглеждане.

При продължаващия анализ на големия обем от информация – над 200 GB, съдържаща се в експертното заключение, е констатирана допълнителна комуникация между обвиняемия П. Б. и П. У., секретар по правните въпроси и антикорупция на президента. Същата може да има отношение към дългогодишната професионална ангажираност на П. У. в системата на МВР, както и в качеството му на министър на вътрешните работи в периода 27.01.2017 г. – 4.05.2017 г., а и като представител на администрацията на държавния глава.

С оглед на високия обществен интерес и след разрешение от наблюдаващите прокурори по реда на НПК Специализираната прокуратура публикува снимков материал от осъществена комуникация между П. Б. и Prezident-Pl. Uzunov, отнасяща се до три отделни случая:

Първият случай се отнася до искане от 10.08.2017 г. на руски гражданин за придобиване на българско гражданство. След проведено интервю на 13.09.2018 г. Съветът по гражданство не е уважил молбата за българско гражданство с оглед постъпило възражение от страна на Държавна агенция „Национална сигурност“, поради причини, засягащи националната сигурност на Република България. Видно от кореспонденцията, осъществена чрез мобилно приложение, на 22 януари 2019 г. П. Б. изпраща до Prezident-Pl. Uzunov снимка на неуважената молба на руския гражданин.

Вторият случай се отнася до серия от съобщения, при които П. Б. изпраща до Prezident-Pl. Uzunov данни за самоличността на български гражданин от либийски произход, както и номера на заявление до директора на ГД „Национална полиция“ за заличаването на данните от масивите на МВР, свързани с полицейски регистрации и заявителски материали. Комуникацията в тази посока П. Б. и Prezident-Pl. Uzunov осъществяват на 11-12 април 2019 г., 6 юни 2019 г. и 6 ноември 2019 г. Съобщенията от юни и ноември 2019 г. на П. Б. до Prezident-Pl. Uzunov съдържат снимки на самото заявление на лицето, както и входящ номер, който му е предоставен от ГДНП при регистрирането на документа.

Третият случай се отнася до комуникация, в която на 18 декември 2019 г. П. Б. иска от Prezident-Pl. Uzunov съдействие за установяване собствеността на моторно превозно средство. На 19 декември 2019 г. Prezident-Pl. Uzunov уведомява П. Б., че се касае за две МПС с марка „Майбах“, собственост на конкретна фирма за отдаване на автомобили под наем.

Във връзка с горното е възложено извършването на цялостна проверка от ДАНС и от Дирекция „Вътрешна сигурност“ при МВР. От Министерството на правосъдието и от президентството на Република България са изискани за послужване всички относими към предмета на доказване по наказателното производство материали.