Article_top

Еврокомисията предяви днес иск пред Съда на ЕС срещу Австрия, Белгия и Нидерландия.

Брюксел поиска финансови санкции срещу тези три страни поради непълно въвеждане в националното законодателство на Четвъртата директива относно борбата с прането на пари.

„Имаме солидни правила на ЕС, но те трябва да се прилагат последователно и ефикасно. Ще направим необходимото за стриктно им прилагане както в частния, така и в публичния сектор“, заяви Валдис Домбровскис – изпълнителен зам.-председател на ЕК.

След като оцени мерките, съобщени от трите държави, Комисията стигна до заключението, че Директивата не е напълно транспонирана в националното законодателство. Непълното транспониране засяга основни аспекти на правната уредба за борба с прането на пари като например законодателството в областта на залаганията и хазартните игри (в Австрия), механизмите за обмен на документи и информация между звената за финансово разузнаване (в Белгия), както и изискванията за информацията относно действителните собственици на корпоративни и други правни образувания (в Нидерландия).

Правилата на Директивата трябваше да се въведат от всички страни членки на ЕС до 26 юни 2017 г.

 

Еврокомисията предяви днес иск пред Съда на ЕС срещу Австрия, Белгия и Нидерландия.

Брюксел поиска финансови санкции срещу тези три страни поради непълно въвеждане в националното законодателство на Четвъртата директива относно борбата с прането на пари.

„Имаме солидни правила на ЕС, но те трябва да се прилагат последователно и ефикасно. Ще направим необходимото за стриктно им прилагане както в частния, така и в публичния сектор“, заяви Валдис Домбровскис – изпълнителен зам.-председател на ЕК.

След като оцени мерките, съобщени от трите държави, Комисията стигна до заключението, че Директивата не е напълно транспонирана в националното законодателство. Непълното транспониране засяга основни аспекти на правната уредба за борба с прането на пари като например законодателството в областта на залаганията и хазартните игри (в Австрия), механизмите за обмен на документи и информация между звената за финансово разузнаване (в Белгия), както и изискванията за информацията относно действителните собственици на корпоративни и други правни образувания (в Нидерландия).

Правилата на Директивата трябваше да се въведат от всички страни членки на ЕС до 26 юни 2017 г.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията