Часове след като главният прокурор направи изказвания от две точки на България - Габрово и Червен бряг, се оказа, че Върховната административна прокуратура праща държавата да провери т. нар летен сарай на Ахмед Доган.

"В хода на проверката трябва да се установи дали е допуснато накърняване на правото на изключителна държавна собственост върху морски плаж. Следва да се провери предприети ли са мерки за защитата ѝ при нарушения,  ограничен ли е свободният и безплатният достъп до морски плаж, попадат ли съответните имоти в защитени зони по ЗБР, има ли наличие в имотите на пясъчни дюни съгласно ЗУЧК, извършени ли са строежи..."

Клуб Z напомня, че обществено недоволство възникна, след като Христо Иванов и негови съпартийци показаха, че уж изключителната държавна собственост всъщност се пази, за да е напълно в частно владение на почетния председател на ДПС. При това се пази от държавата в лицето на НСО.

Днес Гешев заяви от Червен бряг, че...

"Имаме еднакви стандарти и не ги прилагаме в зависимост от това дали става въпрос за министър-председател, за Доган, за Пеевски“.

СъоБщението на ВАП дойде буквално часове след това.

Досега - ползвайки пълномощията си за всякакъв вид надзор по законност, ВАП се зае с "подпорната" стена в Алепу, вилата на Васил Божков "Аглика" на Витоша, други строежи на планината край София и мн. др.

Ето и пълния текст на съобщението:

ВАП сезира МРРБ, МОСВ, МТ и ДНСК да извършат незабавна проверка на планирани и извършени строежите в местността "Аркутино", както и в парк „Росенец“

Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), министъра на околната среда и водите (МОСВ), министъра на туризма (МТ) и началника на Дирекцията за национален и строителен контрол да извършат незабавни проверки на място и по документи на планираните и извършени строежи в местността „Аркутино“ на границата на община Созопол и община Приморско и в парк „Росенец“ край гр. Бургас.

ВАП е образувала преписка по информация в медиите за неспазване на правни норми, защитаващи изключителната държавна собственост и уреждащи изисквания за опазване на зони под режима на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), съотв. за законност на строителството.

В хода на проверката трябва да се установи дали е допуснато накърняване на правото на изключителна държавна собственост върху морски плаж. Следва да се провери предприети ли са мерки за защитата й при нарушения,  ограничен ли е свободният и безплатният достъп до морски плаж, попадат ли съответните имоти в защитени зони по ЗБР, има ли наличие в имотите на пясъчни дюни съгласно ЗУЧК, извършени ли са строежи. В хода на проверката следва да се установят и наличие на документите, изискуеми от екологичното законодателство и спазването на всички условия за законност на строителството съобразно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и останалите изброени закони от рода на собственост и статут на земята, наличие на необходими предварителни договори, влезли в сила устройствени планове и т.н.

Събраните данни следва да се обобщят в доклад и да се изпратят на ВАП в най-кратък срок.