Следващите парламентарни избори в България ще бъдат едни от най-сложните и тежки за организиране. Комбинацията от няколко кризи прави задължително институциите да започнат подготовката им сега, без значение дали говорим за избори през октомври или март. 

Ежедневните сводки за заразените с COVID-19 не ни дават никакви надежди, че ситуацията с вируса в България ще се подобрява в близките 6 месеца. Почти всички проведени избори в света в ситуация на пандемия през 2020 г. бяха трудни за организиране, а някои от тях създадоха допълнителни проблеми с разпространението на заразата. 

Българският случай е още по-сложен. Намираме се в тежка криза на представителната демокрация, с взрив на недоверието не само към основните политически партии, но и към начина, по който функционира системата, което включва и провеждането на изборите. За това има само един лек и той е повече и по-широка демокрация. Това е трудно да се направи в условията на ограниченията на COVID-19.

Другият отежняващ елемент е въвеждането на нов метод за гласуване - машинно гласуване. Всеки такъв процес е труден. А проблемът става още по-голям от факта, че самото машинно гласуване е много полезно, когато трябва да се отстраняват човешките грешки от процеса, да се подпомогне гласуването, когато то е свързано със сложна процедура (като нашата с преференциите) или пък със сложна бюлетина. Но сред недостатъците му е пълната непрозрачност, която този метод въвежда. Нито един наблюдател не може да види как машината за гласуване отбелязва подадените гласове. Естествено, има създадени механизми, които, поне частично, да намалят този проблем, но той все пак съществува. Към това можем да прибавим и огромния риск от съпътстващи технически проблеми в самия процес, които могат да бъдат използвани от политическите играчи. Вече виждаме заглавията в медиите за "откраднати избори". 

Ако трябва да обобщим - предстоят ни избори, в които гласуването на избирателите ще е трудно и рисковано заради вируса, но за да има значение и да спомогне за решаването на политическата криза, вотът е добре да бъде масов; изборите ще са проведени в ситуация на сериозно противопоставяне и огромно недоверие към институциите, затова пък ще се въвежда нов метод за гласуване, който ограничава прякото наблюдение, което е един от основните гаранти за честност на изборния процес. 

Има неща, които могат да се направят, без значение дали изборите ще са през октомври или през март, за да намалим ефектите на комбинацията от кризи, в които се намираме. Един съвет от експерти, който сравнително бързо да обсъди и предложи мерки за провеждането на избори в условията на COVID-19 вероятно би свършил добра работа. Проведените избори по света дават някакъв набор от възможности, някои от тях обаче изискват законова промяна. 

Има няколко групи проблеми, на които трябва да се намери решение. 

Първо, трябва да се даде право на Централната избирателна комисия (ЦИК) да започне процедури, свързани с произвеждането на изборите, още преди те да са насрочени официално от президента. Това беше проблем при изборите досега, а какво остава за избори в много по-сложна обстановка. 

Второ, ясно е че трябва да подпомогнем избирателната активност. Това означава да приложим различни мерки, които да намалят риска от зараза в изборния ден. На много места по света въведоха провеждането на изборите в няколко дни, на други изведоха гласуването на рисковите групи в отделен часови пояс. В България има една опция, която до момента е малко използвана – гласуване с преносима урна, която може да бъде разширена особено за хора над 65 г.

Съществен проблем на тези избори ще бъде набирането на членове за секционните комисии. Очаква се заради опасността от вируса много хора да се откажат и местата в СИК да останат незаети, което би блокирало изборите. Това означава, че трябва да се помисли за намаляване на числеността на комисиите, увеличаване на заплащането, както и поне като временна мярка - промяна на начина на рекрутиране, като се обърнем към хората в държавната администрация.

Четвъртият проблем, който всъщност е един от най-важните, са изработването на здравни протоколи за секциите и осигуряването на тяхното спазване. Изборните секции трябва да бъдат оборудвани по съвсем друг начин. Възможно е да се наложи някои от тях да бъдат преместени в по-големи и подходящи помещения. Има голяма вероятност екраните на машините за гласуване да не могат да отбелязват предпочитанията, ако гласуващият е с ръкавици. Всичко това не трябва да се отлага за последния момент. Трябва ясно да се каже на гражданите какво се очаква от тях в изборния ден – маски, ръкавици, дистанция. 

Що се отнася до машинното гласуване основната цел трябва да бъде да се създаде колкото се може по-голямо обществено доверие към него. Това означава правителството и ЦИК още сега да планират кампания с тази цел. Всички ние трябва да бъдем убедени в безупречното функциониране на машините за гласуване. Аварийното сертифициране, което беше извършено предишния път, в тази политическа ситуация няма да свърши работа. Трябва да бъдат поканени международни експерти, които да проверят софтуера и хардуера на машините и да удостоверят това публично. Подходящо е да се помисли за повече от един публичен одит с участието на местни и чужди наблюдателски организации. 

За да спасим тези избори е ключово за действането на институциите и политическите партии. Цялата тази сложна система от мерки ще ни предпази от грешки и от опитите за дезинформация, която би компрометирала резултата от изборите, още преди да сме пуснали нашия глас.