От днес всички небитови потребители на ток в България - около 300 000 компании, ще купуват ток от свободния пазар. Така либерализацията на този пазар в България, поне за тези потребители, е вече факт. Решението за това бе взето по-рано през годината, след неколкократни отлагания и дълбоки промени в първоначалните текстове. 

На регулирания от държавата пазар от днес остават само битовите потребители. 

Така фирмите, които вече са на пазара, би трябвало да са избрали своя нов доставчик и да са сключили договор с него, като се споразумеят свободно за условия и цени, по които ще купуват електроенергия. Все пак - парламентът даде възможност на хората, които все още не са го направили, да бъдат прехвърлени към досегашните си електроразпределителни дружества и да подписват т.нар. типови договори, одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране. 

"Служебно ще бъдете изкарани от настоящия си доставчик на свободния пазар. Типовият договор е със срок на действие от първи октомври 2020 до 30 юни 2021 и може да бъде прекрактен във всеки един момент от страна на клиента. Винаги има опцията за избор на друг доставчик. На свободния пазар има страшно огромна конкуренция, имаме над 50 доставчика", поясни днес пред БНР Пламен Младеновски от КЕВР. 

По негови данни обаче - едва 15% от всички компании имат вече подписани договори за доставка на ток. Всички други ще минат по процедурата по прехвърляне към досегашните доставчици. Според експерти това се дължи на ниската информираност на бизнеса и на доста вялата информационна кампания. Освен това фирмите имаха доста малко време да се ориентират в сложната материя и да направят своя информиран избор. 

Рязката промяна е в разрез с идеята, която се обсъждаше в началото - либерализацията да стане постепенно, като първо от регулирания пазар излязат тези предприятия, които са присъединени към мрежата на над 30 киловатчаса мощност. Това реално са средни предприятия, а извън закона щяха да останат най-малките. Сега такова нещо няма. 

До момента системата работеше по следния начин  - държавният регулатор, Комисията за енергийно и водно регулиране, определяше цените, на които потребителите - битови и небитови - купуват тока от т.нар. електроразпределителни дружества. Това прави системата регулирана от държавата, като тя може да сваля цената на тока административно, като принуждава някои електроцентрали да продават на себестройност или под нея, тоест без да гонят печалба. Сега нещата се променят и напред ще излезе конкуренцията.