Тазгодишният носител на Нобеловата награда за мир е Световната продоволствена програма (WFP). Това оповестиха в туитър от Норвежкия Нобелов комитет.

"WFP е наградена с Нобеловата награда за мир за 2020 г. за усилията ѝ в борбата с глада, за приноса ѝ за подобряване на условията за мир в засегнатите от конфликти райони и за това, че действа като движеща сила в усилията за предотвратяване на употребата на глада като оръжие за война и конфликт".

Световната продоволствена програма е най-голямата организация в света за борба с глада и насърчаване на сигурността при храните. През 2019 г. агенцията оказа помощ на близо 100 милиона души в 88 страни, които са жертви на остра хранителна несигурност и глад, съобщават на сайта на Нобеловата награда за мир. През 2015 г. премахването на глада беше прието като една от целите на ООН за устойчиво развитие. WFP е основният инструмент на ООН за постигане на тази цел.

През последните години ситуацията започна да се влошава. През 2019 г. 135 милиона души са страдали от остър глад, най-големият брой от много години насам. Увеличението до голяма степен се дължи на войни и въоръжените конфликти.

Пандемията от коронавирус допринесе за нарастването на броя на жертвите от глад по света. В страни като Йемен, Демократична република Конго, Нигерия, Южен Судан и Буркина Фасо, комбинацията от насилствени конфликти и пандемията доведе до драстично нарастване на броя на хората, живеещи на ръба на гладната смърт.

Изправена срещу пандемията Световната хранителна програма демонстрира впечатляваща способност да активизира усилията си. Както самата организация заяви: 

"До деня, в който разполагаме с медицинска ваксина, храната е най-добрата ваксина срещу хаоса".

Светът е застрашен от това да преживее гладна криза с немислими размери, ако Световната продоволствена програма и други организации не получат финансовата подкрепа, която са изисквали.

Връзката между глада и въоръжените конфликти е омагьосан кръг: войните и конфликтите могат да причинят продоволствена несигурност и глад, точно както гладът и несигурността на храните могат да доведат до разпалване на скрити конфликти и да предизвикат насилие. Никога няма да постигнем целта "нулев глад", освен ако не сложим край на войните и въоръжените конфликти.

Норвежкият Нобелов комитет иска да подчертае, че предоставянето на помощ за повишаване на продоволствената сигурност не само предотвратява глада, но може да помогне и за подобряване на перспективите за стабилност и мир. Световната продоволствена програма пое водеща роля в съчетаването на хуманитарна работа с мирни усилия чрез проекти в Южна Америка, Африка и Азия.

Световната продоволствена програма беше активен участник в дипломатическия процес, който завърши през май 2018 г. с единодушното приемане на Резолюция 2417 на Съвета за сигурност на ООН, която за първи път изрично разглежда връзката между конфликта и глада. Съветът за сигурност също така подчерта задълженията на държавите-членки на ООН да помогнат да се гарантира, че хранителната помощ достига до нуждаещите се, и осъди използването на глад като метод на война.