Проектът „Партньорство за опазване на вековните гори на България в „Натура 2000“ спечели специалната Награда на европейските граждани, съобщиха от Еврокомисията.

Той се ръководи от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), Министерството на земеделието, храните и горите, WWF България, Асоциацията на парковете в България и Сдружението за дива природа „Балкани“. Проектът спомогна за уреждането на конфликтните интереси във връзка с определянето на свързани с горите защитени зони по „Натура 2000“. Партньорите извършиха обширни проучвания и картографиране, за да се изготви опис на старите гори в държавни горски местообитания. Окончателният списък с територии беше одобрен от заинтересованите страни по време на дълъг процес на обмен и консултации. Този процес доведе до определянето на допълнителни 1,1 милиона декара стари гори за защита и опазване от сеч.

Спечеленият от българския проект приз е част от европейската награда „Натура 2000“.     Победителите в шестото издание бяха обявени от еврокомисаря по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс.

Сред удостоените с награди са също проекти от Финландия, Франция, Белгия, Испания, както и трансграничен проект, включващ партньори от Румъния, Австрия, Унгария, Чехия, Словакия и Украйна.

Наградата е отворена за всеки пряко ангажиран с управлението или комуникацията, свързани с европейската мрежа „Натура 2000“, включително бизнес, държавни органи, НПО, доброволци, земевладелци, образователни институции или физически лица. Тази година бяха получени 85 кандидатури, от които бяха подбрани 27. След това специално жури избра победителите.