Article_top

След проверка, възложена от Върховната административна прокуратура (ВАП), кметът на община Созопол е разпоредил премахване на „Плътен зид на масивна ограда“ с височина два метра на частен имот на местността Буджака. Но само на част от него.

В съобщение от днес на прокуратурата се пояснява, че е получена покана за доброволно изпълнение, касаещо зида над 0,60 м - колкото е отразено в разрешителното за строеж.

"Представители на общината са установили нарушения на разпоредбите на чл. 157, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - при строеж на „Открит басейн“  в частен имот в местността Буджака, землището на гр. Созопол, за което има и съставен акт за установяване на административно нарушение", хвалят се още от върховната прокуратура.

Въз основа на тези констатации и след проведено административно производство кметът на Созопол е издал заповед за спиране на изпълнението на строителни и монтажни работи на въпросния басейн.

Когато през лятото първоначално активисти на "Да, България", а после и множество граждани проведоха протесни мероприятия срещу т. нар. Летен сарай на Росенец, журналистът Николай Бареков се озова пред въпросния имот на Иво Прокопиев на Буджака. Той контрапротестираше за законност.

Прокуратурата веднага се сезира и за там - нещо, което напомня и в днешното си прессъобщение.

Ето и пълния текст на съобщението:

Със заповеди на кмета на община Созопол се спира строеж на басейн и се нарежда премахване на незаконна ограда в частен имот в местността Буджака

След проверка, възложена от Върховната административна прокуратура (ВАП) относно незаконни строежи и достъп до плажна ивица по Черноморието, възложена на Дирекция „Национален строителен контрол“ и извършена от РДНСК -Бургас, е сезирана и община Созопол. Представители на общината са установили нарушения на разпоредбите на чл. 157, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - при строеж на „Открит басейн“  в частен имот в местността Буджака, землището на гр. Созопол, за което има и съставен акт за установяване на административно нарушение. Въз основа на тези констатации и след проведено административно производство кметът на община Созопол е издал заповед за спиране на изпълнението на строителни и монтажни работи на строежа. Строителството може да продължи само с разрешение на административния орган, издал заповедта, едва след отстраняване на причините, довели до спиране на строежа и представяне на надлежни доказателства за това. Заповедта е връчена на пълномощник на собственика.

От представителите на общината в същия имот е констатирано и наличие на незаконен строеж – „Плътен зид на масивна ограда“ с височина два метра, изградена в нарушение на издаденото разрешение за строеж (РС). С друга заповед и след проведена процедура кметът на Созопол нарежда премахване на незаконния строеж над височина на цокъла 0.60 м, колкото предвижда РС. След влизане в сила на заповедта ще се отправи покана до собственика за доброволно изпълнение на премахването, а при липса на такова – ще се пристъпи към принудително такова.

Припомняме, че по разпореждане на ВАП през юли, август и септември бяха извършени редица проверки от компетентни органи – ДНСК/РДНСК, съответни общини и министерства на незаконни строежи и достъп до плажна ивица по Черноморието. Като резултат се стигна до издаване на редица заповеди за спиране на незаконни строежи и премахване на други в парк Росенец, на плажа „Обзор“, а във връзка с  открити нарушения бе внесен протест срещу разрешението за строеж от 10.09.2018 г., издадено от главния архитект на община Созопол за „Алепу вилидж“, както и срещу осем разрешения за строеж от 5.12.2019 г., издадени от главния архитект на община Несебър за „Комплекс „Венид Еко вилидж“ - жилищни сгради и хотел - етапно строителство, 36 броя къщи/къщички.

Ключови думи
 

След проверка, възложена от Върховната административна прокуратура (ВАП), кметът на община Созопол е разпоредил премахване на „Плътен зид на масивна ограда“ с височина два метра на частен имот на местността Буджака. Но само на част от него.

В съобщение от днес на прокуратурата се пояснява, че е получена покана за доброволно изпълнение, касаещо зида над 0,60 м - колкото е отразено в разрешителното за строеж.

"Представители на общината са установили нарушения на разпоредбите на чл. 157, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - при строеж на „Открит басейн“  в частен имот в местността Буджака, землището на гр. Созопол, за което има и съставен акт за установяване на административно нарушение", хвалят се още от върховната прокуратура.

Въз основа на тези констатации и след проведено административно производство кметът на Созопол е издал заповед за спиране на изпълнението на строителни и монтажни работи на въпросния басейн.

Когато през лятото първоначално активисти на "Да, България", а после и множество граждани проведоха протесни мероприятия срещу т. нар. Летен сарай на Росенец, журналистът Николай Бареков се озова пред въпросния имот на Иво Прокопиев на Буджака. Той контрапротестираше за законност.

Прокуратурата веднага се сезира и за там - нещо, което напомня и в днешното си прессъобщение.

Ето и пълния текст на съобщението:

Със заповеди на кмета на община Созопол се спира строеж на басейн и се нарежда премахване на незаконна ограда в частен имот в местността Буджака

След проверка, възложена от Върховната административна прокуратура (ВАП) относно незаконни строежи и достъп до плажна ивица по Черноморието, възложена на Дирекция „Национален строителен контрол“ и извършена от РДНСК -Бургас, е сезирана и община Созопол. Представители на общината са установили нарушения на разпоредбите на чл. 157, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - при строеж на „Открит басейн“  в частен имот в местността Буджака, землището на гр. Созопол, за което има и съставен акт за установяване на административно нарушение. Въз основа на тези констатации и след проведено административно производство кметът на община Созопол е издал заповед за спиране на изпълнението на строителни и монтажни работи на строежа. Строителството може да продължи само с разрешение на административния орган, издал заповедта, едва след отстраняване на причините, довели до спиране на строежа и представяне на надлежни доказателства за това. Заповедта е връчена на пълномощник на собственика.

От представителите на общината в същия имот е констатирано и наличие на незаконен строеж – „Плътен зид на масивна ограда“ с височина два метра, изградена в нарушение на издаденото разрешение за строеж (РС). С друга заповед и след проведена процедура кметът на Созопол нарежда премахване на незаконния строеж над височина на цокъла 0.60 м, колкото предвижда РС. След влизане в сила на заповедта ще се отправи покана до собственика за доброволно изпълнение на премахването, а при липса на такова – ще се пристъпи към принудително такова.

Припомняме, че по разпореждане на ВАП през юли, август и септември бяха извършени редица проверки от компетентни органи – ДНСК/РДНСК, съответни общини и министерства на незаконни строежи и достъп до плажна ивица по Черноморието. Като резултат се стигна до издаване на редица заповеди за спиране на незаконни строежи и премахване на други в парк Росенец, на плажа „Обзор“, а във връзка с  открити нарушения бе внесен протест срещу разрешението за строеж от 10.09.2018 г., издадено от главния архитект на община Созопол за „Алепу вилидж“, както и срещу осем разрешения за строеж от 5.12.2019 г., издадени от главния архитект на община Несебър за „Комплекс „Венид Еко вилидж“ - жилищни сгради и хотел - етапно строителство, 36 броя къщи/къщички.

Коментари

Чутовен успех

на законността и правовия ред в Барбагания.
Danail Rumenov's picture
Danail Rumenov
Danail R

Прокопиев за ЕВН последно се

Прокопиев за ЕВН последно се измъкна, ама за оградата не успя ...

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията