Притежава ли и управлява ли полусемейната двойка Бисер Лазов – Албена Андреева огромно количество имоти, които са се оказали техни след фалита на „Фирмата“ на Цветан Василев и имат ли връзка с финансиране от КТБ. 

Около това днес се съсредоточиха въпросите на защитата на 18-те подсъдими по мегаделото, където обяснения продължава да дава бившата счетоводителка Албена Андреева. Както Клуб Z писа, задно с Бисер Лазов те са сред основните свидетели на прокуратурата срещу Цветан Василев и Ко, а миналия път Андреева призна, че двамата топ свидетели всъщност живеят на съпружески начала.

Днес адвокатите и някои подсъдимите основно питаха за паркинг от 3,226 дка пред Националния стадион „Васил Левски“. След сагите около банката той постепенно се оказал собственост на дружеството „Ассет инвестмънт енд девелопмънт“ АД.

И до днес Андреева е в съвета на директорите, изпълнителен директор и единствен управляващ и представляващ дружеството (без да е акционер). А оказа се – и единственият негов служител...

Именно дружестото обаче - разбра се от въпросите на защитата – притежава апетитния паркинг от 3 дка срещу Националиния стадон "Васил Левски" (оттатък „Канала“ - откъм градинката на „Съветската армия“, б.р.).

Макар, че едва ли информацията се е изгубила в калабалъка от служители, Андреева каза, че не помни дали има такъв актив. Тя е на самия връх на „Ассет“ от 4 март 2019 г. и не можа да се сети дали то притежава такъв имот – защото го е придобило през 2018-а. Нищо че тя - с оглед на специалността си - обслужва фирмата и счетоводно, но подобна покупка не й е направила впечатление дали присъства в баланса за 2018-а...

Ти представяш ли си какво имат, щом паркинга не го помни“, провикна се някой от залата...

Андреева при всеки отговор повтаряше с висока степен на автоматизъм, че се уверила по 3 информационни канала, че „Ассет“ никога не е имало сделки с дружества от КТБ:

Първо, по това, че не са посочени от синдиците в списъка с длъжници, публикуван на страницата на банката на 16.02.2017 г. По това, че техните бизнес партньори нямат заведени отменителни искове от синдиците, както и че срещу "Ассет инвестмънт" няма заведени искове по Закона за банковата несъстоятелност.

Вместо това адвокатите й припомниха, че въпросният имот срещу Националния стадион бил заварен от култовата дата 20 юни 2014 г. като собственост на "КИК дизайн" ЕООД (фирма - класически "набълбукана" с кредити от КТБ, б.а.).

 После лицето Пламен Кисьов го прехвърля от името на "КИК" на дружество на Елена Маринова, а въпросното дружество го прехвърля на "Еврорефлекс" ЕООД на Иво Манчев. И вече той го продава на чистата като сълза „Ассет инвестмънт“.

От всичко това обаче шефката на "Ассет" не можа да си спомни нищо... 

А на въпроса на адвоката Константин Симеонов - няма ли други служители такава имотна фирма, тя отговори с "не".

"Т.е., вие сте уан мен шоу!? - зачуди се Симеонов.

- Каквато е - такава... Няма други хора - накара му се за въпроса-констатация съдия Виржиния Петрова.

Интересен беше и диалогът с другия защитник на Цветан Василв - Лазар Карадалиев.

Андреева от самото начало гради версия, че макар да има фирми, на които е била номинално собственик (някои не са шега - като "Хедж инвестмънт" - собственик на военното Авионамс, б.р.) и изпълнителен директор, това винаги е било проформа. Тя само подписвала, но реалната власт е била на Цветан Василев (както, междувпрочем и върху стотици други дружества на секретарки, шофьори, охранители и пр., б.р.). Тази вопиюща наивност опитната счетводителка проявила, защото при постъпването си през 2011 г. му се доверила - че идеите му са единствено да се правят добри и полезни неща.

И всичко това - на фона, че Цветан Василев й бил представен само веднъж - при постъпването. През годините после й се казвало, че са негови заповедите, но дефакто й били свеждани от Бисер Лазов.

Карадалиев се интересуваш как така гласувала толкова много доверие, защото ще се правят "добри неща".

- Какви бяха тези добри неща - попита адвокатът.

Тогава съм преценила така, сега вече нямам спомен какво конкретно е било доброто - замисли се свидетелката на обвинението.

- Добре, когато вие се подписвахте под договорите за кредит – какво добро е било?

 Ами, купувт се активи... Аз съм била фиктивен представляващ – не съм коментирала сделките, които г-н Василв е сключвал – не е било моя работа - каза свидетелката.

Разпитът й продължава другия път.