Article_top

Комисиите по боджетите и по боджетен контрол в Европарламента одобриха днес постигнатото на междуинституционалните преговори споразумение за клаузата за условност - обвързването на еврофондовете с върховенството на закона.

Текстът на временното споразумение бе приет с 54 гласа „за“, 12 „против“ и без въздържали се.

Какво предвижда временното споразумението

• Еврокомисията ще разследва предполагаеми нарушения, засягащи или заплашващи финансовото управление на бюджета на ЕС и в резултат може да предложи спиране или намаляване на плащанията към съответното правителство на страна члена на ЕС;

• Решението трябва да бъде взето от Съвета на ЕС с квалифицирано мнозинство. Съветът трябва да го гласува в срок от един месец (в изключителни случаи до три месеца) след получаване на предложението от ЕК;

• ЕК ще използва правото си да свика Съвета, за да гарантира, че крайният срок ще бъде спазен;

• Ако механизмът е задействан срещу страна членка, тя ще остане задължена да продължи да извършна плащанията към крайните бенефициенти като местните власти, неправителствените организации или студентите;

• Новото законодателство се прилага не само в случаите на пряка злоупотреба с еврофондове, но и при заплаха срещу съдебната система, когато не се поправят произволни решения и при ограничаване на правните средства за защита;

• Новото законодателство трябва да се прилага от 1 януари 2021 г.. То ще засяга всички съвсместно управлявани еврофондове.

Какво предстои

Съветъ т трябва да постигне компромис на първо четене. Необходимо е квалифицирано мнозинство, т.е. най-малко 55 на сто от страните членки на ЕС, в които живее поне 65 на сто от населението на Съюза. След това текстът трябва да бъде върнат на ЕП за одобрение първо в комисиите, а след това на пленарна сесия. След това той става закон.

 

Комисиите по боджетите и по боджетен контрол в Европарламента одобриха днес постигнатото на междуинституционалните преговори споразумение за клаузата за условност - обвързването на еврофондовете с върховенството на закона.

Текстът на временното споразумение бе приет с 54 гласа „за“, 12 „против“ и без въздържали се.

Какво предвижда временното споразумението

• Еврокомисията ще разследва предполагаеми нарушения, засягащи или заплашващи финансовото управление на бюджета на ЕС и в резултат може да предложи спиране или намаляване на плащанията към съответното правителство на страна члена на ЕС;

• Решението трябва да бъде взето от Съвета на ЕС с квалифицирано мнозинство. Съветът трябва да го гласува в срок от един месец (в изключителни случаи до три месеца) след получаване на предложението от ЕК;

• ЕК ще използва правото си да свика Съвета, за да гарантира, че крайният срок ще бъде спазен;

• Ако механизмът е задействан срещу страна членка, тя ще остане задължена да продължи да извършна плащанията към крайните бенефициенти като местните власти, неправителствените организации или студентите;

• Новото законодателство се прилага не само в случаите на пряка злоупотреба с еврофондове, но и при заплаха срещу съдебната система, когато не се поправят произволни решения и при ограничаване на правните средства за защита;

• Новото законодателство трябва да се прилага от 1 януари 2021 г.. То ще засяга всички съвсместно управлявани еврофондове.

Какво предстои

Съветъ т трябва да постигне компромис на първо четене. Необходимо е квалифицирано мнозинство, т.е. най-малко 55 на сто от страните членки на ЕС, в които живее поне 65 на сто от населението на Съюза. След това текстът трябва да бъде върнат на ЕП за одобрение първо в комисиите, а след това на пленарна сесия. След това той става закон.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията