Сагата с небостъргача на строителната фирма "Артекс" в столичния кв. "Лозенец", наречен "Златен век", продължава с пореден епизод.

На 6 ноември Административният съд в София отново е отменил заповедта на началника на строителния контрол (ДНСК) за спиране на строежа. Това се случва за втори път, след като и през миналата година състав на съдебния орган направи същото с предишната заповед за спиране. И това решение може да се обжалва на следваща инстанция, но дали ще последва такова – още не е ясно. 

В резултат на новото съдебно решение кметът на район "Лозенец" в София Константин Павлов излезе с обширен коментар. Още преди година, когато бе избран, Павлов настоя за премахване на небостъргача, от години текат и протести слещу градежа. Кметът сега заявява, че "престъплението „Златен век“ продължава!" Той заявява, че не се изненадва от решението на магистратите, "тъй като заповедта за спиране на строежа имаше своите дефекти и очевидно беше издадена по-скоро за да се успокоят гражданите, а не за да се реши проблемът със скандалния строеж".

"Цяла година, от 17 ноември 2019 г., очаквам началникът на ДНСК да се произнесе по законността на строежа, което е негово задължение.

След влизане в сила на Общия устройствен план на Столичната община през 2007 г. и загубата на правно действие на разрешението за строеж за обекта са налице всички законови предпоставки за изменение на действащия подробен устройствен план за установяване максимална допустима височина на застрояване от 26 м (или максимум осем етажа).

Въпреки че сегашните министър на регионалното развитие, кмет и главен архитект на Столичната община още през пролетта на 2019 г. заявиха, че обектът няма действащо разрешение за строеж, ръководството на общината отказва да открие процедура за изменение на действащия план", заявява Павлов.

Той настоява за 5 неща оттук нататък: 

1. Да престанат опитите на началника на ДНСК, на кмета и на главния архитект на Столичната община да се крият един зад друг и зад мотивите на невлезли в сила съдебни решения.

2. Началникът на ДНСК да обжалва Решение № 6123 от 6.11.2020 г. по адм.д. № 6376/2020 г. на Административен съд София-град пред Върховния административен съд.

3. Началникът на ДНСК да изпълни задължението си по закон и да се произнесе по законността на извършеното строителство на обект „Златен век“ след 19.11.2017 г. – датата, на която разрешението за строеж е загубило правно действие.

4. Главният архитект на Столичната община да открие производство за изработване и одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план по реда на чл. 135, ал. 5 от ЗУТ на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ с цел привеждането му в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на общината с максимална височина на застрояване от 26 м.

Предисторията

Граждански протести съпътстват в годините градежа на "Златен век". Темата стана особено актуална след т.нар. Апартаментгейт, който коства кариерата на Цветан Цветанов в ГЕРБ, оставката на Цецка Цачева като правосъден министър и т.н. заради получени апартаменти от "Артекс" на съмнителни цени. През март миналата година ДНСК обяви, че проблем със строителното разрешително за небостъргача няма. Въпреки че главният архитекст на Столичната общита Здравко Здравков твърдеше друго. А именно, че въпросната сграда няма презаверено разрешително за строеж, което е трябвало да се случи до ноември 2018 г.

За строителния контрол обаче към онзи момент ситуацията изглеждаше така по думите на началника на институцията Иван Несторов: "Има практика на ВАС за подобни казуси, където съдът се е произнесъл, че с всяко допълване на разрешението за строеж автоматично се удължава и срокът на разрешението на строеж."

Под "последно допълване" Несторов има предвид заповед на главния архитект на София от август 2018 година. Тя засяга "съществено изменение в инвестиционния проект" - най-вече по отношение на балконите, преработката по отношение на застроената площ и др., става ясно от заповедта, публикувана на сайта на направление "Архитектура и благоустройство" на Столичната община.

Според СО въпросните заповеди засягат само инвестиционния проект, но не и разрешителните за строеж.

Както е известно, в края на 2016 г. депутати от ГЕРБ предложиха изменения в Закона за устройство на територията, приети в началото на следващата година, с които бе увеличен от 5 на 10 години срокът за валидност на разрешителните за строеж на определени категории сгради, при положение че има реално започнати дейности по изграждане. Поправката няма ретроактивно действие.

"Артекс" е започнала изграждането на небостъргача през 2010 г. Има презаверено разрешително през 2012 година за нов петгодишен срок.

Според компанията в измененията на ЗУТ от 2017-а "не се съдържа изрична регламентация относно заварени случаи на вече издадени разрешения за строеж, които са валидни към датата на влизане в сила на законовите промени". Според тълкуване на зам. регионалния министър Валентин Йовев пък срокът за "Златен век", който е трябвало да бъде завършен през 2017-а, се удължава до 2020 година. Това бе и позицията на ДНСК.

Все пак нарушения има...

Само месец по-късно - през април 2019 г., министърката на регионалното развитие изненадващо обяви, че нарушения при "Златен век" имало - например редица неизпълнени дейности по първоначалния проект. Всичко това става ясно, след като "Златен век" бе проверяван шест пъти от дирекцията за строителен контрол, и оттам откриха проблем едва при последната проверка - и то единствено, че "Артекс" е проектант, изпълнител и надзорник на проекта, за което подлежи на глоба. Въпреки протестите на столичаните от "Лозенец" и изтеклия срок за строежа от ДНСК твърдяха, че той може да продължава, докато съдът не се произнесе по въпроса с изтеклото разрешение.

Последва предписание от строителния контрол за спиране на строежа. И, очаквано, жалба в съда от страна на "Артекс". 

Административният съд в София обаче отмени акта на ДНСК. АССГ констатира, че голяма част от посочените като основание за спиране на целия строеж нарушения всъщност са били отстранени преди връчването на самата заповед за спиране. Допълва, че не е приложен принципът за сърезмерност. В случая - вместо да бъде спряна само тази част от строежа, при която са констатирани отклонения, строителният контрол решава да спре целия строеж.

От решението стана ясно още, че от ДНСК не са предоставили достатъчно доказателства за основанията за спиране на строежа - "недопустимо е предполагаемата воля на органа да бъде извеждана, респективно допълвана или изяснявана в съдебната фаза на процеса, подари което недопустими се явяват и доказателствените искания(...)". Освен това съдебният състав е съгласен с тълкуването на закона от регионалния зам.-министър за удължаването на сроковете на разрешения за строеж. 

В заключение Административен съд-София-град, постановява отмяна на заповедта на ДНСК, като осъжда и дирекцията да заплати на "Артекс" разноските по делото в размер на 1562 лева.

Сагата продължава във Върховния административен съд.