Тази графика покaзва колко хора са умирали в България всяка седмица през последните 6 години. По-твърди и неоспорими данни трудно се намират:

 • Публикува ги НСИ;
 • Всеки починал (независимо от какво) влиза в тази статистика;
 • Няма проблем с представителност на извадката;
 • Няма съмнение в точността на замерването;
 • Няма многозначие на измерената величина.

Червената крива отговаря за 2020-а.

Графика в пълен размер.

До средата на октомври тя е съизмерна с предходните 5 години. От седмица 43 (19-25 октомври) обаче все повече и повече хора започват да умират спрямо средното за миналите периоди.

 • 300 души повече за седмица 43,
 • 615 души повече за седмица 44,
 • 1104 души повече за седмица 45.

Разликата в числата е около 3 пъти по-голяма от официалната статистика на смъртност от COVID, според която за тези 3 седмици са починали общо 664 души.

Това може да се интерпретира по 3 начина:

 • Или има съществено подценяване на смърността от болестта;
 • Или има много ясно изразен вторичен ефект от мерките или от епидемията, който никой до момента не обяснил;
 • Или има някаква несвързана с епидемията сила, която убива 30% повече хора от средното за миналите 5 години, и която се засилва.

Не мога да кажа със сигурност кое от трите е, но и трите са страшни. А зимата тепърва започва.

---

* Никола Тулечки е експерт по данни в българска софтуерна компания. Текстът му е публикуван във фейсбук, откъдето го препечатваме с негово разрешение. Заглавието и подзаглавието са на Клуб Z.